Математика. Домашній репетитор 2-4 клас - 2013

З КЛАС

ГЕОМЕТРИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

КВАДРАТ. ПЕРИМЕТР КВАДРАТА

Прямокутник, у якого всі сторони рівні, називається квадратом.

Елементи квадрата:

• Чотири вершини, позначені буквами А, В, С, D.

• Чотири сторони (~): AB, ВС, CD, AD.

• Чотири прямі кути

Периметр квадрата — це сума довжин усіх його сторін.

Якщо довжину квадрата позначити буквою а, то периметр обчислюється Р = а · 4.

Наприклад: а - 7 см.

Р = 7 · 4 = 28 (см)

529. Запиши номери, якими позначені квадрати. Проговори вголос визначення квадрата.

530. Накресли квадрат зі стороною 4 см. Познач його вершини буквами. Знайди периметр квадрата.

531. Виміряй довжину відрізка АК. Накресли квадрат, довжина сторони якого на 3 см коротша, ніж довжина відрізка АК.

532. Накресли квадрат, якщо його периметр — 12 см. Познач вершини квадрата буквами.

533. Периметр квадрата 8 см. Накресли квадрат, периметр якого у два рази більший даного.

534. Накресли квадрат із стороною 5 см. Познач вершини буквами. Знайди периметр квадрата.

535. Сторона квадрата ABCD — 8 см. Накресли квадрат KMNO, якщо його периметр у 4 рази менший, ніж периметр квадрата ABCD.

536. Підрахуй, скільки квадратів на рисунку!

537. Кожну фігуру розділи на квадрати. Скільки всього квадратів у кожній фігурі!

538. Докресли малюнки до прямокутників, використавши квадрати. Скільки квадратів домальовано?

539. Розглянь фігуру, яка складається з 15 паличок. Як прибрати 3 палички, щоб вийшло 4 квадрати. Накресли отриману фігуру.

540. Розглянь фігуру, яка складається з 15 паличок. Як перекласти 2 палички так, щоб вийшло 5 однакових квадратів. Накресли отриману фігуру.

541. Розділи малюнок автомобіля на многокутники.

Запиши, скільки утворилось: прямокутників, квадратів, трикутників.

542. Створи візерунки на першій серветці, використавши квадрати, а на другій — прямокутники.

543. Полічи, скільки квадратів використали для зображення тварин? Запиши.

544. Накресли зображення пташки з різних геометричних фігур. Скільки квадратів ти використав?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити