Алгебра і початки аналізу 10 клас профільний рівень : збірник задач і контрольних робіт - 2018

ВПРАВИ

Варіант 1

Степенева функція із цілим показником

80. При якому значенні параметра а графік функції у = ах5 проходить через точку В (-3; 1)?

81. Дано функцію f(х) = х-17. Порівняйте:

1) f(5) і f(-12);   2) f(1,9) і f(2,4);   3) f(-50) і f(-30).

82. Дано функцію f(x) = х-32. Порівняйте:

1) f(7,2) і f(6,5);   3) f(42) і f(-42);

2) f(-1,5) і f(-1,8);   4) f(-10) і f(6).

83. Побудуйте графік функції:

1)у = (х + 5)0; 2) у = (- - 1)0; 3) у = (х2 - 8х + 12)0.

84. Побудуйте графік функції:

85. Знайдіть найбільше і найменше значення функції у = х-5 на проміжку:

86. Побудуйте графік функції

Користуючись побудованим графіком, укажіть проміжки зростання і проміжки спадання даної функції.

87. Парним чи непарним є натуральне число n у показнику степеня функції f(x) = x-n, якщо:

1) f(-12) < f(-16);   3) f(-12) > f(-16);

2) f(-12) < f(16);   4) f(16) < f(12) ?

 


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити