Алгебра і початки аналізу 10 клас профільний рівень : збірник задач і контрольних робіт - 2018

ВПРАВИ

Варіант 2

Рівняння дотичної

309. Складіть рівняння дотичної до графіка функції f у точці з абсцисою х0, якщо:

310. Складіть рівняння дотичної до графіка функції у точці його перетину з віссю ординат.

311. Складіть рівняння дотичної до графіка функції у точці його перетину з віссю абсцис.

312. Знайдіть рівняння горизонтальних дотичних до графіка фУНКЦІЇ f(x) = х4 - 10х2 - 6.

313. Знайдіть таку точку графіка функції f(x) = х3 - 5, що проведена в цій точці дотична утворює з додатним напрямом осі абсцис кут а = -.

314. Складіть рівняння дотичної до графіка функції f(x) = x2 - 5х + 8, яка паралельна прямій у = -3х + 5.

315. Знайдіть рівняння дотичної до графіка функції у точці з абсцисою х0 =-3. Чи існують прямі, паралельні знайденій дотичній, які також є дотичними до графіка даної функції?

316. Обчисліть площу трикутника, утвореного осями координат і дотичною до графіка функції f(x) = х2 + х2 - 2X + 3 у точці з абсцисою х0 =-1.

317. Складіть рівняння дотичної до графіка функції f(x) = х2 - 1, яка проходить через точку В (-1; -1).

318. При яких значеннях b і с парабола у = х2 + bх + с дотикається до прямої у = -х + 1у точці з абсцисою х0 = 2?

 


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити