Математика 2 клас - Збірник завдань - 2018

ГЕОМЕТРИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Задачі на обчислення

 1. Перший відрізок завдовжки3 см, а другий — на 1 дм довший. Обчисли довжину другого відрізка.
 2. Перший відрізок завдовжки 1 дм 2 см, а другий — на 4 дм довший. Обчисли довжину другого відрізка.
 3. Перший відрізок завдовжки 1 дм3 см, а другий — на 5 см довший. Обчисли довжину другого відрізка.
 4. Довжина прямокутника 12 см, а ширина — 7 см. На скільки сантиметрів довжина прямокутника більша від його ширини?
 5. Довжина прямокутника 14 см, а ширина — 5 см. На скільки сантиметрів ширина менша від довжини?
 6. Довжина сторони квадрата 4 см. Обчисли його периметр.
 7. Довжина прямокутника 5 см, а ширина — 4 см. Обчисли його периметр.
 8. Обчисли периметри квадратів.
 9. Обчисли периметри прямокутників.
 10. Обчисли периметри трикутників.
 11. Обчисли периметри многокутників.
 12. Знайди довжину кожної ламаної.
 13. Виміряй довжини сторінABі ВС трикутника ABC і знайди їх суму.
 14. Ламана складається із трьох ланок завдовжки 4 см, 2 см і 3 см. Знайди довжину ламаної.

Чи зміниться довжина ламаної, якщо її «випрямити»? Якщо її «замкнути» у трикутник? Накресли таку ламану.

 1. Обчисли периметр прямокутника різними способами.
 2. Периметр трикутника 25 дм. Дві його сторони мають по 8 см. Обчисли довжину третьої сторони.
 3. Виміряй відрізок і його частини. Знайди довжину однієї частини, склавши рівність на ділення.
 4. а) На скільки сантиметрів довжина сторони АС менша від суми довжин двох інших сторін трикутника?

б) На скільки сантиметрів сума довжин сторін АВ і АС більша від довжини сторони ВСІ

 1. Виміряй довжину відрізків і дай відповіді на запитання.

а) У скільки разів відрізок АС довший, ніж відрізок СВР.

б) У скільки разів відрізок КС коротший, ніж відрізок МСР.

в) у скільки разів відрізок А/С коротший, ніж відрізок ΑΒΊ

 1. Виміряй довжини сторін прямокутника.

а) Порівняй сторони АВ і CZ);

б) порівняй сторони ВС і AD;

в) порівняй довжини ламаних ABC і BCD.

 1. Обчисли периметр прямокутника різними способами за схемами:

Порівняй результати.

 1. Периметр рівностороннього трикутника 9 см. Обчисли довжину його сторони.
 2. У трикутникуABC сторони AB і ВС рівні. Периметр трикутника 10 см. Сторона АВ завдовжки 4 см. Обчисли довжину сторони АС.
 3. У трикутникуMNK сторони MN і NK рівні. Периметр трикутника 11 см. Сторона МК завдовжки 5 см. Обчисли довжину сторони NK.
 4. У трикутникуOPD сторона ОР має довжину 2 см, а сторона PD — 4 см. Периметр трикутника 11 см. Визнач довжину сторони OD.
 5. * Периметр прямокутника 12 см. Його ширина 2 см. Визнач довжину прямокутника.
 6. * Довжина прямокутника 4 см, а його периметр — 14 см. Визнач ширину прямокутника.
 7. Довжина прямокутника 8 см, а ширина — у 4 рази менша. Визнач периметр прямокутника.
 8. Ширина прямокутника 3 дм, а довжина — у 5 рази більша. Визнач периметр прямокутника.
 9. * Довжина прямокутника 10 см, вона у 2 рази більша від ширини. Визнач периметр прямокутника.
 10. * Ширина прямокутника 2 см, вона у 5 разів менша від довжини. Визнач периметр прямокутника.
 11. Довжина прямокутника 7 дм, а ширина — на 5 дм менша. Визнач периметр прямокутника.
 12. * Довжина прямокутника 9 дм, вона на 4 см більша від ширини. Визнач периметр прямокутника.
 13. Ширина прямокутника 5 дм, а довжина — на З дм більша. Визнач периметр прямокутника.
 14. * Ширина прямокутника 6 м, вона на 4 м менша від довжини. Визнач периметр прямокутника.
 15. * Периметр квадрата 20 дм. Обчисли довжину його сторони.
 16. Довжина сторони квадрата 6 см. Обчисли його периметр спочатку додаванням, а потім множенням.
 17. Довжина однієї сторони п'ятикутника 3 дм. Обчисли додаванням і множенням його периметр, якщо всі його сторони рівні.
 18. * Радіус кола 6 см. Визнач його діаметр.
 19. * Діаметр круга 6 дм. Визнач його радіус.

1154.

Сторони

многокутника

3 см,

4 см,

6 дм,

25 см,

4 см,

6 см,

5 см,

8 дм,

21 см,

8 см,

5 см

3 см

10 дм,

12 см,

33 см,

5 дм

50 см

24 см

Периметр

14 см

 1. Обчисли периметри усіх прямокутників.

Задачі на побудову

 1. Перший відрізок має довжину 17 см, а другий — на 9 см коротший. Обчисли довжину другого відрізка і накресли його.
 2. Перший відрізок має довжину 1 дм 9 см, а другий — на 10 см коротший. Обчисли довжину другого відрізка і накресли його.
 3. ** Накресли тупий, прямий і гострий кути.
 4. ** Накресли трикутник, у якого один кут тупий.
 5. ** Накресли трикутник, у якого всі кути гострі.
 6. ** Накресли трикутник, у якого один кут прямий.
 7. Накресли відрізок завдовжки 6 см і поділи його на дві рівні частини.

116З. Накресли відрізок завдовжки 9 см і поділи його на 3 рівні частини, знайшовши довжину однієї частини дією ділення.

 1. * Накресли відрізок довжиною 8 см. Поділи його на три такі відрізки, щоб довжина одного дорівнювала сумі довжин інших. (Усі три відрізки мають бути різними за довжиною).
 2. Накресли 3 окремих квадрати зі сторонами по 2 см. Скільки у них всього сторін? Обчисли спочатку додаванням, а потім — множенням.
 3. Накресли прямокутникABCD, довжина якого 10 см, а ширина 2 см. Знайди суму довжин АВ і ВС. Знайди суму довжин AD + CD. Порівняй обидві суми.
 4. Накресли три відрізки: перший — завдовжки 3 см, другий — у 4 рази довший, а третій — на 4 см довший, ніж перший відрізок.
 5. Накресли три відрізки за схемою.
 6. ** Накресли коло радіусом 3 см. Познач на ньому три радіуси і два діаметри.
 7. Накресли прямокутникABCD, у якого довжина 4 см, а ширина — 3 см. Проведи відрізок АС. Обчисли периметр трикутника ABC.
 8. Накресли прямокутник, довжина якого дорівнює 8 см, а ширина — на 5 см менша. Обчисли його периметр.
 9. ** Накресли прямокутник, у якого ширина дорівнює 2 см і вона на 4 см менша від довжини.
 10. Побудуй квадрат зі стороною 3 см. Обчисли його периметр.
 11. Побудуй перший квадрат зі стороною 2 см, а другий — зі стороною, на 2 см довшою.
 12. * Побудуй прямокутник, у якого суми довжин протилежних сторін становлять 14 см і 10 см.
 13. ** Накресли прямокутник, у якого довжина 5 см, і вона на 4 см більша від ширини.
 14. Довжина прямокутника 3 см, а ширина — 2 см. Накресли квадрат, довжина сторони якого дорівнює сумі довжини і ширини прямокутника.
 15. Сторона квадрата 6 см. Накресли прямокутник, довжина якого на 2 см більша, а ширина — на 2 см менша від сторони квадрата. Обчисли периметр квадрата і периметр прямокутника.
 16. * Прямокутник, довжина якого 6 см, а ширина 3 см, розрізали на два квадрати. Яка довжина сторони квадрата? Накресли його.

Завдання з логічним навантаженням

 1. Поділи відрізок на три такі відрізки, щоб довжина одного дорівнювала сумі довжин двох інших.
 2. Виклади 10 паличками 3 квадрати.
 3. Розглянь фігури й випиши номери:

1) многокутників; 2) прямокутників; 3) квадратів; 4) кіл; 5) фігур, які не є многокутниками; 6) фігур, які не є прямокутниками; 7) фігур, які не є квадратами; 8) ламаних; 9) замкнених ламаних; 10) незамкнених ламаних.

 1. Визнач точки, які лежать: 1) на колі; 2) поза колом; 3) на крузі; 4) поза кругом; 5) на відрізку; 6) поза відрізком; 7) одночасно на відрізку і на колі.
 2. 118 Чи можуть коло і пряма мати 2 спільні точки? Зобрази па малюнку.
 3. Чи можуть коло і пряма мати 3 спільні точки?
 4. Випиши назви точок, які лежать:

1) на відрізку АВ;

2) на відрізку КМ\

3) на обох відрізках одночасно;

4) поза відрізком АВ\

5) поза відрізком КМ;

6) поза відрізком КС.

 1. Знайди на малюнку 6 ламаних ліній, кінцями яких є точки А і В.
 2. Скільки прямих кутів на малюнку?
 3. Скільки відрізків на малюнку?
 4. Скільки на малюнку тупих кутів? Гострих?
 5. На якому малюнку більше трикутників?
 6. Дай три різні назви зображеної фігури.

1193.* Чому многокутник, який зображено на малюнку, не можна назвати прямокутником?

 1. Яка з фігур не має ознаки, спільної для всіх інших фігур?
 2. Периметр прямокутника 20 см. Чи може одна з його сторін дорівнювати 10 см?
 3. Скільки всього квадратів на малюнку?
 4. Прямокутна клумба, із трьох боків загороджена дротом, межує з парканом. Довжина клумби 11 м, ширина — на 5 м менша. Яка довжина дроту?
 5. * Розглянь малюнок.

Чи правильно, що:

1) усі фігури — трикутники;

2) деякі фігури — чотирикутники;

3) деякі фігури — трикутники;

4) не всі фігури — чотирикутники;

5) усі фігури не є чотирикутниками?

 1. * Чи правильні висловлювання:

а) у деяких чотирикутників всі сторони рівні;

б) у кожному трикутнику один кут прямий;

в) є трикутники, у яких один кут прямий?

 1. * Прямокутник поділено на 3 частини. Його потрібно розмалювати трьома кольорами: зеленим, синім і червоним. Скількома способами це можна зробити?

6)

 1. * Прямокутник розділили відрізком АВ на два квадрати:

7)

Як потрібно змістити відрізок АВ, щоб обидві частини прямокутника перестали бути: а) квадратами; б) прямокутниками? Накресли відповідні малюнки

 1. ** Довжина прямокутника становить 6 см, а ширина — 2 см. Побудуй інший прямокутник такого самого периметра. Скільки різних прямокутників такого самого периметра ти можеш побудувати? Чи може серед них бути квадрат?

1203.** Прямокутник розділили відрізком АВ на трикутник і чотирикутник.

Як потрібно змістити точку А, щоб відрізок АВ розділяв прямокутник на: а) трикутник і п'ятикутник; б) два прямокутники; в) два чотирикутники, які не є прямокутниками? Накресли відповідні малюнки.

Як потрібно змістити точку В, щоб відрізок АВ розділяв прямокутник на два трикутники? Зобрази на малюнку.

 1. ** Скількома способами можна доповнити до трикутника кожну фігуру, продовжуючи її сторони?
 2. *2 палички так, щоб стало 4 квадрати.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити