Тренажер - Дидактичні матеріали з української мови 3 клас - 2015 рік

ЧАСТИНИ МОВИ

ЗАПАМ’ЯТАЙ!

- Слова належать до частин мови.

- Іменники — слова, що є назвами предметів або осіб і відповідають на питання хто? що?

- Прикметники — слова, що називають ознаки предметів і відповідають на питання який? яка? яке? які?

- Дієслова — слова, що означають дію предмета і відповідають на питання що робить? що роблять? що робив? що зробив? що буде робити? та інші.

- Службові частини мови — прийменники, сполучники.

ПОТРЕНУЙСЯ!

1. Прочитай вірш.

Взимку дні стають коротші,

Дуже довгі й теплі ночі

Взимку білим снігом сіє

І від цього все біліє:

Білі дерева, білий ставок.

Біла доріжка, як килимок.

Валентина Гуріна

· Визнач усно, до якої частини мови належать виділені слова.

· Випиши виділені іменники разом зі зв’язаними прикметниками (за зразком). Укажи головне і залежне слово.

Зразок. (Що?) дні, дні (які?) коротші.

2. Прочитай текст, уставляючи пропущені букви.

Моро… скував б…реги і засклив ставок суцільною дзеркальною шибкою. Промін…я відсвічувалос… у ц…ому дзеркалі. Край берега витанц…овували сонячні зайчики. А на ставу проти вранішн…ого сонця виблискував рівний і чистий л…одок, у якому віддзеркалювалось небо.

За Василем Грінчаком

· Спиши текст, уставляючи пропущені букви.

· Визнач частини мови виділених слів.

· У третьому реченні підкресли головні і другорядні члени. Усно встанови зв’язок слів у реченні.

3. Прочитай вірш.

В білих шатах ліс дрімає.

Кригою взялись річки

І виблискують під сонцем, як посріблені стрічки.

Лідія Кир’яненко

· До виділених слів постав питання. Які це частини мови?

· Спиши вірш. Підкресли слова, вжиті в переносному значенні.

4. Прочитай текст, уставляючи пропущені службові слова до, в, під, до, по, із, на.

Засніжило. ... розложистої горобини, яка росте ... нашому дворі, зачастили граки. Горобина рада гостям. Вона вродила рясно. Гілляки аж згинаються ... вагою жаристих грон. ... горобини навідуються ... вітаміни граки. Вони не стрибають ... гілки ... гілку, не вибирають, де більші грона, а скльовують ягоди всі підряд.

За Євгеном Шморгуном

· Спиши текст, уставляючи пропущені службові слова.

5. Спиши, вставляючи потрібні сполучники.

1. Дім великий ... просторий. 2. Квіти добре ростуть ... цвітуть. 3. Вітер сильний, ... теплий. 4. Річка глибока, ... струмок мілкий. 5. На столі лежать ручки ... олівці.

Довідка: та, і, але, а, й.

6. Прочитай слова.

Радість, попрацювати, сміявся, зелень, зрадіти, сміх, працьовитий, зазеленіло, радісний, праця, зелений, смішний.

· Згрупуй спільнокореневі слова.

· Спиши за зразком. Познач у них корінь.

Зразок. (Що?) радість, (який?) ... , (що зробити?) ... .

7. Прочитай текст, уставляючи пропущені букви.

Люди здавна помічали красу природи: як бл...щить роса на вербовому л…сточку, як буяє запашна квітка, як над річкою лишається червона калина. І намагались відтворити їх у своїх піснях, малюнках, виш…вках. Так з’явились народні пісні й барвисті рушники.

Із книги «Сходинки»

· Спиши, уставляючи пропущені букви й добираючи перевірні слова.

· Укажи, до якої частини мови належать виділені слова.

· До підкреслених слів добери спільнокореневі (за зразком).

Зразок. (Що?) пісні, (який?) пісенний, (що робити?) співати.

8. Прочитай текст.

Ліс укрився інеєм. Дерева стоять у казковому вбранні. Іноді блисне з-за хмар бліде сонце, і тоді ліс стоїть срібний, світлий та притихлий. Лише зрідка трісне гілка на дереві або постукотить дятел.

· Випиши з тексту частини мови (3-4 слова):

Іменники — …

прикметники — …

дієслова — …

сполучники — …

прийменники — …

9. Спиши речення. Над кожним словом надпиши, до якої частини мови воно належить.

Випав сніг. Біленькі сніжинки вкрили землю. Діти радіють сніжній зимі. Дівчатка ліплять сніговика, а хлопчики грають у сніжки.

· Знайди спільнокореневі слова. Познач у них корінь.

10. Склади речення за питаннями. Запиши.

(Хто?)... (що зробив?)... (для кого?)... (що?)... .

(Які?)... (що?)... (що робили?)... (де?)... .

(Хто?)... (що робить?)... (якою?)... (чим?)... .

ПЕРЕВІР СЕБЕ!

1. Познач, що такЕ іменник, прикметник та дієслово.

А це частини мови

Б це частини слова

В це частини тексту

2. Познач, для чого вживають службові слова.

А для зв’язку слів у реченні

Б для зв’язку між частинами тексту

В для утворення нових слів

3. Познач рядок іменників.

А зелений, письмовий, мальований

Б зеленіти, писати, малювати

В зелень, письмо, малюнок

4. Познач рядок прикметників.

А солодкий, смачний, соковитий

Б яблуко, груша, виноград

В росте, дозріває, збирають

5. Познач рядок дієслів.

А літак, літо, політ

Б веселий, радісний, усміхнений

В співати, танцювати, стрибати

6. Познач рядок, у якому всі слова е службовими частинами мови.

А море, моряк, корабель

Б у; в, на, біля, та, і

В широкий, морський, глибокий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити