Українська мова - Морфологія збірник вправ. Частина 2 - 2015

ЧИСЛІВНИК

ВІДМІНЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ

Вправа 178. Визначте відмінок числівників у тексті.

ХОРТИЦЯ

Хортиця — найбільший (близько двадцяти кілометрів у довжину і до двох з половиною в ширину) і наймальовничіший острів на Дніпрі. Тут на околиці села Верхня Хортиця росте славетний сімсотлітній дуб. Висота цього велета досягає тридцяти шести метрів, діаметр крони — сорок три метри, а товщина стовбура біля шести і п’ять десятих метра. Про цього унікального гіганта складено безліч легенд, пісень, дум (А. Денисенко).

Вправа 179. Запишіть цифри у словосполученнях словами. Визначте відмінок числівників.

1. За 7 замками. 2. Жонглювати 11 тарілками. 3. У 40 питаннях із 100. 4. На 19 маршруті автобуса. 5. Вручити атестати 478 випускникам. 6. Зупинилися на 60 кілометрі. 7. Користувалися 4 мобільними телефонами. 8. Подарували 20 дітям.

Вправа 180. Провідміняйте числівники. З кількома числівниками у непрямих відмінках складіть речення.

Семеро, обоє, кількасот, вісім, шістдесят один, сімсот п’ятдесят чотири, обидва, триста сорок сім, одна третя, нуль цілих п’ять десятих.

Вправа 181. Перепишіть, записуючи цифри словами.

1. Знайти частку від ділення 240 на 8. 2. До 93 додати 64. 3. Знайти частку від ділення 800 на 1/2 частину від 100. 4. Від 692 відняти 80. 5. Який периметр квадрата, якщо його сторона дорівнює 93?

6. Знайдіть частку від ділення 369 на 9. 7. До 2/3 додати 7/8.

Вправа 182. Робота з орфографічним словником. Перевірте правопис слів. Поставте наголос.

Дев’ять, дев’ятсот, сьомий, чотирьох, шістсот, шістьох, одинадцять, чотирнадцять, шістнадцять, дев’ятнадцять, тридцять, п’ятдесят.

Вправа 183. Відредагуйте текст.

Я збираю марки. У моїй колекції вже більше семи десяти марок. На сороках з них штампи зарубіжних країн. Я спілкуюсь із п’ятдесятьома філателістами. Мрію зібрати кільканадцятьох альбомів марок на різну тематику.

1. Записати числа словами, в тому числі і суму, визначити відмінок числівників.

№ 1. До 10 додати 8, розділити на 3, помножити на 47, дорівнює ...?

№ 2. До 58 додати 69, розділити на 1/2 і помножити на 10, дорівнює ...?

№ 3. До 94 додати 56, розділити на 30, помножити на 0,7, дорівнює ...?

№ 4. До 143 додати 16, розділити на 3, помножити на 11, дорівнює ...?

Вправа 184. Повторити таблицю «Відмінювання дробових та збірних числівників» та відмінювання тих числівників, на правопис яких допускали помилки.

Вправа 185. Провідміняйте дробові числівники.

2 1/2; 4 2/3; 3 5/7; 7/8; 0,3; 7,2.

Вправа 186. Утворіть від поданих чисел і запишіть словосполучення: збірний числівник + іменник. Складіть з ними кілька речень.

Зразок: троє дівчаток. По дорозі спішили до школи троє дівчаток третього класу.

3 (кінь); 4 (теля); 6 (школяр); 2 (лисеня); 13 (курча); 20 (ягня); 5 (брат); 30 (гусеня); 3 (сани).

Вправа 187. «Орфографічна дуель».

Групи готують суперникам по 5-6 числівників, що вимагають знання орфограм. Вручають одна одній картки зі словами, словосполученнями чи реченнями і потім перевіряють їх.

Зразок: П’ят.., шіст..ма, чотир..х, двадцятьма, п’ят..десят..ма.

Вправа 188. Подані словосполучення запишіть в орудному відмінку.

Чотири олівці; три кольори; обидва хлопці; обидві бабусі; п’ятдесят овець; сорок ящиків; сто пар чобіт; шістсот сімдесят два гектари.

Вправа 189. Кожний ряд (група) одержує один числівник і відмінює. Перемагає той, хто провідміняв правильно і швидше за інших ряди (групи).

Сто сорок дев’ять; двісті тридцять сім; триста шістдесят чотири; п’ятсот дев’яносто вісім.

Вправа 190. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення.

До третіх півнів. Одного поля ягода. На сьомому небі бути. Всі п’ять пальців знати.

Вправа 191. Утворіть кількісні та порядкові числівники, провідміняйте їх разом з дібраними до них іменниками.

540; 384; 17200; 811; 7253015; 8950; 19,3; 0,5.

Вправа 192. Запишіть цифри словами, з утвореними словосполученнями складіть речення.

1. 2/3 (склянка); 4/9 (метр); 3/5 (виграш).

2. З 567 постраждалими; на 385 місцях; у 1654 виборців.

Вправа 193. Запищіть цифри словами, розкрийте дужки. Обґрунтуйте правила вживання числівників з іменниками. Продали 26 (двері); закупили 472 (трактор); здали 15 000 000 (гривня); відвантажили 194 (мішок); купили 111 (комп’ютер); залишилося 37 (акція); взяли в оренду 40 (підприємство); утворили близько 100 (асоціація).

Вправа 194. Відчуваючи потребу в підручниках, школа підтримує зв’язки з видавництвами. Складіть перелік книг, які, на вашу думку, треба замовити для шкільної бібліотеки. Кількість їх (та інші цифри) запишіть словами.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити