Українська мова - Морфологія збірник вправ. Частина 2 - 2015

ПРИСЛІВНИК

ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Вправа 232. Прочитайте речення. З’ясуйте, що означають виділе- ні слова (дію, стан, ознаку дії, стану, іншої ознаки тощо). На які питання вони відповідають, до якого слова в реченні належать? Яким членом речення виступають?

1. А в природі — справжнє свято: білосніжно, гарно, ніжно... І такий, такий багатий я, заслухавшись, стою,— сміх калиновий в гаю (Г. Коваль). 2. Слова, убиті суєтою днів: так само ненавмисне, випадково, так само безневинно, безгомінно... Так само страшно. Страшно від думок (Н. Нікуліна). 3. Пишуть сонети сімнадцятирічні поети злегка й наївно римуючи «кров» і «любов». 4. І Лицар Печального Образу зовсім тихо, щоб сина мого не розбудити, навшпиньки ступав за нами. 5. Тож і сьогодні, віддавши мене океану, берег Вітчизни все далі і далі пливе (З тв. А. Кичинського). 6. Країно моя! Яка ж ти навсібіч широка! (П. Мовчан). 7. Ліс весною звеселяє, влітку прохолоду має, восени годує, взимку жар дарує (Нар. творчість). 8. Зорі тихо тремтять угорі (М. Коцюбинський).

Вправа 233. Спишіть речення. Поряд з прислівниками в дужках запишіть питання, з’ясуйте значення. Виділіть суфікси у прислівниках.

Чумацький Шлях оперізував небо велетенським миготливим поясом. Високо над головою стояла Полярна зоря. А трохи на схід пасла своїх курчаток золота Квочка.

Тихо в небі, і на землі тихо. Лише зрідка озветься з гущавини якась птиця. І він згадував свою матір, яка весь вік побивалася за дітей, заробляючи їм на харч, на одяг і взуванку. Далеко зараз його матуся. Що вона там поробляє? Як він скучив за нею. Це перша така довга розлука.

Добре, що батько з ним. А скільки таких, як він, живуть сиротами.Отак подовгу роздумує Микола, дивлячись у зоряне небо (І. Цюпа).

· Доберіть до прислівників антоніми.

Вправа 234. Прочитайте текст двічі. Другий раз читайте, пропускаючи прислівники. Яка роль прислівників у тексті? Спишіть, підкресліть прислівники як члени речення.

Мати любила співати. В хаті вона співала інакше, здебільшого тихо й журливо, її саму і всіх, хто на той час був у хаті, огортав сумовитий настрій і тихий затишок. Вона любила затишок, як і пісню, й творила його своїми руками: часто мела долівку, щотижня застеляла стіл чистим обрусом, засовувала за сволок пучечки пахучого зілля,— і так тоді ставало в хаті гарно, так привітно... У неї рукава закачані по лікті, обличчя розпашіле, і сама почувалася молодо, легко, гарно. За три роки до війни їй було тридцять сім. Але ще й тоді їй хотілося співати. І звідки він у неї брався, той спів, і звідки в неї брався той живий вогонь у грудях? (Ю. Мушкетик).

· Доберіть синоніми до слів обрусом, гарно.

· Що виражають прислівники молодо, легко, гарно?

Вправа 235. Складіть і запишіть словосполучення з поданими прислівниками.

Таємно, здаля, здивовано, далекувато, обережно, втрьох, пошепки, навскоси, здалеку, далеко, босоніж, по-батьківськи, по- українському.

· Чи є серед прислівників спільнокореневі слова? Доведіть це, виділивши корінь.

Вправа 236. Складіть привітання мамі, бабусі, родичам до свята, використавши прислівники:

Щиро, сердечно, глибоко, радісно, гаряче, весело, святково, завжди, ніколи, чудово, по-справжньому, щасливо, багато, незрівнянно.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити