Геометрія 10 клас профільний рівень : збірник задач і контрольних робіт до підручника А.Γ. Мерзляк - 2018

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

Варіант 2

Контрольна робота № 2 Тема. Паралельність у просторі

1.° Точки Μ, N, K і Р — середини ребер АС, AD, BD і ВС тетраедра DABC відповідно, АВ = 30 см, CD = 26 см (рис. 123). Доведіть, що точки Μ, N, K і Р є вершинами паралелограма, та обчисліть периметр цього паралелограма.

Рис. 123

2° Паралелограм A1B1C1D1 є зображенням квадрата ABCD (рис. 124). Побудуйте зображення радіуса вписаного кола квадрата, проведеного в точку дотику цього кола зі стороною AD.

Рис. 124

3. ° Площини α і β паралельні. Через точку О, яка знаходиться між цими площинами, проведено дві прямі. Одна з них перетинає площини α і β в точках A1 і В1 а друга — у точках A2 і B2 відповідно. Знайдіть відрізок В1В2, якщо він на 3 см менший від відрізка А1А2, A2B2 = 18 см, ОА2 = 10 см.

4. ° На ребрах ВB1, СС1 і CD куба ABCDA1B1C1D1 позначили відповідно точки Μ, N і Е (рис. 125). Побудуйте переріз куба площиною MNE.

Рис. 125

5. °° Трапеція А1В1С1В1 (рис. 126) — зображення трапеції ABCD, у якій AB = CD = AD, BC< AD. Побудуйте зображення центра кола, яке дотикається до бічних сторін і більшої основи трапеції ABCD.

Рис. 126

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити