Геометрія 10 клас профільний рівень : збірник задач і контрольних робіт до підручника А.Γ. Мерзляк - 2018

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

Варіант 2

Контрольна робота № 1 Тема. Аксіоми стереометрії та наслідки з них. Початкові відомості про многогранники

1. ° Дано точки А, В і С такі, що АВ = 4 см, ВС = 6 см, АС = 7 см. Скільки існує площин, які містять точки А, В і С? Відповідь обґрунтуйте.

2. ° Площини α і β перетинаються по прямій а. Точки А і В належать площині а, точки С і D — площині β. Пряма АВ перетинає пряму а в точці Е. Доведіть, що точка Е належить прямій CD.

3. ° Прямі a i b перетинаються в точці О. На прямій а позначили точку А, на прямій b — точку В, а на прямій АВ — точку С. Доведіть, що прямі а і b та точка С лежать в одній площині.

4. ° На ребрах SB,SC і CD піраміди SABCD позначили точки Р, E і F відповідно. Побудуйте лінію перетину площин DPE і SAF.

5. °° Точки М і N належать відповідно ребрам АВ і АС призми АВСА1В1С1, а точка К — грані ВВ1С1С (рис. 122), причому прямі MN і ВС не паралельні. Побудуйте переріз призми площиною MNK.

Рис. 122

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити