Алгебра і початки аналізу 10 клас профільний рівень : збірник задач і контрольних робіт - 2018

ВПРАВИ

Варіант 3

Правила обчислення похідних

301. Знайдіть похідну функції:

302. Знайдіть похідну функції:

303. Знайдіть похідну функції:

304. Знайдіть похідну функції:

305. Знайдіть кутовий коефіцієнт дотичної, проведеної до графіка функції f у точці з абсцисою х0:

306. Матеріальна точка рухається прямолінійно за законом x(t) = 2t2 - 5t + 7 (час t вимірюють у секундах, переміщення х — у метрах). Знайдіть швидкість руху в момент часу t0 = 3 с.

307. Матеріальна точка масою 3 кг рухається по координатній прямій за законом s (t) = 4t2 + 3 (переміщення вимірюють у метрах, час — у секундах). Знайдіть імпульс Р (t) = mv (t) матеріальної точки в момент часу t0 =4 с.

308. Знайдіть у точка х1 = 3 і х2 = -1 похідну функції:

1) f(x) = x2 - 6|х| + 8; 2) f(х) = |x2 - 6x + 8|.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити