Алгебра і початки аналізу 10 клас профільний рівень : збірник задач і контрольних робіт - 2018

ВПРАВИ

Варіант 1

Точки екстремуму функції

326. Знайдіть точки максимуму і точки мінімуму функції:

1) f(x) = 2x6;   3) f(x) = x3 - 12x - 2;

2) f(x) = 10x - x2;   4) f(x) = x4 - 8x3 + 10x2 - 11.

327. Знайдіть проміжки зростання і спадання та точки екстремуму функції:

1) f(x) = x4 + 5х3 -11;   2) f(x) = (x + 1)2(х - 3)2.

328. Визначте, чи має дана функція точки екстремуму:

329. Знайдіть проміжки зростання і спадання та точки екстремуму функції:

Рис. 10

330. На рисунку 10 зображено графік похідної функції f, визначеної на R. Укажіть:

1) критичні точки функції f;

2) точки мінімуму та точки максимуму функції f.

331. Знайдіть проміжки зростання і спадання та точки екстремуму функції:

332. Знайдіть, при яких значеннях параметра а функція f(x) = sin2 х - (2а + 1)x:

1) не має критичних точок; 2) не має точок екстремуму.

333. При яких значеннях параметра а точка х0 = 5 є точкою мінімуму функції у = - (а + 1)х2 + (а2 + 2а)х - 6 ?

 


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити