Алгебра і початки аналізу 10 клас профільний рівень : збірник задач і контрольних робіт - 2018

ВПРАВИ

Варіант 3

Рівняння дотичної

309. Складіть рівняння дотичної до графіка функції f у точці з абсцисою х0, якщо:

310. Складіть рівняння дотичної до графіка функції у точці його перетину з віссю ординат.

311. Складіть рівняння дотичної до графіка функції у точці його перетину з віссю абсцис.

312. Знайдіть рівняння горизонтальних дотичних до графіка функції f(x) = x4 - 6х2 - 5.

313. Знайдіть таку точку графіка функції f(x) = х3 - 13х - 5, що проведена в цій точці дотична утворює з додатним напрямом осі абсцис кут а = .

314. Складіть рівняння дотичної до графіка функції f(x) = х2 + 3х - 5, яка паралельна прямій у = 7х - 2.

315. Знайдіть рівняння дотичної до графіка функції у точці з абсцисою х0 = 2. Чи існують прямі, паралельні знайденій дотичній, які також є дотичними до графіка даної функції?

316. Обчисліть площу трикутника, утвореного осями координат і дотичною до графіка функції f(x) = x3 - х2 + 4х - 5 у точці з абсцисою х0 = 1.

317. Складіть рівняння дотичної до графіка функції f(x) = -х2 + 3, яка проходить через точку С (1; 3).

318. При яких значеннях b і с парабола у = х2+ bx + С дотикається до прямої у = -3х + 1 у точці з абсцисою х0 = -1 ?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити