Тренажер - Дидактичні матеріали з української мови 3 клас - 2015 рік

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА.

ЗАПАМ’ЯТАЙ!

- Слова вживають у прямому та переносному значеннях.

- У прямому значенні слова називають дії, ознаки, явища, що насправді існують.

- У переносному значенні справжнє значення слів переноситься на інші слова за певною схожістю ознак чи явищ.

- У мові є слова, що мають кілька різних значень.

- Значення слів подано в тлумачному словнику.

- У мові є слова різні за звучанням та написанням, але близькі за значенням (синоніми).

- Є слова, що мають протилежні значення (антоніми).

- Є слова однозвучні, які звучать і пишуться однаково, але мають різні значення (омоніми).

- Нероздільні стійкі сполучення слів — це фразеологізми. Їх можна замінити одним синонімічним словом.

ПОТРЕНУЙСЯ!

1. Прочитай текст.

Теплі слова

Пестить мама свого синочка і ласкаво промовляє:

Ти у мене гарненький, розумненький, добренький і ... Скупенький.

— А чого це я скупенький? — здивувався хлопчик.

Бо не казав матусі у відповідь жодного теплого слова.

— Мамо, мені так приємно було тебе слухати, що я не встиг і слівця вимовити. Та не ображайся: я знаю багато теплих слів: кожух, шуба, светр, шапка, рукавиці.

Ніна Нікітченко

· Чи зрозумів хлопчик значення вислову теплі слова? Назви, які теплі слова йому говорила матуся.

· Запиши теплі слова, які скажеш своїй матусі.

2. Прочитай словосполучення:

Теплі слова теплі рукавички

Тепла зустріч тепла шуба

Теплий прийом теплий кожух

· Поясни значення підкреслених слів. Визнач, у якому словосполученні вони вжиті в прямому значенні, а в якому — у переносному.

· Склади й запиши 2 речення: із прямим і переносним значенням.

3. Прочитай словосполучення.

Сонячна усмішка; сонячний день; кам’яне обличчя; кам’яний будинок; залізна витримка; залізні двері; м'яка подушка; м'який характер.

· Спочатку випиши словосполучення, у яких слова мають пряме значення, а потім ті, що переносне.

4. Прочитай текст. Визнач його тип. Добери заголовок.

Надворі осін…я вітряна ніч. Низ…ко в небі стримит…, як золотий серп, пізній місяць. Через н...ого спотикают…ся хмаринки, прудкі та ворухливі, як рибки. Біжат... вони кудись отарами й табунами, розгойдуючи по з...млі хвостатими тінями.

Степан Васильченко

· Спиши текст уставляючи пропущені букви.

· Підкресли словосполучення, у яких слова вжиті в переносному значенні.

5. Прочитай речення.

1. Про золоті руки коваля Івана знало все село. 2. Навколо вирує золота осінь. 3. Старовинний золотий годинник займав почесне місце серед експонатів музею. 4. У моєї матусі золоте серце. 5. На виставці туристи розглядали золоті прикраси єгипетських фараонів. 6. Золоте волосся принцеси сліпучо сяяло.

· Випиши словосполучення, ужиті в переносному значенні.

· Склади й запиши своє речення зі словом золотий у переносному значенні.

6. Прочитай у ринки віршів.

Мені зірка відкрила секрет

і на вушко шепнула здаля:

Є на світі багато планет,

та найкраща планета Земля.

Тамара Мовчан

Все зібрано з полів,

Земля відпочиває.

Тужлива пісня журавлів

У небесах лунає.

Мирослава Данилко

І високий політ,

І широкі поля

Все то рідна земля,

Україна моя.

Йосип Струцюк

· Поясни й запиши різні значення слова земля.

Зразок. Земля — наша

Земля — родючий ...

Земля — моя

7. Прочитай вірш. Спиши.

А лисичка з кошиком ходила.

Всі лисички позбирать хотіла.

Що то за лисички у тім лісі.

Що живуть у норах, на узліссі?

Олексій Катрин

· Запиши значення виділених слів.

8. Прочитай вірш і спиши його.

Сонечка

Сонечко, те, що у небі світило.

Якось у річку згори задивилось

І здивувалось: «Хіба ж так буває?

Знаю, одне я, а тут нас аж два є».

Сонечко інше зовсім невеличке

Зручно вмостилось на листя сунички.

В нього учора були уродини,

Й цятка новенька з’явилась на спині.

Хто ще не бачив, погляньте уважно.

Це вам не жарти, це дуже поважно.

Сонечко горде і раде без міри:

Рочків чотири і цяток чотири.

Леся Медик-Яремчук

· Поясни й запиши різні значення слова сонечко.

9. Прочитай.

1. Журавлі летять ключем. Наталка відчинила двері ключем.

2. У дівчинки довга русява коса. У зошиті коса лінія.

3. Учень намалював крейдою велике коло. Коло будинку росте розлогий клен.

· Визнач у кожній групі речень слова, які звучать і пишуться однаково. Поясни їх значення.

· Спиши речення. Постав наголос у цих словах.

10. Прочитай вірш.

Був холодний місяць лютий —

Лис ходив голодний, лютий.

Всюди ліз, куди не слід,

Замітав хвостищем слід.

До курей поліз у хижу —

Жук піймав звірину хижу.

Пес до лиса мав відразу,

То й спіймав його відразу.

Галина Чорнобицька

· Спиши вірш. Знайди й підкресли слова, які звучать і пишуться однаково. Поясни, що означає кожне з них.

11. Прочитай. Доведи, що це текст.

Раптом схопився вітер. Зашелестів, залопотів крилами, набрав розгону. Порвав, пошматував, підхопив із собою павутиння. Поніс у далечінь. На лузі чисто-метено стало.

Микола Сингаївський

· Які слова, близькі за значенням, вжито в цьому тексті? З якого метою?

· Спиши текст. Підкресли синоніми.

12. Прочитай текст.

Бродить їжачок по лісі, гриби збирає. Знайде грибочок, настромить на голки й далі мандрує. Ходить лісом та хазяйнує. Нічого смачного не минає. Справжній господар: усе у свою комірчину носить. І маслюки, і боровики, і печериці складає колючий у нірку. Так усю осінь і трудиться їжачок, щоб легше взимку було.

· Добери заголовок і спиши текст.

· Знайди в тексті синоніми та підкресли їх.

13. До поданих слів добери синоніми і запиши.

Абетка — ...

праця — ...

малюк

пригода — ...

Слова для довідки: труд, випадок, дитина, азбука, подія, хлопчик, робота, алфавіт.

14. Вилучи «зайве» слово в кожному рядку синонімів.

1. Мирний, спокійний, мир. тихий.

2. Будинок, хата, будівельний, житло.

3. Говорити, розмовляти, балакати, розмова.

4. Міркувати, думати, мислити, думка.

· Поясни свою думку.

15. До виділених слів добери синоніми.

Сміливий погляд, сміливий воїн, сміливий учинок. Добра звістка, добрі успіхи, добрий борщ. Крутий підйом, крутий характер, крутий кип’яток.

Слова для довідки: безстрашний, відважний, хоробрий; смачний, гарна, хороший; стрімкий, норовистий, дуже гарячий.

16. Прочитай словосполучення.

Морозний день — ... день.

Радісний настрій ... настрій.

Надійний товариш ... товариш.

Чисте небо ... небо.

Прозоре джерело — ... джерело.

· Запиши, замінивши виділені слова синонімами.

17. Прочитай. Виділені слова заміни синонімами.

У Марічки був радісний настрій. Радісна усмішка сяяла у неї на устах. Вона отримала радісну звістку від своєї подруги.

· Запиши утворений текст.

18. Прочитай прислів’я.

1. Із праці — радість, а з безділля — смуток. 2. Потрібно багато днів і ночей, щоб пізнати людей. 3. Зробиш добро не кайся, а вдієш лихо начувайся. 4. Радість і сум поруч ходять. 5. Праця чоловіка годує, а лінь марнує.

· Знайди слова, протилежні за значенням. Випиши їх парами.

19. Прочитай словосполучення.

Старі дерева, старе пальто, старі новини; свіжий батон, свіжа білизна, свіжі квіти; легка задача, легкий портфель, легка хода.

· До виділених слів добери слова, протилежні за значенням. Запиши утворені словосполучення.

Довідка. Молоді, нове, свіжі, черствий, брудна, зів’ялі, складна, тяжкий, важка.

20. Прочитай і відгадай загадки.

Увечері прокидаються й сяють, а вранці гаснуть і засинають.(Зірки)

Хто вдень блідніє, а вночі ясніє? (Місяць)

Брат до сестри в гості йде,

А сестра від нього втікає.

(Сонце й місяць)

· Випиши антоніми парами. Постав до них питання.

· До яких частин мови вони належать?

21. Прочитай слова.

Лагідний, сумний, початок, друг, глибокий, рідний, зігрітися, повільно, мало, важко, далеко, плакати. підняти.

· Добери до слів протилежні за значенням і запиши їх. Зразок. Лагідний — різкий.

22. Прочитай текст.

Якось прийшов Сергійко зі школи й подумав: «Чому б мені не стати зразковим? Ось дам собі слово і вивчу уроки... і тільки після того піду гуляти...» А надворі так гарно! Хлопці, певно, вже на вулиці... «Може, не сьогодні починати перевиховуватись? — подумав хлопчик. Ніхто ж не знає, що я собі слово дав. Я ж сам собі, а не по радіо. І не в газеті... Почну із завтрашнього дня!»

У Сергійка ніби гора з плечей зсунулась.

За Євгеном Дударем

· Як ти розумієш значення виділеного вислову? Спиши його і поруч запиши пояснення.

23. Прочитай вислови і поміркуй, що воші означають.

Збути з рук, рвонути з усіх ніг, сидіти як на голках, прикусити язика, світ за очі, як кіт наплакав.

· Запиши вислови, замінивши їх синонімами з довідки.

Довідка: комусь щось віддати, швидко побігти, квапитись, поспішати, перестати говорити тоді, коли потрібно, далеко, мало.

· 3 одним з них склади і запиши речення.

24. Прочитай, добираючи з дужок потрібні за змістом слова. Запиши утворений текст.

Ліс узимку

Ви були в лісі, коли там панує зима? Ліс наповнюється (казковими, ніжними, неповторними) звуками. (Зайдеш, забредеш, помандруєш) у це царство неземної краси й опинишся в полоні (дивовижних, фантастичних, надзвичайних) вражень. Дерева (набрали, начіпляли, навішали) на своє гілля стільки пухнастого снігу, що ще мить — і (зрине, впаде, посиплеться) вниз білий водоспад. Білочки (звеселяють, потішають, забавляють) себе й довколишніх птахів. Так (приємно, мило, гарно) стояти й слухати ліс!

· У другому реченні встанови зв’язок між словами.

ПЕРЕВІР СЕБЕ!

1. Познач речення, у якому виділене слово вжите в переносному значенні:

А Чиста, щойно випрана білизна сохла на сонці.

Б Кожна людина має працювати і жига з чистою совістю.

В Великий стіл був укритий чистою білою скатертиною.

2.У реченні Журавлиний в небі ключ відімкнув весну, мов ключ виділені слова є:

А синонімами

Б словами, які звучать і пишуться однаково, а значення мають різне

В спорідненими словами

3.Познач рядок, у якому правильно обрано синоніми до слова сильний.

А могутній, потужний, міцний

Б слабкий, боязкий, полохливий

В великий, відважний, сміливий

4. Висловлювання цокотіти зубами можна замінній синонімом

А змерзнути

Б посваритися

В утікати

5.Прочитай слова у стовпчиках. Поєднай синоніми лініями й запиши їх парами.

несподівано помітити

випадок страва

побачити над

їжа подія

під раптово


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити