Геометрія 10 клас профільний рівень : збірник задач і контрольних робіт до підручника А.Γ. Мерзляк - 2018

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

Варіант 2

Контрольна робота № 5 Тема. Координати та вектори в просторі

1. ° Точки С і D симетричні відносно точки М. Знайдіть координати точки С, якщо D (-6; 2; 3), М (3; -2; -5).

2. ° Дано векториПри якому значенні р вектори

1) колінеарні;

2) перпендикулярні?

3. ° Складіть рівняння площини, яка проходить через точку М і перпендикулярна до прямої МK, якщо М (3; -4; 1), K (6; -8; 3).

4. ° Дано точки А (2; 4; -1), В (-1; 1; 3) і С (5; 1; 2). Знайдіть:

1) координати точки перетину медіан трикутника ABC;

2) координати точки D такої, що чотирикутник ABCD - паралелограм.

5. ° Доведіть, що рівняння х2+ у2 + z2- 10х + 8у – 24 z + 149 = 0 є рівнянням сфери, укажіть координати центра та радіус цієї сфери.

6. ° Кут між векторамидорівнює 60°,Знайдіть скалярний добуток

7. °° Дано куб ABCDA1B1C1D1. На відрізку CD1 позначили точку F так, що CF: FD1 = 1 : 5.

1) Виразіть векторчерез вектори

2) Знайдіть кут між прямими BF і АС1.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити