Алгебра і початки аналізу 10 клас профільний рівень : збірник задач і контрольних робіт - 2018

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

Варіант 1

Контрольна робота № 7

Тема. Похідна. Рівняння дотичної

1. Знайдіть похідну функції:

2. Знайдіть рівняння дотичної до графіка функції f(x) = x4 - 2х у точці з абсцисою х0 = -1.

3. Знайдіть похідну даної функції та обчисліть її значення у точці х0:

4. Матеріальна точка рухається по координатній прямій за законом s(f) = t3 + 2,5t2 + 24t + 7 (час t вимірюють у секундах, переміщення s — у метрах). Знайдіть швидкість руху в момент часу t0 = 3 с.

5. Знайдіть абсцису точки графіка функції f(x) = х2 + , у якій проведена до нього дотична утворює з додатним напрямом осі абсцис кут 150°.

6. У якій точці графіка функції треба провести дотичну, щоб вона проходила через точку з координатами (3; 0)?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити