Геометрія 10 клас профільний рівень : збірник задач і контрольних робіт до підручника А.Γ. Мерзляк - 2018

ВПРАВИ

Варіант 3

Просторові фігури. Початкові відомості про многогранники

12. Точки М і K належать ребрам АС і ВС піраміди SABC відповідно. Побудуйте переріз піраміди площиною SMK.

13. На ребрах AB і SB піраміди SABC позначили відповідно точки М і K (рис. 78). Побудуйте точку перетину прямої МK з площиною ASC, якщо прямі МK і SA не паралельні.

Рис. 78

14. Побудуйте переріз прямокутного паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 площиною, яка проходить через:

1) точки В, D i С1

2) точки А, С і середину ребра DD1.

15. Дано призму ABCDA1B1C1D1 (рис. 79). Точка М належить ребру CD, точка K — ребру DD1. Побудуйте точку перетину прямої МK з площиною А1В1С1.

Рис. 79

16. Дано призму ABCDA1B1C1D1 (рис. 80). Точка М належить ребру АА1, точка К — ребру СС1. Побудуйте пряму перетину площин ABC і МВ1K.

Рис. 80

17. Дано призму АВСА1В1С1 (рис. 81). Точка D належить прямій АВ, точка Е — прямій АС. Побудуйте переріз призми площиною A1DE.

Рис. 81

18. Побудуйте переріз тетраедра SABC (рис. 82) площиною, яка проходить через точки D, E і F, що належать ребрам SA, SB і ВС відповідно.

Рис. 82

19. Побудуйте переріз призми АВСА1В1С1 (рис. 83) площиною, яка проходить через точку By та точки М і K, що лежать на ребрах АС і АА1 відповідно.

Рис. 83

20. Побудуйте переріз призми ABCDA1B1C1D1 (рис. 84) площиною, яка проходить через вершини А і D1 та точку М ребра ВB1.

Рис. 84

21. Побудуйте переріз призми ABCDA1B1C1D1 (рис. 85) площиною, яка проходить через вершини А і D та точку М, що належить грані BB1CC1.

Рис. 85

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити