Математика. Домашній репетитор 2-4 клас - 2013

4 КЛАС

МАТЕМАТИЧНИЙ ТРЕНАЖЕР

МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ

739. Знайди значення виразів.

2718 · 2 + 12812 · 2;

6923 · 3 - 6911 · 3;

1293 ·4 + 3707 · 4;

8492 · 5 - 8477 · 5;

1376 · 6 + 4624 · 6;

9905 · 7 - 9894 · 7;

2061 · 8 + 1939 · 8;

5017 ·9 - 4997 · 9;

3628 · 2 + 1372 · 2;

5832 ·3 - 5821 · 3;

1474 · 4 + 1526 · 4;

7386 · 5 - 7369 · 5;

6927 · 9 - 6827 · 9;

2465 · 6 + 2535 · 6;

9894 · 7 - 9878 · 7;

3073 · 8 + 2927 · 8.

740. Переведи в метри

42 км 195 м;

26 м 500 см;

16 км 40 дм;

290 дм 300 см;

378 м 220 дм;

7 км 2946 м;

839 м 570 дм;

50 км 880 дм;

38 м 90 дм;

61 км 600 см;

48 дм 20 см;

17 дм 400 мм

26 м 40 см;

86 м 90 см;

187 дм 130 см;

4 м 2500 мм;

64 м 95 дм;

55 дм 760 см;

49 м 800 см;

32 м 6800 мм;

5 км 61 дм.

741. Обчисли усно.

110 · 5;

203 · 4;

423 · 2;

311 · 3;

408 · 2;

209 · 3;

105 · 4;

212 · 5;

120 · 5;

205 · 4;

443 · 2;

322 · 3;

407 · 2;

206 · 3;

109 · 4;

214 · 5.

742. Запиши в стовпчик і розв'яжи приклади.

537 · 5;

3489 · 6;

5629 · 7;

12463 · 8

31746 · 9;

729 · 5;

4378 · 6;

6536 · 7;

23854 · 8;

14657 · 9;

27561 · 4;

3708 · 3.

743. Розв'яжи рівняння.

205 – 7 + х = 3572;

х - 311 ·4 = 6056;

х + 115 = 1575;

1430 - 2 · х =1092;

2108 · 3 + х = 7854;

х – 107 · 6 = 5148;

304 · 6 + х = 4481;

х - 410 · 4 = 5359;

х + 205 = 2664;

2341 · 2 - х = 3580;

3032 · 3 + х = 9766;

х - 109 · 6 = 6246.

744. Знайди значення виразів.

5693 · 3 - 5672 · 3

487 · 4 + 5513 · 4;

3746 · 5 - 3715 · 5

2384 · 6 + 3616 · 6;

7741 · 7 - 7710 · 7

826 · 8+ 1174 · 8;

6340 · 9 - 6289 · 9

2515 · 6 + 1485 · 6;

8741 · 3 – 8724 · 3

5804 · 7 - 4795 · 7;

2184 · 4 + 816 ·4;

3152 · 8 + 2848 · 8;

9383 · 5 - 9369 · 5;

7928 ·9 - 7908 · 9.

745. Переведи в кілограми.

14 ц 17 кг;

42 кг 8000 г;

5 т 21 ц;

23 ц 3000 г;

12 т 10 кг;

76 т 18 ц;

67 ц 303 кг;

349 т 617 кг;

21 т 90 кг;

31 кг 7000 г;

53 ц 86 кг;

78 ц 4000 г;

47 т 609 кг;

11 т 39 ц;

65 ц 74 кг;

587 т 133 кг;

7 ц 215 кг;

25700 г.

746. Постав знак «>»,«< » або « = » між числовими виразами.

627 · 5 і 627 · 4 + 627 · 2;

358 · 7 і 358 · 6 + 358;

569 · 3 + 569 · 4 і 569 · 2 + 569 · 5;

1704 · 2 + 1704 · 3 і 1704 · 4;

9895 · 4 + 9895 · 5 і 9895 · 6 + 9895 · 2;

6082 + 6082 · 6 і 6082 · 3 + 6082 · 4;

539 · 6 і 539 -· 3 + 539 · 2;

928 · 9 і 928 · 5 + 928 · 4;

476 · 2 + 476 · 7 і 476 + 476 · 6;

6983 · 4 + 6983 · 3 і 6983 · 6 + 6983 · 2;

2784 · 5 + 2784 · 2 і 2784 · 4 + 2784 · 3;

5307·6 + 5307 і 5307·2 + 5307·4.

747. Виконай множення.

(3 кг 66 г ) · 5;

(37 дм 6 см) · 6;

(15 кг 8 г) · 7;

(43 м 8 дм) · 5;

(7 ц 25 кг) · 4;

(2 км 490 м) · 2;

(24 ц 79 кг) ·3;

(56 м 48 см) · 3;

(26 дм 4 см) · 5;

(4 кг 35 г) · 6;

(52 м 7 дм) · 6;

(21 кг 107 г) · 3;

(3 км 315 м) · 2;

(6 ц 34 кг) · 4;

(47 м 19 см) · 3;

(32 ц 28 кг) · 5.

748. Запиши в стовпчик і розв'яжи приклади.

465284 + 653807

816319 + 582781

972306 + 243907

471655 + 752065

807107 + 423323

500684+ 174337

374392 + 762916

925428 + 471692

863047 + 354808

382765 + 861954

908306 + 534456

620073 + 383449.

749. Обчисли значення виразів.

(48 + 66) : 2;

(52 + 92) : 4;

(84 + 105) : 21;

(65 + 91) : 13;

(93 - 27) : 3;

(100 - 35) : 5;

(99 - 44) : 11;

(72 - 24) : 12;

(36 + 58) : 2;

(50 + 62) : 4;

(63 + 126) : 21;

(78 + 65) : 13;

(96 - 24) : 3;

(142 - 46) : 6;

(120 - 48) : 12;

(154-56) : 14

(298 - 42) : 4;

(419 + 103) : 6.

750. Розв'яжи рівняння.

248 - 64 = = 2 х;

4 х + 52 = 146;

(91 + 21) : 7 = 4 х;

3 х = (84 - 12) : 12;

5 х + 37 = 137-15;

(42-21) : 7 = 8 х - 69;

356 – 168 = 2 х;

3 х + 43 = 127;

(85 + 23) : 6 – 6 х;

7 х + 88 = 109.

751. Знайди значення виразів.

(24 · 9) : 6;

(18 · 21) : 9;

(63 · 2) : 3;

(56· 12) : 8;

(32 · 7) : 16;

(98 · 38) : 19;

(72 · 25) : 18;

(41 · 70) : 14;

(23 · 8) : 4;

(14 · 28) : 7;

(96 · 2) : 3;

(54 · 18) : 6;

(24 · 8) : 16;

(43 · 57) : 19;

(51 · 32) : 17;

(75 · 69) : 15;

(87· 12) : 36;

(48 · 31) : 12.

752. Розв'яжи рівняння.

36018 : 9 = х - 3198;

х + 7803 = 350140 : 7;

х - 594 = 540270 : 9;

30420 : 6 = 2753 + х;

280080 : 4 = 84051 - х;

57249 - х = 120930 : 3;

27036 : 9 = х - 4217;

х – 683 = 720824 : 8;

х + 6094 = 490028 : 7;

40510 : 5 = 3662 + х;

68152 - х= 160240 : 4;

54300 : 6 = 5644 + х.

753. Виконай ділення.

8928 : 3;

18272 : 4;

47607 : 7;

16030 : 5;

43014 : 6;

26384 : 8;

22468 : 4;

70135 : 5;

21658 : 7;

51636 : 6;

24912 : 3;

73989 : 9.

754. Знайди середнє арифметичне чисел.

12; 27; 39;

23; 35; 38;

429; 291;

1546; 5718;

209; 340; 381;

54; 97; 203; 246;

359; 545;

4626; 2308;

21; 35; 43;

14; 29; 41;

110; 253; 402;

154; 207; 91; 28.

755. Обчисли.

(14 м 63 см) : 7;

(27 м 90 см) : 2;

(32 кг 480 г) : 4;

(21 кг 552 г) : 6;


(40 км 320 м) : 8;

(16 км 92 м) : 3;


(35 т 250 кг) : 5;

(55 т 971 кг) : 9;


(42 т 180 кг) : 6;

(19 км 24 м) : 4;

(49 м 14 см) : 7;

(67 кг 815 г) : 5;

(27 кг 390 г): 3;

(62 м 56 см): 8;

(81 км 450 м): 9;

(13 т 434 кг): 2.

756. Знайди значення виразів.

786 · 400;

534 · 600;

208 · 500;

826 · 300;

2463 · 20;

1375 · 30;

4200 · 500;

3090 · 700;

3272 · 40;

2485 · 60;

875 · 200;

416 · 700;

307 · 300;

734 · 400;

5400 · 800;

2090 · 500.

757. Переведи у квадратні дециметри.

300 см2;

2800 см2;

5 м2;

69 м2;

301 м2;

90600 см2;

500 дм2;

13 м2 1600 дм2;

705900 дм2;

4 м2 200 дм2;

39000 дм2;

20 м2 4800 дм2.

500 дм2;

13 м2 1600 дм2;

705900 дм2;

4 м2 200 дм2;

39000 дм2;

20м2 4800дм2.

759. Обчисли.

(2 год 10 хв) · 2;

(1 год 34 хв) · 3;

(3 год 15 хв) · 4;

(4 год 42 хв) : 2;

(6 год 50 хв) : 5;

(1 год 13 хв) · 4;

(2 год 15 хв) · 6;

(3 год 20 хв) · 3;

(8 год 56 хв) : 2;

(4 год 52 хв) : 4;

(6 год 40 хв) : 5;

(7 год 7 хв) : 7.

760. Знайди площу 5 прямокутника, якщо його сторони а і b дорівнюють:

а = 3 см;

b = 8 см;

а = 2 дм;

b = 5 дм;

а = 3 м;

b = 11 м;

а = 4 м 1 дж;

b = 3 дм;

а = 10 дм 2 см;

b = 4 дм;

а = 24 м;

b = 20 м;

а = 5 м;

b = 7 м;

а = 9 см;

b = 4 см;

а = 4 дм;

b = 6 дм;

а = 7 дм 5 см;

b = 2 дм;

а = 3 дм;

b = 5 м 1 дм;

а = 32 м;

6 = 30 м.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.