Алгебра і початки аналізу 10 клас профільний рівень : збірник задач і контрольних робіт - 2018

ВПРАВИ

Варіант 2

Множини. Операції над множинами

1. Задайте переліком елементів множину А, якщо:

1) А = {х | 4х + 11 = 0}; 2)А = {x | (х - 3)(x2 - 9) = 0}.

2. Чи є рівними множини А і В, якщо:

1) А = {3, 5}, В = {5,3};

2) А = {(3; 5)}, В = {(5; 3)};

3) А = {x | х2 + 4 = 0}, В = {∅};

4) А — множина рівносторонніх трикутників, В — множина трикутників із кутом 60°?

3. Які з поданих тверджень є правильними:

1) {9} ∈ {2,7,9}; 3) {7} ⊂ {2,7,9}; 5) ∅ ∈ {2,7,9};

2) 2 ∈ {2,7,9}; 4) 7 ⊂ {2,7,9}; 6) ∅ ⊂ {2,7,9}?

4. Нехай В — множина цифр числа 5658, С — множина цифр числа х. Чи є правильним твердження, що В ⊂ С, якщо:

1) x = 856; 2) x = 656 565; 3)х = 876; 4)х = 5555?

5. Запишіть усі підмножини множини {10, 11, 12}.

6. Які з поданих тверджень є правильними:

1). {5} U {5,6} = {5,6}; 3) {5} ⋂ {5,6} = {5};

2) {5} ⋂ {5,6} = 5;   4) {5} U {5,6} = {5} ?

7. Знайдіть А ⋂ В, якщо:

1) А — множина дільників числа 36, В — множина чисел, кратних числу 12;

2) А — множина парних чисел, В — множина простих чисел;

3) А — множина одноцифрових чисел, В — множина чисел, кратних числу 10.

8. Знайдіть А ⋂ В і A U B, якщо:

1) А — множина цифр числа 6694, В — множина цифр числа 41 686;

2) А — множина дільників числа 15, В — множина дільників числа 20;

3) А — множина прямокутників, В — множина квадратів.

9. Дано множини А = {x | x2 - 25 = 0} і В = {x | (x + 5)(x - 4) = 0}. Знайдіть: 1) А ⋂ В; 2) A ⋃ B; 3) А \ В; 4) В \ А.

10. На діаграмі Ейлера (рис. 11) зображено множини А, В і С. Заштрихуйте множину:

1) (C ⋃ B) ⋂ A;   3)(B \ А) ⋂ С.

2) (A U С) \ В;

Рис. 11

 


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити