Алгебра і початки аналізу 10 клас профільний рівень : збірник задач і контрольних робіт - 2018

ВПРАВИ

Варіант 1

Ділення многочленів. Теорема Безу

61. Доведіть, що многочлен х3 - х2 - 3х + 2 ділиться наділо на многочлен x2 + x - 1.

62. Доведіть, що многочлен х3 + 2х - 5 не ділиться наділо на многочлен x + 1.

63. Поділивши «куточком» многочлен 3х4 + 5х3 - 2х2 + х - 5 на многочлен х2 - х + 4, знайдіть неповну частку й остачу.

64. Знайдіть остачу від ділення многочлена х3 + х2 - 5х - 4 на двочлен х - 3.

65. Доведіть, що многочлен, тотожно рівний виразу (х - 3)2n + (х - 2)n - 1, де n ∈ N, ділиться наділо на многочлен x2 - 5x + 6.

66. При яких значеннях параметра а многочлен х3 - 3х2 + ах - 6 при діленні на двочлен х - 2 дає в остачі 4?

67. Розв’яжіть рівняння 2х4 -5х3 - 5х2 + 5х + 3 = 0.

 


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити