Математика. Домашній репетитор 2-4 клас - 2013

4 КЛАС

ГЕОМЕТРИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

КРОК ДО 5 КЛАСУ

КОЛО

Чи можна назвати фігуру, зображену на рисунку, колом?

«Так» чи «ні»?

Як і чим сполучити подані точки, щоб утворилося коло?

Познач правильну відповідь.

Відрізками за допомогою лінійки.

Лінією від руки, накресленою за допомогою олівця.

Замкненою лінією за допомогою циркуля.

Наведи коло на рисунку вибраним способом.

Якщо всі точки замкненої лінії рівно віддалені від точки — центра, то така замкнена лінія утворює коло.

Замкнена лінія, всі точки якої віддалені від заданої точки (центра) на однакову відстань, називається колом.

Відрізок, який з'єднує точку кола з його центром, називають радіусом кола.

АО — радіус кола.

Відрізок, який з'єднує дві точки кола і проходить через його центр, називають діаметром кола.

ВС — діаметр кола .

Центр кола розділяє діаметр на два рівні радіуси: О В = ОС.

841. Які з відрізків, зображених на рисунку, являються радіусами кола. Накресли коло з таким самим радіусом.

842. На рисунку зображено коло і чотири промені AB, CD, МК, NF. Які з цих променів перетинають коло?

843. Накресли за допомогою циркуля коло з радіусом 2 см 5 мм. Проведи в ньому діаметр.

Познач точки Μ, N на колі і точки F, D поза колом.

CD дві точки А і В лежать на колі і ділять його на дві частини. Кожну з цих частин називають дугою кола. Точки А і В є кінцями цих дуг.

844. Проведи в даному колі два радіуси ОА і ОБ олівцями різного кольору. Наведи більшу дугу зеленим олівцем, а меншу — синім олівцем.

845. За допомогою циркуля накресли коло з діаметром З см.

846. Накресли коло, проведи у ньому три радіуси так, щоб утворилися рівні дуги.

847. Накресли коло. Побудуй діаметр кола. Порівняй дуги, що утворилися. Зроби висновок.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити