Математика. Домашній репетитор 2-4 клас - 2013

2 КЛАС

МАТЕМАТИЧНИЙ ТРЕНАЖЕР

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ БЕЗ ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК

256. Устав пропущені числа:

30 + ... = 40

... + 20 = 50;

10 + 60 = ...

40 + ... = 60

... + 30 = 80

70 + 20 = ...

50 - ... = 40

... - 20 = 60

40 - 30 = ...

90 - ... = 30

... - 50 = 20

60 - 20 = ...

40 + ... = 50

... + 30 = 70

20 + 50 = ...

30 + ... = 90

... + 10 = 20

50 + 30 = ...

... - 10 = 80

40 - ... = 50

70 - 30 = ... .

... - 50 = 10

80 - ... = 30

30 - 10 = ... .

257. Устав пропущені цифри.

1... + 5 = 16

2... + 6 = 29

4... - 3 = 44

...2 + 2 = 84

...6 + 1 = 97

...5 + 4 = 69

7... - 1 = 70

5...- 8 = 51

9... - 4 = 90

...3 - 2 = 31

...8 - 6 = 62

...5 - 4 = 41

3... + 4 = 35

5... + 7 = 58

6... + 3 = 66

...4 + 5 = 79

...2 + 6 = 18

...3 + 4 = 47

6... - 2 = 67

3... - 6 = 30

8... - 4 = 81

...5 - 1 = 74;

...9 - 8 = 91

...6 - 3 = 53.

258. Розв'яжи приклад:

84 - 60;

50 - 4;

98 - 50;

100-10;

60 - 7;

73 - 30;

61 + 8;

82 + 7;

51 + 9;

45 + 30;

29 + 50;

37 + 20;

73 - 50;

40 - 3;

69 - 40;

50 - 8;

88 - 20;

100 - 30;

44 + 6;

72 + 5;

41 + 9;

35 + 20;

14 + 40;

58 + 30.

259. Розклади числа на розрядні доданки:

84, 69, 75, 99, 51, 36, 27, 13, 48, 82, 79, 53, 92, 35, 44, 68, 12, 23, 57, 91.

2 дм;

4 дм 6 см;

5 дм 2 см;

7 дм 7 см;

3 дм 10 см;

20 мм;

60 мм;

7 см 10 мм;

2 см 30 мм;

10 см 10 мм;

4 дм;

3 дм 7 сж;

6 дм 1 см;

8 дм 5 см;

1 дм 10 см;

10 мм;

70 мм;

3 см 30 мм;

1 см 50 мм;

9 см 10 мм;

90 мм.

261. Постав знак « > », « < » або « = » між іменованими числами:

3 см і 8 мм;

20 мм і 2 см;

1 м і 100 см;

13 см і 1 дм 4 см;

5 м і 10 см;

2 см 5 мм і 24 мм;

3 м 1 дм і 30 дм;

74 см і 4 дм;

1 м і 98 см;

70 мм і 7 см;

7 мм і 1 см;

3 см і 30 мм;

2 м і 95 см;

25 см і 2 дм 4 см;

70 см і 6 дм 10 см;

3 см 6 мм і 35 мм;

71 см і 7 дм;

2 м 2 дм і 22 дм;

19 дм і 2 м;

5 см 8 мм і 58 мм.

262. Розв'яжи приклади:

3 дм - 10 см;

6 см - 30 мм;

8 дм - 4 дм;

5 см - 20 мм;

2 см - 5 мм;

7дм - 9 см;

20 дм + 6 дм;

6 см + 20 мм;

4 дм +40 см;

30 см + 7 дм;

55 мм + 2 см;

9 дм - 3 дм;

18 см + 20 мм;

7 см - 40 мм;

5 дм-20 см;

6 см - 10 мм;

4 дм - 4 см;

8 см - 2 жм;

3 см + 10 мм;

5 дм + 30 см;

40 дм + 9 дм;

20 см + 3 дм;

38 см + 20 мм;

15мм + 1 см .

257. Устав пропущені числа.

13 – 10 + ... = 12;

26 -...+ 8 = 14;

... – 20 - 3 = 1;

29 + 1 -... = 21;

34 -...-30 = 2;

... + 20 + 40 = 70;

15 – 8 + ... = 11;

17-...+ 9 = 19;

... – 5 - 20 = 1;

92 - 90 + ... = 22;

50 + ... + 1 = 61;

... - 5 - 60 = 2;

15 – 5 + ... = 13;

36 -... + 4 = 10;

... – 10 - 2 = 8;

18 + 2 -... = 19;

25-...-20 = 1;

... + 10 + 50 = 90;

26 - 7 + ... = 20;

14 -... + 7=17;

... - 3- 10 = 2;

81 – 80 + ... = 35;

40 + ... + 8 = 68;

... – 4 - 70 = 1;

264. Розв'яжи приклади:

8 - (4 + 1);

(8 – 4 + 1;

9 + (6 - 4);

(9 + 6) - 4;

6 - (2 + 3);

(6 - 2) + 3;

(18 - 9)+ 6;

18 - (9 + 6);

(15 - 8) +3;

15 - (8 + 3);

(17- 7) + 8;

17 - (7 + 8);

7 - (3 + 2);

(7 - 3) + 2;

6 + (5 - 3);

(6 + 5) - 3;

8 - (3 + 4);

(8 - 3) + 4;

(17 - 8) + 5;

17 - (8+ 5);

(16 - 7)+ 6;

16 - (7 + 6);

(14 - 9) + 4;

14 - (9 + 4).

265. Розстав дужки так, щоб рівності були правильними.

15 - 8 + 4 = 11;

16 - 7 + 3 = 12;

13 + 4 – 10 = 7;

14 - 4 + 9 = 1;

11 - 5 + 1 = 7;

10 - 3 + 2 = 9;

18 - 2 + 4 = 20;

20 – 3 - 2 = 19;

29 – 10 – 5 = 14;

70 – 60 -10 = 0;

36 - 6 + 4 = 34;

53 - 30 + 10 =13;

14 - 7 + 2 = 9;

17 - 5 + 4 = 8;

15 + 3 - 5 = 13;

16 - 4 + 6 = 6;

12 - 6 + 1 = 7;

18 - 4 + 3 = 11;

19 - 5 + 6 = 20;

20 – 7 - 1 = 12;

50 – 40 - 10 = 0;

37 – 10 - 4 = 31;

48 - 7 + 2 = 43;

64 - 50 + 10 = 4.

266. Розв'яжи приклади.

11 +17;

23 + 14;

35 + 21

61 + 28

46 + 31;

33 + 54

26 - 13

48 - 22;

67 - 25

54 - 41

95 - 84;

77 - 32

22 + 15

43 + 34;

12 + 16

56 + 21

34 + 35;

62 + 26

37 - 21

65 - 32

28 - 14

49 - 28

86 - 65;

57 - 33.

267. Заповни таблицю.

1й доданок

2й доданок

Сума

15

34

21

45

52

87

73

12

46

69

34

68

27

62

54

75

16

42

35

46

64

89

81

18

57

68

25

79

36

62

43

67

УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК.

268. Устав пропущені числа.

95 - ... = 0;

... + 9 = 86;

7 + ... = 65;

... - 6 = 38;

64 - ... = 20;

... + 37 = 58;

... - 32 = 8;

70 - ... = 14;

... + 47 = 59;

66 + ... = 88;

... - 26 = 21;

83 - ... = 70;

76 + ... = 83;

88 - ... = 30;

... + 5 = 52;

... - 7 = 25;

46 - ... = 0;

9 + ... = 31;

... - 37 = 22;

80 - ... = 26;

... + 56 = 78;

43 + ... = 95;

... - 17 = 32;

74 - ... = 20.

269. Розв'яжи приклади.

42 - (5 + 8);

51 - (6 + 7);

33 - (9 + 5);

67 - (8 + 10);

86 - (8 + 9);

74 - (9 + 6);

91 - (5 + 7);

43 - (12 - 6);

92 - (14 - 5);

71 - (11 - 9);

85 - (19 - 10);

38 - (15 - 6);

64 - (13 - 7);

55 - (14 - 8);

34 - (7 + 9);

62 - (5 + 8);

43 - (9 + 6);

56 - (8 + 9);

75 - (7 + 10);

81 - (6 + 7);

93 - (9 + 9);

24 - (13 - 7);

83 - (17 - 8);

61 - (12 - 9);

55 - (18 - 8);

47 - (14 - 6);

36 - (18 - 9).

270. Устав знак «+» або «—».

37... 27 = 64

48 ... 15 = 63

54 ... 17 = 37

75 ... 29 = 46

68 ... 39 = 29

56 ... 26 = 82

93 ... 19 = 74

36 ... 16 = 52

45 ... 18 = 27

28... 23 = 51

17 ... 48 = 65

84 ... 37 = 47

44 ... 17 = 27

36 ... 45 = 81

53 ... 28 = 81

29 ... 66 = 95

63 ... 47= 16

32 ... 15 = 17

84 ... 28 = 56

47 ... 18 = 29

66 ... 25 = 91

93 ... 56 = 37

26 ...37 = 63

32 ... 49 = 81.

270. Заповни таблицю.


Зменшуване

Від'ємник

Різниця

90

56

55

18

74

36

47

28

61

10

33

17

44

37

68

39

65

47

38

14

91

59

70

' 32

43

27

54

26

66

26

46

19

272. Устав пропущені числа.

3 дм 5 см = ... см;

7 дм ... см - 72 см;

... дм 9 см = 19 см;

56 см = ... дм 6 см;

70 см = 7 дм ... см;

5 дм 12 см = ... см;

40 см = ... дм;

50 мм = ... см;

1 м = ... см;

10 дм = ... м;

21 см = ... дм 1 см;

90 мм = 9 см ... мм;

6 см 3 мм = ... мм;

8 дм ... см - 81 см;

... см 7 мм = 27 мм;

64 мм = ... см 4 мм;

80 мм - 8 см ... мм;

4 дм 11 см = ... см;

1 м = ... дм;

70 см = ... дм;

20 мм = ... см;

100 см = ... м;

53 см = ... дм 3 см;

61 мм = 6 см ... мм.

273. Розв'яжи приклади.

42 - 6 + 8;

53 - 7 + 9;

34 - 8 + 5;

4 + 74 - 30;

3 + 57 - 40;

35 + 40 - 2;

80 - 40 + 5;

60 – 9 - 50;

44 – 30 + 14;

52 + 8 - 37;

5 + 45 -19;

6 + 64 - 50;

34 - 7 + 9;

62 - 6 + 5;

25 - 9 + 4;

3 + 87 - 20;

5 + 45 - 50;

4 + 30 - 3;

70 - 50 + 4;

50 - 7 - 40;

64 -10 + 16;

32 + 5 - 37;

6 + 74 - 21;

8 + 82 - 60.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.