Українська мова - Морфологія збірник вправ. Частина 2 - 2015

ПРИСЛІВНИК

РОЗРЯДИ ПРИСЛІВНИКІВ

Вправа 237. Визначте розряд прислівників. Випишіть ті, які можна використати в описі процесу праці. Складіть кілька речень з ними.

Творчо, натхненно, вранці, майстерно, довго, раціонально, захоплено, мистецьки, красиво, бережливо, обережно, змолоду, кваліфіковано, щодня, діловито, поступово, організовано, допізна, назустріч, насподі, докупи, додому, по-нашому, по-моєму, удвох, тричі, густо, добросовісно, спочатку, уважно, потім, охайно, акурат но, легше, важче, насамкінець, розумно.

· Перевірте за словником наголошування виділених прислівників.

· Знайдіть серед прислівників синоніми, запишіть їх парами.

Вправа 238. Робота з індивідуальною карткою «Крок до успіху». Проведіть дослідження тексту: з’ясуйте значення усіх прислівників. Які прислівники використовують як засіб зв’язку речень у тексті?

БАБУНЯ

У нас не було дідуня. Ми їх ніколи не бачили й при єдиній про них згадці нам ввижалися високі гори, глибокі долини, зелені ліси — несходимі Карпати... Та в нас були бабуня. Пізніше ми дізналися, що їх називали Февронією. Та ми малі не чули, щоб до них хтось звертався по імені. Їх кликали просто — бабуня.

Раз на місяць, найчастіше в п’ятницю, перед заходом сонця бабуня готувалася пекти хліб.

Розрум’янілі, в білій хустині, зав’язаній не по-старечому, як завжди, — ріжечком, а по-дівочому, щільно навколо голови — сиві коси підібрані так, щоб жоден волосок не впав, вони мовчазно кружляли підситком. Ця зосередженість передавалася мені й Петрові: ми пильно дивилися, як борошно сіється у горнець.

Принишклі й насторожені, бабуня спочатку обережно сипали в діжу борошно, щоб не просипати й пилиночки. Потім тихо, ледве чутно ступали до печі, брали горня з теплою водою, а тоді шанобливо чинили розчин. А вечірнє сонце лагідно облизувало їм руки, зацікавлено заглядало в діжу... (Б. Харчук).

· Підготуйте таблицю: випишіть прислівники, поряд запишіть питання і значення.

Зразок: Природа мудра. Все створила мовчки (Л. Костенко).

Прислівник

Питання

Значення

мовчки

як? яким способом?

способу дії

Вправа 239. Від поданих слів утворіть прислівники (за зразком), визначте їх розряд.

Зразок: Швидкий — швидко, два — удвох, двічі.

Легкий, добрий, щасливий, три, мудрий, п’ять, холодний, твердий, кривий, десять, лівий, радісний, сім.

Вправа 240. Виправте помилки, визначте розряд прислівників. Підійшов до прилавка літній чоловік, подивився на ціни і скривився:

— Почему здєсь напісано по-украінські, а нє по-руські? Продавець йому відповідає:

— Бо це в Україні, тому й написано по-українські.

· Проаналізуйте ситуацію. Що б ви сказали покупцеві? Використайте у відповіді прислівники: по-перше, по-друге, по-третє, нарешті. На що вони вказують? Яка їхня роль у тексті?

Вправа 241. Поясніть значення прислів’їв та приказок. Підкресліть прислівники, визначте розряд за значенням.

1. Додому і кінь жвавіше біжить. 2. Добре скрізь, а вдома найкраще. 3. Де нас нема, там телята мед п’ють, а де ми, там і теплої води нема. 4. У чужому краю і влітку нічого гарного немає.

· У яких мовленнєвих ситуаціях можна використати ці прислів’я?

Вправа 242. До поданих дієслів допишіть прислівники, які відповідають на поставлене питання і пов’язані з дієсловами за змістом. Визначте розряд прислівників.

Зразок: Працювати (як?) старанно, охоче, залюбки, чесно, добре, добросовісно, неохоче, непогано, дружно, разом, вправно, професійно.

Вчитись (як?); співати (з якої причини?); мандрувати (де?); жити (де?); писати (як?).

Вправа 243. Розподіліть прислівники за розрядами.

Здалеку, багато, вчора, впевнено, ліворуч, спросоння, навпростець, назирці, нашвидкуруч, яскраво, сумно, там, позавчора, зосліпу, утричі, тоді, навколо, спокійно, холодно, надзвичайно, набагато, зненацька, по-літньому, напам’ять, гаряче, мало, зараз, зумисне, вниз, здалека, звідусіль, понині.

· З виділеними прислівниками складіть речення, об’єднавши їх за певною темою.

Вправа 244. За 7 хвилин складіть речення, у яких би наведені слова виступали то прислівниками, то іменниками.

Ранком, зимою, кроком, гуртом, силою, миттю.

Вправа 245. Пригадайте, що таке омофони. Поясніть правопис поданих слів.

Посередині — по середині; назустріч — на зустріч; по-новому — по новому; забагато — за багато; услід — у слід; надворі — на дворі; навіки — на віки; удень — у день; удвоє — у двоє.

· Складіть поетичну строфу-каламбур зі словами на вибір.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити