Геометрія 10 клас профільний рівень : збірник задач і контрольних робіт до підручника А.Γ. Мерзляк - 2018

ВПРАВИ

Варіант 2

Просторові фігури. Початкові відомості про многогранники

12. Точка М належить ребру SB піраміди SABC. Побудуйте переріз піраміди площиною, яка проходить через точку М і пряму АС.

13. На ребрах АВ і АС піраміди SABC позначили відповідно точки М і K (рис. 40). Побудуйте точку перетину прямої МК з площиною SBC, якщо прямі МК і ВС не паралельні.

Рис. 40

14. Побудуйте переріз прямокутного паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 площиною, яка проходить через:

1) точки А, С і В1;

2) точки Β1, D1 і середину ребра ΑΑ1.

15. Дано призму ABCA1В1C1 (рис. 41). Точка М належить ребру Α1Β1, точка K — ребру ΒΒ1. Побудуйте точку перетину прямої МK з площиною ABC.

Рис. 41

16. Дано призму ABCDA1B1C1D1 (рис. 42). Точка М належить ребру ΒΒ1, точка K — ребру ΒΒ1. Побудуйте пряму перетину площин ABC і МА1K.

Рис. 42

17. Дано призму ABCA1В1C1 (рис. 43). Точка D належить прямій ΒΒ1, точка Е — ребру ВС. Побудуйте переріз призми площиною Α1DΕ.

Рис. 43

18. Побудуйте переріз тетраедра SABC (рис. 44) площиною, яка проходить через точки Т, F і Е, що належать ребрам SA, АВ і ВС відповідно.

Рис. 44

19. Побудуйте переріз призми ABCA1В1C1 (рис. 45) площиною, яка проходить через точку С та точки Р і М, що лежать на ребрах ΒΒ1 і Α1Β1 відповідно.

Рис. 45

20. Побудуйте переріз призми ABCDA1B1C1D1 (рис. 46) площиною, яка проходить через вершини і С та точку K ребра DD1.

Рис. 46

21. Побудуйте переріз призми ABCDA1B1C1D1 (рис. 47) площиною, яка проходить через вершини С і D та точку K, що належить грані ΑΑ1Β1Β.

Рис. 47

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити