Тренажер - Дидактичні матеріали з української мови 3 клас - 2015 рік

БУДОВА СЛОВА

ЗАПАМ’ЯТАЙ!

- Закінчення — частина слова, яка змінюється. Щоб знайти закінчення, потрібно змінити слово. Закінчення служить для зв'язку слів у реченні. Для цього ще використовують прийменники.

- Частину слова без закінчення називають основою.

- Основа може складатися із префікса, кореня, суфікса.

- Префікс — це частина слова, яка стоїть перед коренем.

- Суфікс це частина слова, яка стоїть між коренем і закінченням.

- Слова, у яких спільний корінь, називають спільнокореневими.

- Зміну голосних та приголосних у коренях слів називають чергуванням.

- Слово, яким ми перевіряємо ненаголошені голосні, називається перевірним.

ПОТРЕНУЙСЯ!

1. Прочитай прислів’я. Поясни їх значення.

1. Правда світліша за сонце. 2. Не шукай правди, коли в тебе її нема. 3. Усяк правду знає, та не всяк про неї дбає. 4. По правді роби, по правді буде.

· Зверни увагу, як змінюється в реченнях слово правда.

· Спиши. Постав усно до підкреслених слів питання. Познач в них закінчення.

· У дужках постав питання. Познач закінчення.

2. Прочитай. Зверни увагу, як змінюється слово ліси.

Ліси наше багатство. З року в рік лісами засаджують нові території. Наша держава дбає про охорону лісів. У лісах заборонено розводити багаття. Пожежі завдають значної шкоди лісам. Бережіть ліси!

· Випиши слово ліси разом з тими словами, з якими воно зв’язано в реченнях за зразком. Познач змінну частину слова.

Зразок. Бережіть (що?) ліси позасаджують (чим?); про охорону (чого?) ...; заборонено (де?) ...; завдають (чому?) ... .

3. Прочитай прислів’я.

1. Людину в’яжуть не мотузком, а слов… . 2. Слов... до слов... — зложиться мова. 3. Говори так, щоб слов... було тісно, а думкам просторо. 4. І від солодких сл... буває гірко.

· Спиши текст, уставляючи пропущені букви. Познач у цих словах закінчення.

4. Прочитай.

1. Озеро, озера, озеру, озером, на озері.

2. Звірі, звірів, звірам, звірами, на звірах.

3. Дерева, дерев, деревам, деревами, на деревах.

· Спиши. Усно постав до слів запитання. Познач закінчення.

5. З поданих слів склади словосполучення.

Розповісти, бабуся; милуватись, веселка; зустрічати. товариш; побачити, білочка.

· У змінених словах познач закінчення.

6. Прочитай.

У криниці джерельна (вода). Люди із задоволенням п’ють (вода). Біля (вода) завжди є кухлик. Смачною (вода) можна вгамувати спрагу.

· Спиши, змінюючи слова в дужках за змістом речень.

· Познач основу і закінчення в цих словах.

7. Прочитай текст. Визнач його тему.

За всіх часів в усіх народів було найбільшою святістю, коли лежав на столі хліб. Будь-яке свято не обходилось без хліба. Дорогих гостей також зустрічали хлібом з сіллю. Без хліба наш народ не уявляв собі життя.

· Добери заголовок. Спиши.

· До виділених слів постав питання, познач основу й закінчення.

8. Прочитай. Визнач тему тексту. Добери заголовок.

Вірші Павла Григоровича Тичини часто порівнюють з музикою. Вони й справді звучать, як музика. Уважно прислухайся, і почуєш шум гаїв, дзюрчання струмка, подих вітерцю. Багато у творах II. Тичини світла й барв. Його поезія музична й живописна.

За Владиславом Заславським

· Спиши виділені слова, познач у них основи.

· Яких ще відомих українських поетів ти знаєш?

9. Прочитай слова.

1. Ліси, лісочки, лісовий, пролісок.

2. Сонце, сонечко, сонячний.

3. Риба, рибка, рибний, рибалка, рибалити.

4. Хмара, хмарка, хмарне, безхмарний.

· Спиши. Познач у цих словах закінчення і основу.

· Познач спільну частину (корінь) у кожній групі слів дужкою.

10. Прочитай текст.

Усі знають білку як гарну господарку. У дуплі дерева білочка з моху та сухої трави робить затишне гніздо. Усередині воно вистелене шерстю. Тому не страшні білці дощі, морози й заметілі. Восени білка робить чималі запаси, які стають у пригоді багатьом звірям узимку.

· Випиши в один рядок спільнокореневі слова до слова білка, а в інший — слово білка з різними закінченнями (різні форми цього слова)

11. Прочитай текст. Добери заголовок.

Вийшов собі їжачок побродити. А тут раптом дощ припустив. Не дощ, а дощисько! Справжня тобі злива. Та раптом дощик як з'явився, так і скінчився. А на їжакових голках краплинки дощу так і лишилися, мов прикраси. Сонце в небі заграло. А в прикрасах-крапельках райдуга спалахнула. Усіма барвами міниться, переливається. Іде їжачок веселку несе.

За Миколою Сингаївським

· Випиши з тексту спільнокореневі слова. Познач спільний корінь.

· Знайди в тексті синоніми та антоніми. Випиши їх.

12. Прочитай.

1. Соснові ліси — надзвичайні у своїй красі. Мов стрункі колони, тягнуться сосни до неба. Трави в сосняках мало, проте ягодам і грибам тут привілля.

2. Чиста й прохолодна джерельна вода. Маленькі джерельця дають початок багатьом рікам. Озера теж утворюються там, де є багато джерел.

3. Осіннє небо плакало дощем. Дощило вже цілий тиждень. Дощові краплини тихо топтали пожухле листя.

· 3 кожної групи речень випиши спільнокореневі слова. Познач корінь.

14. Прочитай текст і спиши його.

Родове дерево

Людина без роду як відірваний від деревця листок. Кожен повинен мати оте святе родовідну пам’ять. Пам’ятати треба не тільки своїх дідуся й бабусю, а й їхніх дідусів і бабусь, усіх близьких і далеких родичів. Треба знати, чим славна твоя родина. Кожен з нас, як квіточка або листочок, потрібний великому родовому дереву.

За Галиною Дмитренко

· Знайди в тексті спільнокореневі слова і підкресли їх. Познач корінь.

15. Прочитай слова.

1. Вода, водичка, підводний, водій, водяний.

2. Гуска, гусак, гусочка, гусінь, гусенята.

3. Літо, літечко, літній, літати, влітку.

4. Хмара, хмарка, хмарне, безхмарний, марний.

· Яке слово в кожній групі «зайве»? Поясни свій вибір.

· Запиши спільнокореневі слова. Познач корінь.

16. Зміни слова так, щоб у коренях відбулося чергування. Запиши їх парами.

Колір ..., радість — ..., дзвін — ..., піч ..., бджола — двір — ..., лебідь —…, стіл—..., школа — ..., ворота —... .

· Познач корені. Підкресли букви, що позначають звуки, які чергуються

17. Прочитай речення. Спиши.

1. Такої гарної осені ще не було. 2. Без солі їжа не смачна. 3. Багато мальовничих сіл є в Україні. 4. Речення складаються зі слів. 5. Василько любив слухати казочку про чарівного коня.

· Знайди й підкресли слова, у коренях яких може відбуватися чергування голосних [о], [є] з [і].

18. Прочитай. З поданих нар слів утвори словосполучення. Запиши.

Книжка на (стіл), нагодувати (кіт), напувати (кінь), гострий (ножі), зоряна (ночі), барвисті (колір).

· Підкресли букви, що позначають звуки, які чергуються.

19. Прочитай прислів’я. Поясни їх зміст.

1. Добре тому, хто в (дорога): лежить собі на (віз). 2. Що на (думка), те й на (язик). 3. У нього на (осика) кислиці, а на вербі грушки. 4. Не та риба, що в (ріка), а та, що в (рука). 5. (Черепаха) град не страшний. 6. В (дорога) всяке трапиться. 7. У закритий рот (муха) не влетіти.

· Спиши, розкриваючи дужки. Підкресли букви, що позначають звуки, які чергуються.

20. Прочитай слова.

Комаха — комашка, річка — річечка, кожух — у кожусі, книга книжечка, хлопець хлопче, музика — музичний.

· Спиши спільнокореневі слова. Познач у них корінь. Підкресли букви, що позначають звуки, які чергується.

· Склади речення з одним з них (на вибір).

21. Прочитай слова, уставляючи пропущені букви.

Зразок. Теплиця — тепло.

Т…мнота —..., вересневий ...,

ст…жина —..., в…сота —...,

в…снянка — ..., кр..ло — ...,

л...стяний ..., п..ляти - … .

· До поданих слів добери спільнокореневі так, щоб ненаголошені [е], [и] стали наголошеними. Запиши слова парами. Корені познач. Постав наголоси.

22. Прочитай слова, уставляючи пропущені букви. Добери перевірні слова. Спиши.

Св..юсток, с...ло, кл...нок, в...сло, з...мля, в…рба, з...ма, в...сна, листопад.

23. ІІрочитай речення.

З...мовий ранок. Т...хенько падають на землю крихітні сніжинки. З...лені сосни і ялини стоять по коліна в снігу. На поверхні глибоких білих кучугур снігу ледь помітні сліди лісових мешканців. Бл...скучий, наче діамантовий. сніговий килим вкрив усе навкруги.

· Спиши, вставляючи пропущені букви. Добери перевірні слова.

24. Спиши словосполучення. Перевір за орфографічним словником написання слів із пропущеними буквами.

Вільна хв…лина, чиста кр…ниця. дитячий в…лосипед, шкільний кор...дор, д…ректор заводу, учнівський кол...ктив, міцний м...тал, минулий рік.

25. Прочитай слова, уставляючи пропущені букви. Спиши, перевіряючи написання слів за словником.

Ап…льсин. п...ріг, ап…тит, б…нзин, велос…пед, гор…зонт, к…піти. гр...міти, д...ректор, м…тал, хв...лина, пш...ниця, д...циметр, кор...дор, в...рблюд, депутат.

· 3 одним словом (на вибір) склади й запити речення.

26. Спиши речення. Устав пропущені букви.

1.У котика лапки м’якенькі, зу…ки гостренькі.

2. Бабуся спекла смачні пирі...ки. 3. У дитячому са...ку сьогодні свято. 4. У дятла гострі кі...ті й міцний дзьоб. 5. Білий лебі…ь розправив крила.

· Спиши, уставляючи пропущені букви. Усно добери перевірні слова.

27. Прочитай прислів’я та приказки.

1. Який дуб — такий тин, який батько — такий син. 2. Ми з тобою як рибка з водою. 3. Ложкою моря не вичерпаєш. 4. І тяжко нести, і шкода кинути. 5. Далеко, та легко; а близько, та слизько. 6. Сильні та багаті — рідко винуваті.

· Спиши. Підкресли букви, що позначають приголосні звуки, які потребують перевірки.

28. Прочитай текст. Визнач його тип.

Лижі

Землю вкрив пухнастий сніг. Настав час лижних прогулянок. Ти весело біжиш на лижах. За тобою залишається довгий слід. Це лижня.

Перші лижі з’явились давно серед мисливців. Спочатку вони прикріплювали до ніг широкі дерев'яні дощечки. Так було легше пересуватися по снігу. Але полювання за звіром вимагало швидкості. І лижі почали робити довгими й вузькими. Великі віддалі мисливці долали легко і швидко.

За Федором Гальперіним

· Знайди слова, у яких дзвінкі приголосні звуки треба вимовляти виразно.

· Спиши другий абзац. До підкреслених слів добери антоніми й запиши їх парами.

29. Прочитай народні прикмети, уставляючи пропущені букви.

1. Шви...ко сні..., розтанув буде мокре літо. 2. Хмари йдуть низ…ко на ві…лигу. 3. Місяць «рі…ками» донизу — будуть опади. 4. Сова кричить холо… накликає. 5. Милять зірки в небі на сніг.

· Спиши, уставляючи пропущені букви. Поясни їх написання.

30. Прочитай вірш.

Солодким хлібом пахнуть стерні,

рипить шляхами ключ підвід,

і чуйно соняшник поверне

пожовклу голову на схід.

Михайло Стельмах

· Спиши. Підкресли букви, що позначають дзвінкі приголосні.

31. Прочитай слова.

каска —..., міх — ..., кава — ..., пліт — ..., грип ..., суп — ..., шиття ..., слива ....

· До поданих слів добери пару, замінивши букву, що позначає глухий приголосний звук, на дзвінкий.

· Склади два речення зі словами однієї пари (на вибір).

32. Прочитай текст.

У верховітті високих дерев прогулювався вітер. Дерева пригорнулись одне до одного. Листок перемовлявся з листком. їхні голоси глухувато відлунювали в товстелезних стовбурах. У ті голоси вслухалася велика ріка. Вона навіть перестала текти в далекий світ, зупинилася й завмерла.

· Випиши у стовпчик виділені слова. Познач у них корені та префікси.

· Самостійно добери і запиши по кілька слів із префіксами при-, на-.

33. Спиши слова.

Загубити, записати, запам'ятати, дозволити, дістати, дійти, зібрати, з'єднати, підняти, підгорнути, прилетіти, роздягнути, підігнути.

· Познач у них префікси.

34. Прочитай словосполучення.

Зразок. Став зеленим позеленів.

Закінчив будувати; почав цвісти; закінчив читати; почав кричати; став старшим; зробився синім.

· Заміни кожне словосполучення одним словом. Познач префікси.

35. Прочитай вірш.

ЛЕЛЕКИ

З вирію додому лелеки летіли,

Вилетіли рано, пізно долетіли.

Облетіли ріки, і поля, і гори.

І ліси зелені, і широке море.

Коли відлетіли гнізда спорожніли,

А як прилетіли — край розвеселили.

Алла Свашенко

· Випиши виділені слова. Познач префікси.

36. Від поданих слів за допомогою префіксів утвори нові слова, протилежні за значенням. Префікси познач.

Приїхати — ..., відчиняти — ...,

заходити — ..., віднести — ...,

вибігти — ..., розібрати — ...,

полетіти — ..., закопати — ....

37. До виділених слів добери синоніми з префіксом без-.

Чисте небо; пустинний острів; сумний день; жорстокий учинок.

Слова для довідки: безлюдний, безрадісний, безжалісний, безхмарне.

38. Запиши речення, розкриваючи дужки. Прийменники підкресли, а префікси познач.

1. Учень (на)писав (на)дошці завдання. 2. Вечір (за)став туристів (за)селом. 3. Павлик (з)’їхав (з)гори на санчатах. 4. Грак (від)летів (від)гнізда. 5. Миколка першим (до)біг (до)фінішу.

39. Прочитай текст, уставляючи замість крапок потрібні за змістом прийменники чи префікси.

Для білочки ні морози, ні вітер не страшні. (...) лізе білочка (...) дупло, щоб холодний вітер не (...)дував, пролазку підстилкою затулить. (...) горнеться клубочком, (...) криється хвостиком і спить. Як (…погодиться, білочка (...) дупла (...) лізе, (...) скаче з дерева (...) дерево — їжу собі здобуває: де ялинову шишку (,..)рве, де сухий гриб (...) найде. Та головна пожива (...) білки ще з осені (...) пасена (...) дуплах старих дерев. Там (...) неї жолуді й горіхи є - на всю зиму запасів вистачить.

· Спиши тексі. Познач префікси, підкресли прийменники.

40. Прочитай слова, уставляючи пропущені букви.

Розплавлений, бе…журно, розгублений, ро…шукати, бе…шумний, бе…платний, ро…чистити, бе…страшний, розвідати, бе...крилий, ро...дати, бе...хмарний.

· Спиши, уставляючи пропущені букви.

· Склади речення зі словом, яке містить найбільше звуків.

41. Прочитай вірш, уставляючи пропущені букви.

Ро…ростуться, розквітнуть гаї калинові,

І сопілки заграють мелодії нові.

Кожні душу зігріють, застиглу й холодну.

І ро...будять славу і силу народну.

Іван Коваленко

· Спиши, уставляючи пропущені букви. Поясни свій вибір.

· Познач префікси у виділених словах.

42. Прочитай слова.

Беззвучний, віддзвеніти, оббілити, ввечері, наддеснянський, оббрискати. віддалитись.

· Спиши. Познач у них корінь і префікс.

· Підкресли букви, що позначають приголосні звуки, якими закінчується в цих словах префікс і якими починається корінь.

43. Прочитай текст, уставляючи пропущені букви. Вичнач його тему.

Сонечко останній раз о...бігло поглядом землю і поступово почало віддалятись за обрій. Ві...дзвеніли пташині голоси. Став тихим і бе.звучним ліс. Сіре, але бе.зоряне небо накрило землю темним шатром.

· Спиши текст, уставляючи пропущені букви. Поясни подвоєння букв у цих словах.

· Познач у них корінь і префікс.

44. Спиши слова, вставляючи пропущені префікси з-, с-.

...писати, ...різати, ...ховатися, …терти, …хибити. …шити, ...варити, ...клеїти, ...лизати, ...паяти. ...сунути, ...фотографувати, ...топтати.

· Склади речення зі словом, яке містить найбільше складів.

45. Запиши слова, розкриваючи дужки.

(З, с)сипати. (з, с)цілити, (з, с)лити, (з, с)фальшивити. (з,с)топтати. (з,с)чесати. (з, с)куштувати, (з,с)плести.

46. Спиши словосполучення, вставляючи пропущені префікси з-, зі-, с-.

...терти гумкою, ...формувати кулю, …сипати зерно, ...гріти теплом, ...цілити від недуги, ...варити джем, ...палахнути полум’ям, ...рвати яблука, пекти хліб, ...мішати з молоком.

47. Прочитай. Спиши, вставляючи апостроф після префіксів.

Цілу добу йшов сніг. В…їхати на занесену величезними кучугурами автобусну станцію чи від…їхати від неї було вкрай важко. Навіть об. їхати цю навалу снігу було неможливо. Люди об…єднували свої зусилля у боротьбі з негодою. Невтомно працювали снігоприбиральні машини.

· Познач префікси.

· Чи доводилося тобі бачити, як прибирають сніг?

· Установи зв'язок між словами в останньому реченні.

48. Прочитай слова. Поясни вживання апострофа.

В’їхати, з’ясувати, роз’єднати, м'який, з’юрмилися, п’ять, в’ється, м’яч, з’їхати, подвір’я.

· Випиши слова з апострофом після префікса.

· Через риску запиши ці самі слова, поділяючи їх для переносу

49. Прочитай текст. Визнач його будову та тему.

З'явилися писанки дуже давно. Писати їх було улюбленою справою дівчат. Кожне яйце купали вони у фарбах, виготовлених з кори та плодів дерев, трав і квітів. Розмальовували яйця колосками, квітками, сонечками, пташками. Іноді яйця фарбували якоюсь одною фарбою. Тоді їх називали крашанками. Від’їжджаючи в далеку дорогу, брали писанки із собою як амулети.

З журналу

· Спиши. Поясни вживання апострофа в словах.

50. Прочитай прислів’я. Поясни їх зміст.

1. Воду з вогнем не з’єднати. 2. Заздрість здоров'я з’їдає. 3. Щастя з нещастям разом роз’їжджають. 4. Добрим словом мур проб’єш. 5. Народ скаже, як зав'яже.

· Поясни вживання апострофа у словах.

· Випиши лише ті слова, у яких апостроф стоїть після префіксів. Через риску запиши ці самі слова, поділяючи їх для переносу.

51. Прочитай вірш.

Забрела у гай зима

Серед ночі крадькома

Забрела у гай зима.

Глянула довкіл: дубок

Вдягся в білий кожушок,

На калині й бузині

Є уже хустки ясні.

Ледь присіла на пеньок,

Там зі снігу став горбок.

Щоб ніхто її слідів

Розшукати не зумів,

Стежку вкрила всю сніжком

Та й пішла у ліс ярком.

Станіслава Солонар

· Випиши виділені слова. Познач у них суфікси.

52. Від поданих слів утвори нові спільнокореневі слова за допомогою суфіксів. Запиши їх та познач суфікси.

Зразок. Дуб — дубок — дубочок.

Гай, сніг, гриб, лист, сад, голуб.

· З одним на вибір склади й запиши речення.

53. Прочитай словосполучення.

Зразок. Біла хмара — біленька хмаринка.

Жовтий джміль; сіра миша; малий кіт; безпомічне пташеня, хитра лисиця.

· У поданих словосполученнях зміни слова на пестливі. Познач суфікси.

54. Прочитай текст.

Сідає на землю пухнастий сніжок і сердито так посварюється під валянками Василька, що йде на город.

Ось забута капустянка ледь-ледь виглядає з-під снігу. Василько потоптався довкола неї, далі розгріб качан, за ним другий. Це ж зайчики можуть забігти з поля в село, щоб десь бурячокчи морквинку знайти, не обминайте Васильків город — знайдете тут поживу для себе. А стовбурці молодих яблуньок та вишеньок не обгризайте, бо ж дерево живе, замерзнути може.

Євген Гуцало

· Випиши виділені слова з тексту. Познач суфікси. Визнач, якого значення вони надають словам.

55. Прочитай слова.

Зразок. Рослина — рослинний.

Вітаміни, бетон, ранок, ячмінь, машина, стіна.

· Спиши, утворюючи прикметники за допомогою суфікса -н-

56. Прочитай текст, уставляючи пропущені букви.

Береза

Білокора береза навесні довго здасться позбавленою жит…я. Коли ж сонячне промін…я прогріє її, береза прокидаєтеся.

Береза любит… сонце. Смарагдами виблискує її листячко під промін...ям літн…ого сонця. І спалахує золотом у світлі осін...ього дня.

За Юрієм Збанацьким

· Спиши текст, уставляючи пропущені букви.

· Познач будову підкреслених слів. Поясни їх написання.

57. Прочитай текст. Перекажи. Добери заголовок.

Найхарактерніша ознака зими — випадання снігу. Зима для рослин — період глибокого спокою. А для тварин — найважча пора рокує Вони не можуть добути вдосталь корму, мерзнуть. У пошуках їжі переселяються ближче до людських осель птахи.

У цей важкий для тварин час треба організувати підгодівлю, щоб урятувати їхнє життя до наближення весни.

· Випиши підкреслені слова і поділи їх на склади для переносу.

· Познач будову виділеного слова.

58. Розбери подані слова за будовою.

Пролісок, лікар, грибник, безкрилий, вербичка, горобчик, заморський, підсніжних.

· З одним (на вибір) склади речення.

ПЕРЕВІР СЕБЕ!

1. Познач слово, у якому закінчення й основу позначено правильно.

А співакам-и

Б співак-ами

В сіпвака-ми

2. Познач рядок, у якому всі слова споріднені.

А веснонька, весна, веснянки

Б голубка, голубий, голуб

В гора, горіти, гірський

3. Познач рядок слів, у яких допущено помилки в написанні.

А блискучий, число, стеблина

Б береговий, зимовий, село

В вишневий. вичірний, техенький

4. Познач рядок слів, у яких напишеш префікс -с- .

А гадати, берегти, в'язати

Б писати, кинути, фотографувати

image2В шити, клеїти, мовчати

5. Познач рядок слів, які відповідають схемі

А прохід, під’їзд, пробіг

Б підводний, безхмарний, проліски

В школяр, маляр, лісник


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити