Українська мова - Морфологія збірник вправ. Частина 2 - 2015

ЧИСЛІВНИК

ГРУПА ЧИСЛІВНИКІВ ЗА БУДОВОЮ

Вправа 170. Спишіть з дошки текст, усі числа запишіть словами, визначте групу числівників за будовою.

У середині XVII століття населення земної кулі налічувало всього лиш 545 мільйонів осіб. Але вже через 100 років воно збільшилося до 725 мільйонів. Ще через століття населення Землі стало дорівнювати 1 мільярду 171 мільйону чоловік (З журналу).

Вправа 171. Запишіть словами подані числа й доберіть до них відповідні іменники. З новоутвореними словосполученнями складіть три речення (на вибір).

28, 33, 46, 57, 68, 91, 102, 204, 305, 463, 547, 856, 948, 1251, 2365, 4500, 1000009, 8-й, 17-й, 30-й, 167-й.

· Визначте групу числівників за будовою.

Вправа 172. прочитайте на картці уривки віршів-жартів. Дайте відповідь: чому ці тексти складно читати? Який запис чисел вас більше влаштовує? Чому?

ТРИ

Є у мене 3 сес3.

Часто їжджу я до них.

Як би мені ухи3 тись

Розказати все про них?

В тої, що живе у С3ї,

Під вікном співає с3ж,

А сама вона майс3 ня,

Ось приходь та подивись!

СТО

У про100 го 100 рожа

Непро100 рий дім,

А тому ча100 100 ніжка

Бродить під 100 лом у нім.

Дорожить 100 ніжка

Чи100 тою ніг,

Привезла з 100 лиці

Зразу 100 панчіх.

І непро100, мабуть,

Випрати всі 100.

Так багато ніжок

Ще не мав ніхто!

Л. Кондратенко

Вправа 173. Запишіть цифри словами (з дошки).

17, 28, 146, 1738.

Вправа 174. «Скарбничка мудрих думок». Допишіть прислів’я, визначте групу і розряд числівників. У яких ситуаціях слід уживати ці прислів’я?

1. За одного битого ... 2. Семеро одного ... 3. Де двоє деруться ... 4. Краще на три слова сказати менше, ніж ...

Вправа 175. Запишіть цифри словами, розподіливши на групи за будовою (з дошки).

49, 317, 60, 8, 5, 30, 14, 367, 1143, 90, 7 1/5.

Вправа 176. Спишіть, цифри запишіть словами. Визначте розряд числівників за значенням та будовою.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО…

1. На книжковій виставці 1912 року було відзначено, що в Російській імперії 1911 року українською мовою було видано всього 242 книги, тоді як латинською — 608, естонською — 519, татарською — 372. Та ще якби це були повноцінні книги, а то здебільшого — брошури, невеличкі збірники, антології. 2. Уже в 1917 році в Україні з’явилося 677 назв українських книг, 63 періодичних видання. 3. 1921 року на Україні був 21 національний район: 9 російських, 7 німецьких, 3 болгарських, 1 польський, 1 єврейський. 4. Якщо 1930 року в Україні рідною мовою було видано 6 394 назви книг, то 1939-го — 1 985 назв. 5. У 1978 році в Україні рідною мовою, за даними ЮНЕСКО, було видано 2 287 назв книжок, тоді як у наших сусідів — поляків — 7 102, майже на 5 000 більше. Десять років тому в Україні на 1 000 000 населення припадало 66,3 назви книг, тоді як у Польщі — 289,4. 6. На жаль, ще донедавна багатьох-багатьох письменників 20-30 років «так наче й не було» в нашій літературі. 7. Однак набирається солідна кількість літераторів, які більшою чи меншою мірою були причетні до творення української літератури в перше пореволюційне десятиліття. Цифра ця і вражає, і лякає — 1070 чоловік (З посібника)

· Два числівники (на вибір) розберіть за схемою: 1) початкова форма; 2) розряд і група за значенням; 3) група за будовою; 4) рід, число (якщо є); 5) відмінок; 6) наголос; 7) синтаксична роль.

Вправа 177. Доповніть прислів’я, дописавши числівники. Поясніть значення фразеологізмів. У яких ситуаціях мовлення їх можна вжити?

1. ... вода на киселі. 2. ... разів відмір, а ... відріж. 3. ... п’ятниць на тиждень. 4. ... колесо до воза 5. Бути на ... небі. 6. З ... на ... 7. ... як палець. 8 не ждуть. 9. Усі за за всіх. 10. ... голова, та ... язиків. 11. Роботи до суботи. 12. ... до рота, а ... до роботи. 13. Робить ... через ... 14. За ... робіт береться, а ні ... не вдається.

· Уведіть у складне речення кілька фразеологізмів (на вибір).


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити