Алгебра і початки аналізу 10 клас профільний рівень : збірник задач і контрольних робіт - 2018

ВПРАВИ

Варіант 3

Точки екстремуму функції

326. Знайдіть точки максимуму і точки мінімуму функції:

1) 7(x) = 2х10;   3) f(x) = x3 - 48x + 21;

2) f(x) = 14x - x2;   4) F(Х) = X4 + 12Х3 + 16X2 - 27.

327. Знайдіть проміжки зростання і спадання та точки екстремуму функції:

1) f(x) = x6 + 3Х5 - 14;   2) f(x) = (x + 3)2(х - 1)2.

328. Визначте, чи має дана функція точки екстремуму:

329. Знайдіть проміжки зростання і спадання та точки екстремуму функції:

330. На рисунку 30 зображено графік похідної функції f, визначеної на R. Укажіть:

1) критичні точки функції f;

2) точки мінімуму та точки максимуму функції f.

Рис. 30

331. Знайдіть проміжки зростання і спадання та точки екстремуму функції:

332. Знайдіть, при яких значеннях параметра а функція f(x) = sin2 х - (3а + 2) х :

1) не має критичних точок;

2) не має точок екстремуму.

333. При яких значеннях параметра а точка х0 = 3 є точкою мінімуму функції у = x3 - ах2 + (а2 - 25)х + 8 ?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити