Математика. Домашній репетитор 2-4 клас - 2013

4 КЛАС

ГЕОМЕТРИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

КРОК ДО 5 КЛАСУ

ПРЯМОКУТНИК

Розглянь рисунок.

а) Чи можна назвати чотирикутник ABCD прямокутником? Дай відповідь так чи ні.

б) Як докреслити даний чотирикутник, щоб він став прямокутником?

Познач дії, які ти виконуватимеш.

Через точку В проведу в будь-якому напрямку пряму лінію.

За допомогою трикутника визначу, чи має чотирикутник ABCD прямі кути, позначу їх дужкою.

Побудую прямий кут з вершини А.

Продовжу сторону ВС до перетину із стороною прямого кута з вершини А. Точку перетину називаю К.

За допомогою трикутника перевіряю, який кут утворився з вершиною К. Утворився прямий кут.

Чотирикутник AKCD має чотири прямі кути. Отже, утворився прямокутник.

Виконай позначені тобою дії.

Чотирикутник, у якого всі кути прямі, називається прямокутником.

Напиши елементи прямокутника.

816. Докресли даний чотирикутник, щоб утворився прямокутник.

Запиши назву побудованого прямокутника.

817. Виміряй і порівняй сторони даного прямокутника. Запиши висновок.

818. Пригадай, що таке периметр прямокутника. Запиши правило обчислення периметра прямокутника.

819. Накресли прямокутник із сторонами 6 см і 4 см. Познач вершини буквами. Знайди периметр прямокутника.

820. Накресли прямокутник, якщо його периметр — 14 см, а одна із сторін — 4 см. Познач вершини прямокутника.

821. Накресли два довільних прямокутники, периметр кожного з яких дорівнює 12 см.

822. За даною спільною стороною АВ докресли дві прямокутники — ABCD і АВМК. Периметр ABCL на 4 см більший за периметр АВМК.

823. Накресли прямокутник, поділи відрізком на два прямокутники так, щоб периметр першого прямокутника був меншим за периметр другого. Обчисли периметри утворених прямокутників.

824. Пригадай, як обчислити площу прямокутника. Запиши правило знаходження площі прямокутника.

825. Виміряй сторони даного прямокутника та обчисли його площу.

826. Накресли прямокутник, площа якого 32 см2, а довжина однієї зі сторін — 4 см. Познач вершини буквами.

827. Накресли два різних прямокутники так, щоб площа кожного дорівнювала 12 см2.

Сусідні сторони прямокутника часто називають довжиною і шириною та позначають буквами а і Ь. Тому, якщо довжина прямокутника дорівнює а, а ширина — b, то його периметр обчислюється за формулою:

Р = 2 · (а + b)

Сторони прямокутника а і b. Площу прямокутника позначають буквою S. Площа прямокутника дорівнює добутку довжин його сторін, тому можна записати формулу:

S = а · b

Щоб знайти сторону прямокутника, треба площу розділити на другу сторону:

а = S : b

b = S : а

828. Виміряй сторони даного прямокутника.

Обчисли периметр за формулою.

829. Познач прямокутник буквами. Виміряй сторони прямокутника та обчисли площу за формулою.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити