Алгебра і початки аналізу 10 клас профільний рівень : збірник задач і контрольних робіт - 2018

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

Варіант 1

Контрольна робота № 8

Тема. Застосування похідної до дослідження функцій

1. Дано функцію f(x) = х4 - 8х2. Знайдіть:

1) проміжки зростання і спадання та точки екстремуму даної функції;

2) найбільше і найменше значення функції f на відрізку [1; 3];

3) проміжки опуклості та точки перегину даної функції.

2. Знайдіть проміжки зростання і спадання та точки екстремуму функції:

3. Дослідіть функцію f(x) = 1,5х2 - х3 та побудуйте її графік.

4. Знайдіть таке додатне число, що різниця між потроєним квадратом цього числа та його подвоєним кубом набуває найбільшого значення.

5. При яких значеннях параметра а точка х0 = 2 є точкою максимуму функції


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити