Геометрія 10 клас профільний рівень : збірник задач і контрольних робіт до підручника А.Γ. Мерзляк - 2018

ВПРАВИ

Варіант 2

Додавання і віднімання векторів

189. Дано призму АВСА1В1С1 (рис. 74). Знайдіть суму векторів:

Рис. 74

190. На рисунку 75 зображено паралелепіпед ABCDA1B1C1D1. Знайдіть суму векторів:

Рис. 75

191. Чи може бути нульовим вектором сума трьох векторів, модулі яких дорівнюють: .

1) 2; 3; 4;

2) 7; 1; 8;

3) 3; 5; 9?

192. Дано вектори а (4; -5; 6) і Ь (-1; 2; 5). Знайдіть:

193. Дано куб ABCDA1B1C1D1. Знайдіть різницю векторів:

194. Дано векториЗнайдіть

195. Знайдіть координати точки С такої, щоякщо А (3; -4; 1), В (-2; 6; -3).

196. Дано векториЯкого найменшого значення набуває модуль вектора?

197. Дано паралелепіпед ABCDA1B1C1D1. Укажіть усі вектори, протилежні вектору:

початком і кінцем кожного з яких є вершини паралелепіпеда.

198. Укажіть координати вектора, протилежного вектору

199. Спростіть вираз:

200. Дано паралелепіпед ABCDA1B1C1D1. Знайдіть суму векторів

201. Основою піраміди MABCD є ромб ABCD. АС = 24 см, BD = 10 см. Знайдіть модуль вектора

202. Дано паралелепіпед ABCDA1B1C1D1 Виразіть вектор ВС через вектори

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити