Українська мова - Морфологія збірник вправ. Частина 2 - 2015

ДІЄПРИКМЕТНИК

ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА

Вправа 1. Прочитайте текст. Знайдіть дієприкметники, визначте їхні прикметникові (рід, число, відмінок) і дієслівні ознаки (час, вид, стан).

У колядках Бог-Громовик описується ще в третім образі: як орач якоїсь незвичайної ниви. Якийсь господар, певне бог світла, блискавки й грому, має поле не міряне, не оране й не сіяне. Його міряли три господареві сини списами, орали шаблями, волочили страусовим пером. Само поле описується, як угорська земля, поорана й засіяна, заволочена павиним пером, обгороджена ясними мечами од злої тучі. На тому полі оре золотий плуг шістьма половими волами з золотими рогами. На волах ярма тесові, кедрові, а занози мідні. За тим плугом сам Господь ходить. Святий Петро поганяє воли, а Мати Божа носить золоте насіння... (За І. Нечуєм- Левицьким).

· Які ви знаєте колядки? Що в них оспівують? Коли їх виконують? Розповідаючи, вживайте дієприкметники.

Вправа 2. Випишіть окремо прикметники і дієприкметники. Поясніть хід вашого міркування.

Колядки й щедрівки — це обрядові різдвяні пісні, складені нашим народом задовго до прийняття християнства. Слово коляда походить від імені богині неба, матері Сонця.

За легендою, народжений нею у найдовшу ніч зими божич несе людям тепло, щедрий урожай, добробут. Поборені «новим сонцем» темні сили утікають, а зраділі люди виспівують колядки і щедрівки, прославляючи господарів хати, їхніх дітей та худобу. Завдяки їм дім сповнений щастя (Є. Пасічник).

· З’ясуйте, від якої частини мови утворюються прикметники, а від якої — дієприкметники.

· Виділіть закінчення у прикметниках і дієприкметниках. Чи відрізняються вони? Чим це пояснюється?

Вправа 3. Замініть речення словосполученням іменника і дієприкметника.

Зразок: Воно палає — Палаюче багаття.

Вони достигли. Її виконали. Вона діє. Його покинули. Вони існують. Його розгорнули. Він прохолов. Його впорядкували. Вона зніяковіла. Вони змужніли. Його занедбали. Він пожовтів. Вони співають.

· З утвореними словосполученнями складіть кілька речень.

Вправа 4. Напишіть невеликий діалог на тему «Зимові свята українців», вживаючи дієприкметники.

Вправа 5. Визначте граматичні ознаки та синтаксичну роль дієприкметників.

Височенна тайга стояла навколо зачарована. На поваленій кедрині тремтіли сонячні зайчики.

Вправа 6. Прочитайте. Знайдіть у тексті дієприкметники. На яке питання вони відповідають? Від якої частини мови утворені? Випишіть дієприкметники, зробіть їх словотвірний розбір.

Десь сміються діти, тішачись морем чи дельфінами, час від часу подають голос дорослі, а я лежу на відведеному в каюті пасажирського пароплава місці, байдужий не лише до людей, а й до моря. Знаю, воно не винне і люди теж не винні, а що вдію? Перегоріло в мені геть усе, що єднало з морем, людьми. Коли б хтось, посвячений у мої наміри, обізнаний із заповзятістю, з якою йшов я до обраної мети,— коли б він глянув зараз на мене, не пізнав би, мабуть, в усякому разі сумно похитав би головою й сказав, зітхаючи: «Кінець блакитній мрії».

Та чи я перший виходжу з війни з розбитими мріями? Скільки повернеться скалічених ще гірше за мене? Мабуть, багатьом із нас доведеться розпрощатися з виплеканими намірами. Але людям притаманно чогось хотіти, до чогось прагнути, за щось боротися. Без цього не було б і бути не могло серед нас, людей, щастя... (За Д. Міщенком).

Вправа 7. Придумайте початок тексту, підготуйте його переказ.

Вправа 8. Спишіть. Підкресліть дієприкметники, назвіть їхні морфологічні ознаки. Поясніть творення дієприкметникових форм.

1. Сіяло небо наді мною, і я над теплим шумом трав, захоплений життя красою, каштанів листя цілував. 2. Уже зоря золоторога, де полинами зацвіло, кладе на огненні пороги своє сивіюче крило. 3. Луни збентежені розсипаються дзвонами, луни збентежені в творчім хаосі... 4. Літо даленіє, даленіє літо, і шепочуть з вітром запізнілі квіти, квіти запізнілі, листя пожовтіле... чом ти зажурилась, мила, моя мила? 5. Синій вітер, метелики й квіти, співи птиць і цвітіння дерев, крізь росою забризкані віти чути моря бурхливого рев. 6. Ще прославляють щедре літо зелені коники в траві, ще фарби теплі і живі й душа для щастя вся відкрита (З тв. В. Сосюри).Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити