Математика 2 клас - Збірник завдань - 2018

ЧАСТИНИ. ВЕЛИЧИНИ

Частини

1206. * Відрізок завдовжки 10 см поділили на 2 рівні частини. Обчисли довжину половини відрізка. Накресли новий відрізок такої ж довжини і познач його середину точкою.

1207. * Накресли відрізок АВ завдовжки 6 см. Познач на ньому точку С так, щоб довжина відрізка АС дорівнювала третині довжини відрізка АВ.

1208. * Накресли відрізок АВ завдовжки 12 см. Познач на ньому точку С так, щоб довжина відрізка АС дорівнювала чверті довжини відрізка АВ.

1209. *

Число

18

18

12

12

12

Знайди

половину

третину

половину

чверть

третину

1210.*

Число

25

36

16

27

28

Знайди

п'яту

частину

шосту

частину

восьму

частину

дев'яту

частину

сьому

частину

1211. * Знайди половину, третину і чверть від 12. Знайди половину і третину від 18. Знайди третину і чверть від 24.

1212. * Знайди чверть, третину, шосту частину і восьму частину від 24.

1213. * Знайди чверть, шосту і дев'яту частину від 36.

1214. * Ланцюг завдовжки 6 м опустили з відром у криницю. Половина ланцюга намокла. Скільки метрів ланцюга намокло?

1215. * У класі було 18 дітей. Половина дітей вийшла. Скільки дітей залишилося в класі?

1216. * У кошику було 15 грибів. Третину грибів почистили. Скільки грибів почистили?

1217. * У кошику було 15 грибів. Третину грибів почистили. Скільки грибів залишилося почистити?

1218. * Людина спить третину свого життя. Скільки років проспала Оксана, якщо їй 24 роки? Скільки років вона не спала?

1219. * У ящику 8 кг винограду: чверть синього, а решта — зелений. Скільки кілограмів зеленого винограду в цьому ящику?

1220. * На полиці 16 тарілок. Чверть усіх тарілок узяли для сервірування столу. Скільки тарілок залишилося на полиці?

1221. * Перша мотузка завдовжки 9 м, а друга— на третину коротша. Яка завдовжки друга мотузка?

1222. * Маса першого ящика 8 кг, а другий ящик на чверть важчий. Визнач масу другого ящика.

1223. * У саду росте 36 дерев. Шосту частину становлять груші, а четверту частину — яблуні. Яких дерев більше росте в саду: яблунь чи груш?

Величини

Виконай перетворення

1224.

100 см = □ м

10см = □ дм

10 дм = □ м

100 см = □ дм

1 м = □ дм = □ см

10 дм = □ м = □ см

1225.

3 дм 5 см = □ см

4 м 8 дм = □ дм

7 м 8 дм = □ дм

2 дм 9 см = □ см

25 см = □ дм □ см

54 см = □ дм □ см

49 дм = □ м □ дм

87 см = □ дм □ см

1226.

1 дм = □ см

1 м = □ дм

5 дм = □ см

2 м = □ дм

9 дм = □ см

6 м = □ дм

2 дм = □ см

1 м = □ см

1227.

1 ц = □ Кг

1 доба = □год

1 год = □ хв

2 доби = □ год

60 хв = □ год

100 кг = □ ц

Обчисли

1228.

8 м 7 дм + 2 дм

6 дм 9 см - 4 дм

8 м 7 дм + 2 м

6 дм 9 см - 4 см

5 дм 7 см - 3 дм

2 м 5 дм + 2 дм

5 дм 7 см - 3 см

2 м 5 дм + 2 м

1229.

3 дм + 8 cm = □ дм □ cm

7 дм + 6 cm = □ cm

5 м + 4 дм = □ дм

8 м + 2 дм = □ м □ дм

8 дм 7 см = □ дм + □ см

3 м 4 дм = □ м + □ дм

46 дм = □ м + □ дм

78 см = □ дм + □ см

1230.

* 1 м - 5 дм

1 м - 6 см

1 дм 4 см : 2

2 м – 6 дм

1 м-10 см

3 дм 5 см : 7

1 дм - 3 см

1 м - 50 см

4 дм 2 см : 7

7 дм - 3 см

1 м - 10 дм

2 дм 5 см : 5

1231.

* 4 м · 9

8 см · 8

3 м 4 дм - 5дм

42 дм : 7

8 м 1 дм : 9

7 дм 2 см - 2 дм

5 дм · 5

6 дм 3 см : 7 см

2 м 8 дм + 9 дм

56 м : 8 м

100 см: 10

4 дм 7 см + 2дм

1232.

* 1 ц - 1 кг

1 год - 2 хв

1 год + 25 хв

1 ц - 10 кг

1 год – 30 хв

1 доба - 1 год

1 ц - 40 кг

1 год - 56 хв

1 доба - 8 год

1 ц - 24 кг

1 год + 5 хв

1 доба + 6 год

Порівняй

1233.

25 дм 4 м

49 cm □2 дм

29 дм 29 м

38 см □ 5 дм

52 дм □ 3 м

56 дм □ 56 cm

6 м □ 85 дм

8 дм □ 99 cm

72 м □ 72 cm

5 дм 48 cm

7 м □ 56 дм

45 дм □ 45 м

1234.

20 μ □ 100 cm

40 дм □ 10 дм

50 см □ 30 дм

40 дм □ 60 см

5 м 2 дм 5 м 2 см

6 дм 8 см □ 6 м 8 см

4 м 3 дм □ 4 дм 3 см

2 дм 7 см □ 2 м 7 дм

1235.

4 м + 9 м 12 μ

6 дм + 2 дм □ 7 дм

5 см + 6 см □ 10 см

3 м + 5 дм 4 дм

6 м + 1 дм □ 5 м

8 дм + 4 см □ 7 дм

3 дм + 8 см 6 дм

4 см + 2 дм □ 3 дм

1236.

*4 м 9 дм – 2 м 3 м

6 дм 5 см - 2 дм □ 2 дм

8 дм 5 см - 3 см □ 5 дм 9 см

7 м 6 дм – 5 м 5 м 6 дм

3 м 9 дм - 1 дм □ 5 м 8 дм

4 дм 8 см - 2 см 2 дм 8 см

7 дм 6 см - 4 см □ 7 дм 2 см

9 м 9 дм – 4 м 5 м 9 дм

1237

6 м □ 3 м + 2 м

8 m 2 m + 7 m

5 дм □ 4 дм + 4 дм

9 дм □ 3 дм + 6 дм

4 дм □ 2 дм + 4 cm

7 дм □ 8 дм + 1 см

8 м 4 м + 9 дм

2 м □ 3 м + 2 см

1238.

24 дм - 4 дм = □ дм

45 см - 5 см = 1 - 1 см

89 м - 9 м = □ м

89 м - 80 м = □ м

4 дм 6 см - 6 см = □ дм

5 м 8 дм – 8 дм = м

2 дм 9 см - 2 дм = □ см

6 м 1 дм – 1 дм = м

1239.

5 м 7 м 8 дм – 6 м

7 м 9 м 4 дм - 1м

4 дм □ 8 дм 2 см - 2 дм

3 дм □ 8 дм 4 см - 6 дм

8 м 9 м 5 дм - 1м

6 м 8 м 4 дм - 2м

6 дм 2 см □ 6 дм 5 см - 3 см

5 м 7 дм 8 м 7 дм – 3 м

1240. Встав пропущені числа, щоб нерівності були правильними.

9 дм 7 см > 9 дм □ см

5 м 4 дм < 5 м □ дм

4 м 8 дм > 4 м □ дм

3 дм 6 см < 3 дм □ см

4 м 6 дм > м 9 дм

7 дм 2 см < □ дм 8 см

5 дм 6 см > □ дм 7 см

8 м 3 дм < □ м 5 дмВідвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити