Геометрія 10 клас профільний рівень : збірник задач і контрольних робіт до підручника А.Γ. Мерзляк - 2018

ВІД АВТОРІВ

Ця книга є складовою навчально-методичного комплекту до підручника «Геометрія. 10 клас. Профільний рівень» авторів А.Г. Мерзляка, Д.А. Номіровського, В.Б. Полонського, М.С. Якіра.

Першу частину — «Вправи» поділено на три однотипних варіанти по 260 задач у кожному (задачі, що мають однакові номери, є однотипними). Цей матеріал насамперед призначено для складання самостійних перевірних робіт. Наявність для кожного типу задач ще двох аналогічних завдань дає також змогу використовувати цей матеріал для відпрацювання навичок розв'язування задач основних типів. На с. 4 наведено таблицю тематичного розподілу вправ.

Друга частина посібника містить завдання для контрольних робіт (два варіанти). Завдання контрольних робіт позначено такими символами (де n — номер завдання): nс — завдання, що відповідають початковому та середньому рівням навчальних досягнень учнів; n* — достатньому рівню; n** — високому рівню.

У посібнику відсутній розділ «Відповіді». Це зроблено для того, щоб можна було використовувати посібник як роздавальний дидактичний матеріал на контрольних і перевірних роботах.

ТЕМАТИЧНИЙ РОЗПОДІЛ ВПРАВ

Тема

Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії

Наслідки з аксіом стереометрії

Просторові фігури. Початкові відомості про многогранники

Взаємне розміщення двох прямих у просторі

Паралельність прямої та площини

Паралельність площин

Перетворення фігур у просторі. Паралельне проектування

Кут між прямими в просторі

Перпендикулярність прямої та площини

Перпендикуляр і похила

Теорема про три перпендикуляри

Кут між прямою та площиною

Двогранний кут. Кут між площинами

Перпендикулярні площини

Площа ортогональної проекції многокутника

Декартові координати точки в просторі

Вектори в просторі

Додавання і віднімання векторів

Множення вектора на число. Гомотетія

Скалярний добуток векторів

Геометричне місце точок простору. Рівняння сфери

Рівняння площиниВідвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити