Алгебра і початки аналізу 10 клас профільний рівень : збірник задач і контрольних робіт - 2018

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

Варіант 2

Контрольна робота № 8

Тема. Застосування похідної до дослідження функцій

1. Дано функцію f(x) = x3 - х2 - х + 4. Знайдіть:

1) проміжки зростання і спадання та точки екстремуму даної функції;

2) найбільше і найменше значення функції f на відрізку [0; 2];

3) проміжки опуклості та точки перегину даної функції.

2. Знайдіть проміжки зростання і спадання та точки екстремуму функції:

3. Дослідіть функцію f(x) = 2х2 - х4 та побудуйте її графік.

4. Знайдіть таке додатне число, що різниця між цим числом і подвоєним квадратним коренем із цього числа набуває найменшого значення.

5. При яких значеннях параметра а точка х0 =-1 є точкою мінімуму функції


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити