Алгебра і початки аналізу 10 клас профільний рівень : збірник задач і контрольних робіт - 2018

ВПРАВИ

Варіант 3

Степенева функція із цілим показником

80. При якому значенні параметра а графік функції у = ах-2 проходить через точку A (;8)?

81. Дано функцію f(x) = x-15. Порівняйте:

1) f(20) і f(23); 2) f(-1,6) і f(-1,8); 3) f(-6,4) і f(6,4).

82. Дано функцію f(x) = x-26. Порівняйте:

1) f(-3,9) і f(-2,5);   3) f(19) і f(16);

2) f(0,4) і f(-0,4);   4) f(-26) і f(3).

83. Побудуйте графік функції:

1) y = (z + 3)0; 2)y = ( - 2)0; 3) у = (х2 - 4х - 12)0.

84. Побудуйте графік функції:

1)у = х-2 - 2;   2) у = (х - 2)-2;   3) у = 2х-3.

85. Знайдіть найбільше і найменше значення функції у = х-3 на проміжку:

86. Побудуйте графік функції

Користуючись побудованим графіком, укажіть проміжки зростання і проміжки спадання даної функції.

87. Парним чи непарним є натуральне число n у показнику степеня функції f(x) = x-n, якщо:

1) f(-3) > f(-2);   3) f(-3) < (-2);

2) f(-3) < f (2);   4) f (3) > f (-2) ?

 


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити