Алгебра і початки аналізу 10 клас профільний рівень : збірник задач і контрольних робіт - 2018

ВПРАВИ

Варіант 2

Степенева функція із цілим показником

80. При якому значенні параметра а графік функції у = ах-3 проходить через точку B(-2; -)?

81. Дано функцію f(x) = х-11. Порівняйте:

1) f(0,2) і f(-10); 2) f(14) і f(12); 3) f(-23) і f(-34).

82. Дано функцію f(x) = х-20. Порівняйте:

1) f(1,4) і f(2,6);   3) f(-2,8) і f(2,8);

2) f(-5,4) і f(-6,3);   4) f(-25) і f(7).

83. Побудуйте графік функції:

1) y = (x - 4)0; 2) у = (у = ( - 3)0; 3) у = (х2 + 6х + 8)0.

84. Побудуйте графік функції:

1) у = x-3 + 1;   2) y = (x + 1)-3; 3) у = 4х-4.

85. Знайдіть найбільше і найменше значення функції у = х-4 на проміжку:

86. Побудуйте графік функції

Користуючись побудованим графіком, укажіть проміжки зростання і проміжки спадання даної функції.

87. Парним чи непарним є натуральне число n у показнику степеня функції f(x) = х-n, якщо:

1) f(-10) < f(-9);   3) f(10) < f(-9);

2) f(-10) > f(-9);   4) f(10) < f(9)?

 


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити