Алгебра і початки аналізу 10 клас профільний рівень : збірник задач і контрольних робіт - 2018

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

Варіант 2

Контрольна робота № 7

Тема. Похідна. Рівняння дотичної

1. Знайдіть похідну функції:

2. Знайдіть рівняння дотичної до графіка функції f(x) = 3х2 – х3 у точці з абсцисою x0 = -2.

3. Знайдіть похідну даної функції та обчисліть її значення у точці х0:

4. Матеріальна точка рухається по координатній прямій за законом s(t) = 8 + 15t + t2 - t3 (час t вимірюють у секундах, переміщення s — у метрах). Знайдіть швидкість руху в момент часу t0 = 4 с.

5. Знайдіть абсцису точки графіка функції f(x) = х2 + 3Х, у якій проведена до нього дотична утворює з додатним напрямом осі абсцис кут 120°.

6. У якій точці графіка функції треба провести дотичну, щоб вона проходила через точку з координатами (1; 0)?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити