Алгебра і початки аналізу 10 клас профільний рівень : збірник задач і контрольних робіт - 2018

ТЕМАТИЧНИЙ РОЗПОДІЛ ВПРАВ

ВПРАВИ

Варіант 1

Множини. Операції над множинами

Функція та її властивості

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень

Обернена функція

Метод інтервалів

Ділення многочленів. Теорема Безу

Метод математичної індукції

Степенева функція з натуральним показником

Степенева функція із цілим показником

Означення кореня n-го степеня. Функція кореня n-го степеня

Властивості кореня n-го степеня

Степінь з раціональним показником та його властивості

Ірраціональні рівняння

Ірраціональні нерівності

Радіанна міра кута

Тригонометричні функції числового аргументу

Знаки значень тригонометричних функцій

Періодичні функції

Властивості та графіки функцій у = sin x і у = cos x

Властивості та графіки функцій у = tg x і у = ctg x

Співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу

Формули додавання

Формули зведення

Формули подвійного, потрійного та половинного аргументів

Формули для перетворення суми, різниці та добутку тригонометричних функцій

Рівняння cos x = b

Рівняння sin x = b

Рівняння tg x = b і ctg х = b

Функції у = arсsin х, у = arccos х, у = arctg х, у = arcctg x

Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних

Розв'язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники. Застосування обмеженості тригонометричних функцій

Тригонометричні нерівності

Означення границі функції в точці та функції, неперервної в точці

Задачі про миттєву швидкість і дотичну до графіка функції

Поняття похідної

Правила обчислення похідних

Рівняння дотичної

Ознаки зростання і спадання функції

Точки екстремуму функції

Найбільше і найменше значення функції на відрізку

Друга похідна. Поняття опуклості функції

Побудова графіків функцій

Варіант 2

Множини. Операції над множинами

Функція та її властивості

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень

Обернена функція

Метод інтервалів

Ділення многочленів. Теорема Безу

Метод математичної індукції

Степенева функція з натуральним показником

Степенева функція із цілим показником

Означення кореня n-го степеня. Функція кореня n-го степеня

Властивості кореня n-го степеня

Степінь з раціональним показником та його властивості

Ірраціональні рівняння

Ірраціональні нерівності

Радіанна міра кута

Тригонометричні функції числового аргументу

Знаки значень тригонометричних функцій

Періодичні функції

Властивості та графіки функцій у = sin x і у = cos х

Властивості та графіки функцій у = tg x і у = ctg x

Співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу

Формули додавання

Формули зведення

Формули подвійного, потрійного та половинного аргументів

Формули для перетворення суми, різниці та добутку тригонометричних функцій

Рівняння cos x = b

Рівняння sin x = b

Рівняння tg x = b і ctg х = b

Функції у = arcsin х, у = arccos x, у = arctg х, у = arcctg х

Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних

Розв'язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники. Застосування обмеженості тригонометричних функцій

Тригонометричні нерівності

Означення границі функції в точці та функції, неперервної в точці

Задачі про миттєву швидкість і дотичну до графіка функції

Поняття похідної

Правила обчислення похідних

Рівняння дотичної

Ознаки зростання і спадання функції

Точки екстремуму функції

Найбільше і найменше значення функції на відрізку

Друга похідна. Поняття опуклості функції

Побудова графіків функцій

Варіант 3

Множини. Операції над множинами

Функція та її властивості

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень

Обернена функція

Метод інтервалів

Ділення многочленів. Теорема Безу

Метод математичної індукції

Степенева функція з натуральним показником

Степенева функція із цілим показником

Означення кореня n-го степеня. Функція кореня n-го степеня

Властивості кореня n-го степеня

Степінь з раціональним показником та його властивості

Ірраціональні рівняння

Ірраціональні нерівності

Радіанна міра кута

Тригонометричні функції числового аргументу

Знаки значень тригонометричних функцій

Періодичні функції

Властивості та графіки функцій у = sin x і у = cos х

Властивості та графіки функцій у = tg x i y = ctg x

Співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу

Формули додавання

Формули зведення

Формули подвійного, потрійного та половинного аргументів

Формули для перетворення суми, різниці та добутку тригонометричних функцій

Рівняння cos x = b

Рівняння sin x = b

Рівняння tg x = b і ctg х = b

Функції у = arcsin х, у = arccos х, у = arctg х, у = arcctg x

Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних

Розв'язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники. Застосування обмеженості тригонометричних функцій

Тригонометричні нерівності

Означення границі функції в точці та функції, неперервної в точці

Задачі про миттєву швидкість і дотичну до графіка функції

Поняття похідної

Правила обчислення похідних

Рівняння дотичної

Ознаки зростання і спадання функції

Точки екстремуму функції

Найбільше і найменше значення функції на відрізку

Друга похідна. Поняття опуклості функції

Побудова графіків функцій

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

Варіант 1

Контрольна робота № 1

Тема. Повторення та розширення відомостей про множини та функції

Контрольна робота № 2

Тема. Степенева функція. Корінь n-го степеня та його властивості

Контрольна робота № 3

Тема. Степінь з раціональним показником та його властивості. Ірраціональні рівняння та нерівності

Контрольна робота № 4

Тема. Тригонометричні функції та їхні властивості

Контрольна робота № 5

Тема. Співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу. Формули додавання та їхні наслідки

Контрольна робота № 6

Тема. Тригонометричні рівняння та нерівності

Контрольна робота № 7

Тема. Похідна. Рівняння дотичної

Контрольна робота № 8

Тема. Застосування похідної до дослідження функцій

Контрольна робота № 9

Тема. Узагальнення та систематизація знань учнів

Варіант 2

Контрольна робота № 1

Тема. Повторення та розширення відомостей про множини та функції

Контрольна робота № 2

Тема. Степенева функція. Корінь n-го степеня та його властивості

Контрольна робота № 3

Тема. Степінь з раціональним показником та його властивості. Ірраціональні рівняння та нерівності

Контрольна робота № 4

Тема. Тригонометричні функції та їхні властивості

Контрольна робота № 5

Тема. Співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу. Формули додавання та їхні наслідки

Контрольна робота № 6

Тема. Тригонометричні рівняння та нерівності

Контрольна робота № 7

Тема. Похідна. Рівняння дотичної

Контрольна робота № 8

Тема. Застосування похідної до дослідження функцій

Контрольна робота № 9

Тема. Узагальнення та систематизація знань учнів


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити