Математика. Домашній репетитор 2-4 клас - 2013

2 КЛАС

ВЧИМОСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ

ПРОСТІ ЗАДАЧІ

ПРОСТІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ

ПРОСТІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ РІЗНИЦІ

ПРОСТІ ЗАДАЧІ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ЧИСЛА НА КІЛЬКА ОДИНИЦЬ

ПРОСТІ ЗАДАЧІ НА ЗМЕНШЕННЯ ЧИСЛА НА КІЛЬКА ОДИНИЦЬ

ПРОСТІ ЗАДАЧІ НА РІЗНИЦЕВЕ ПОРІВНЯННЯ

ПРОСТІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ДОДАНКА

ПРОСТІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ЗМЕНШУВАНОГО

ПРОСТІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ВІД'ЄМНИКА

ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ДО ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ

ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ДО ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ РІЗНИЦІ

СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ

СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ,ЯКІ МІСТЯТЬ ВІДНОШЕННЯ БІЛЬШЕ НА

СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ,ЯКІ МІСТЯТЬ ВІДНОШЕННЯ МЕНШЕ НА

ПРОСТІ ЗАДАЧІ

ПРОСТІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ДОБУТКУ

ПРОСТІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТКИ

ПРОСТІ ЗАДАЧІ НА ДІЛЕННЯ НА ЧАСТИНИ

ПРОСТІ ЗАДАЧІ НА ДІЛЕННЯ ТА ВМІЩЕННЯ

ПРОСТІ ЗАДАЧІ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ЧИСЛА В КІЛЬКА РАЗІВ

ПРОСТІ ЗАДАЧІ НА ЗМЕНШЕННЯ ЧИСЛА В КІЛЬКА РАЗІВ

СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ

СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ, ЯКІ МІСТЯТЬ ВІДНОШЕННЯ БІЛЬШЕ В

МАТЕМАТИЧНИЙ ТРЕНАЖЕР

ЛІЧБА У МЕЖАХ СОТНІ

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ БЕЗ ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК

ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ

ГЕОМЕТРИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

ПОЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР

ВІДРІЗОК

ЛАМАНА

ДОВЖИНА ЛАМАНОЇ

МНОГОКУТНИК. ЕЛЕМЕНТИ МНОГОКУТНИКА

КУТ. ВИДИ КУТІВ

ТРИКУТНИК

ПРЯМОКУТНИК

КВАДРАТ

КОЛО, КРУГ, ЦЕНТР КРУГА, РАДІУС

ЦИЛІНДР, КОНУС

3 КЛАС

ВЧИМОСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ

СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ

СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ НА СПОСІБ ВІДНОШЕННЯ

СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ, ЯКІ РОЗВ'ЯЗУЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ РІВНЯНЬ

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ЧАСТИНОЮ

МАТЕМАТИЧНИЙ ТРЕНАЖЕР

ЧИСЛОВІ ВИРАЗИ

БУКВЕНІ ВИРАЗИ

НЕРІВНІСТЬ

ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

ДІЛЕННЯ ДВОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ДВОЦИФРОВЕ

ЧИСЛОВІ ВИРАЗИ

СКЛАДАННЯ І ВІДНІМАННЯ У МЕЖАХ 1000

ГЕОМЕТРИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

МНОГОКУТНИК ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ

ПРЯМОКУТНИК. ПЕРИМЕТР ПРЯМОКУТНИКА

КВАДРАТ. ПЕРИМЕТР КВАДРАТА

КУТ. ВИДИ КУТІВ

ВИДИ ТРИКУТНИКІВ ЗА КУТАМИ ТА СТОРОНАМИ

ЕЛЕМЕНТИ КУБА

КОЛО. ПОБУДОВА КОЛА. ДІАМЕТР КОЛА

3 КЛАС

ВЧИМОСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ РІВНЯНЬ. СКЛАДАННЯ ЗАДАЧ ЗА РІВНЯННЯМ

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА БУКВЕНИМИ ВИРАЗАМИ. СКЛАДАННЯ ЗАДАЧ ЗА БУКВЕНИМИ ВИРАЗАМИ

СКЛАДАННЯ ПЛАНА ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ СКЛАДЕНОЇ ЗАДАЧІ

ПРОСТІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ

ПРОСТІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ВІДСТАНІ

ПРОСТІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСУ

ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ПЛОЩІ ПРЯМОКУТНИКА

ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ДО ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ПЛОЩІ ПРЯМОКУТНИКАІ

ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОГО АРИФМЕТИЧНОГО

ЗАДАЧІ НА ПРОПОРЦІЙНЕ ДІЛЕННЯ

ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ЗА ДВОМА РІЗНИЦЯМ

УСКЛАДНЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ЗА ДВОМА РІЗНИЦЯМИ

ЗАДАЧІ НА 2-4 ДІЇ, ЩО ПО-РІЗНОМУ СКОМБІНОВАНІ З ПРОСТИХ ЗАДАЧ

МАТЕМАТИЧНИЙ ТРЕНАЖЕР

ЧИСЛА ВІД 1 ДО 1000000. НУМЕРАЦІЯ

СКЛАДАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

ВЛАСТИВОСТІ ДІЙ СКЛАДАННЯ І ВІДНІМАННЯ

МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА РОЗРЯДНЕ ЧИСЛО

ГЕОМЕТРИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

ВІДРІЗОК. ДОВЖИНА ВІДРІЗКА

ЛАМАНА. ДОВЖИНА ЛАМАНОЇ

КРОК ДО 5 КЛАСУ

Відрізок

Пряма

Промінь

Кут. Позначення кута. Види кутів

Розгорнутий кут

МНОГОКУТНИКИ

ПРЯМОКУТНИК

КВАДРАТ

Трикутник

ПРЯМОКУТНИЙ ПАРАЛЕЛЕПІПЕД

КУБ

Паралелепіпед. Куб

КОЛО

ДОДАТОК


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити