Українська мова - Морфологія збірник вправ. Частина 2 - 2015

ДІЄПРИКМЕТНИК

АКТИВНІ ТА ПАСИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ, ЇХ ТВОРЕННЯ

Вправа 15. З тексту випишіть дієприкметники. З’ясуйте їхні граматичні ознаки. Погрупуйте дієприкметники за станом на активні і пасивні. Які суфікси властиві дієприкметникам активного стану, а які — дієприкметникам пасивного стану?

Григорій роздивився по хаті. У кутку рясніли образи, королівськими рушниками прибрані, кропило з васильків за Миколою Чудотворцем. Чорні страстяні хрести напалені на стелі... Він лежить на великому дерев’яному ліжкові, роздягнутий, накритий вовняною ковдрою чи киреєю... Пахне васильками... У вікно знадвору зазирає палаюче літнє сонце. Усміхнена мати несе тарілки в двері. За нею бистроока загоріла дівчина виступає, мов горлиця. Біля вікна звівся засмаглий кремезний парубок з великими сяючими очима (За І. Багряним).

Вправа 16. Порівняйте дієприкметники за такими ознаками:

а) яку ознаку за дією (активну чи пасивну) вони виражають;

б) у формах якого часу виступають;

в) від яких твірних основ утворені;

г) які твірні засоби використані (суфікси, префікси тощо).

1. Долаючий, подоланий. 2. Сивіючий, посивілий. 3. Писаний, написаний. 4. Оголошуючий, оголошений.

· Зробіть висновок про те, які з дієприкметників активного, а які пасивного стану. Міркуючи, дотримуйте такої схеми:

1. Позиція: я вважаю, що ... 2. Обґрунтування: ... тому, що ... 3. Приклад: ..., наприклад, ... 4. Висновок: отже, ...

Вправа 17. Прочитайте і спишіть текст. З’ясуйте стан дієприкметників і засоби його творення. Поясніть, чому в дієприкметниках пишеться у суфіксах одна -н-.

ДІДОВА НАУКА

Не раз телята й вівці, спокійно пощипуючи травицю в чагарнику, були свідками козацьких та гайдамацьких нападів дедалі, з літами, під впливом витворених панщиною умов, прибирало більш конкретну форму, глибше значення. Народ стогнав у неволі, але стогнав потай, не протестуючи, і коли Остап, вихований дідом у давніх традиціях, здіймав річ про те, що пора вже висунути шию з панського ярма, люди співчували йому, але далі співчуття діло не йшло. Знайшлись навіть такі, що вклали панові в уха бунтівничі речі молодика — і от тепер Остап, скривджений і цькований, мусив кинути рідний край (М. Коцюбинський).

· Поясніть орфограму «М’який знак».

Вправа 18. Прочитайте таблицю «Творення дієприкметників». перевірте, чи правильні висновки ви зробили.

Творення дієприкметників

Спосіб творення

Твірна основа

Час

Приклади

За допомогою суфіксів

Від основи дієслова

Від дієслів

Активні дієприкметники

-уч (-юч) -ач (-яч)

теперішнього часу 3-ї ос. множ.

перехідних і неперехідних

теперішній

виступають — виступаючий;

дрижать — дрижачий

-л-

Неозначеної форми

неперехідних доконаного виду

минулий

пожовтіти — пожовтілий

Пасивні дієприкметники

-н-

-ен-

-т-

Неозначеної форми

перехідних

минулий

засіяти — засіяний,

вимостити — вимощений,

шити — шитий

Вправа 19. Запишіть дієприкметники відповідно до їх визначень. Підкресливши четверту букву від початку в кожному слові (І) та четверту букву від кінця (ІІ), ви прочитаєте назву їх стану.

I. Який літає. Які крокують. Який розтав. Які посивіли. Яка співає. який заснув. який радіє.

II. Яке розсипали. Який виконали. Яку занесли. Який перемили. Який згадують. Яку відігнули. Який нагріли.

· Складіть кілька речень з дібраними вами дієприкметниками.

Вправа 20. Утворіть від наведених дієслів дієприкметники активного стану, складіть з ними словосполучення з 2-4 слів і запишіть. Графічно покажіть спосіб творення дієприкметників. Визначте час дієприкметників.

Зразок: Біліти — біліючий на вершинах сніг (тепер. час.).

Танути, парувати, зеленіти, хвилювати, бажати, зростати, співати, наростити; розтанути, набубнявіти, помолодіти, порости, зрозуміти, заніміти.

· Складіть невелике оповідання про прихід весни, використовуючи утворені словосполучення.

Вправа 21. Виправте помилки.

Записавши речення, Петрик визначив як дієприкметники такі слова: 1. Богдан Хмельницький очолив визвольний рух в Україні. 2. У багатьох битвах прославилися непереможні загони Івана Сірка.

Вправа 22. Поясніть значення фразеологізмів. Складіть з ними речення. Визначте стан дієприкметників і засоби їх творення. Кинутий на призволяще. Ломаного гроша не вартий. Під лежачий камінь вода не тече. Залишитися коло розбитого корита.

Вправа 23. За 5 хвилин виконайте кожне завдання. Від наведених дієслів утворіть активні дієприкметники теперішнього часу.

Зростати, радіти, знати, карати, керувати, існувати.

Вправа 24. Випишіть активні дієприкметники, визначте їх час, вид, спосіб творення.

1. Чого старий тремтячими руками ловив секунди крильце золоте? (Л. Костенко). 2. Коли весною зацвіте трава в палаючих серпанках, в степ на курган крутий іде старенька зморена журавка (Д. Луценко). 3. Прийшла моя пора тебе зустріти, ступить на твій клекочучий поріг (М. Вінграновський). 4. Вся земля — живі квітчасті фрески, вічний шум невигорілих трав (О. Ющенко). 5. Посивілий з літами в бою я над квітами щастя стою (В. Сосюра). 6. Космос шпурляє на землю літаючі блюдця — чи там революція, чи там еволюція (І. Драч).

Вправа 25. Прочитайте. Визначте дієслівні ознаки дієприкметників. Проаналізуйте ситуацію, описану в тексті. Чи правильно вчинив Дмитрик? Відповідаючи, вживайте дієприкметники.

Дмитрикові ніяк не вдавалося розпалити складене в плиті паливо. Відсирілі дрова не займалися. Ось уже закінчилися заготовлені для розпалу скіпочки, а полум’я не з’являлося. Раптом Дмитрик згадав: добре горять дрова, облиті соляркою. Він набрав півбляшанки і линув у плиту.

· Розберіть усі дієприкметники за будовою.

Вправа 26. Від наведених дієслів утворіть активні дієприкметники минулого часу.

Зів’янути, обважніти, постаріти, розтанути, пошерхнути, почорніти, пожовтіти.

Вправа 27. Випишіть пасивні дієприкметники, зробіть їх словотвірний аналіз, з’ясуйте морфологічні ознаки.

Мово моя українська — Батьківська, материнська. Я тебе знаю не вивчену — Просту, домашню, звичну. Не з-за морів прикликану, Не з словників насмикану. Ти у мене із кореня — Полем мені наговорена, Дзвоном коси прокована, В чистій воді смакована. Болем очей продивлена, Смутком багать продимлена, З хлібом у душу всмоктана, В поті людськім намокнута, З кров’ю моєю змішана. І аж до скону залишена В серці моїм... (В. Бичко)

Вправа 28. Запишіть дієслівні словосполучення на словосполучення «дієприкметник + іменник» і введіть їх у складені вами речення.

Сонце палає, розв’язати задачу, існують правила, дозріли вишні, загострити ніж, розгорнути книгу, розквітли дерева, провести нараду, опублікувати статтю, метелик літає, перебудувати хату, виростити помідори, умити дитину, студент читає.

Вправа 29. Спишіть, поставивши на місці крапок потрібні дієприкметники.

1. До доброї криниці стежка ... 2. Крутитися, як ... в’юн. 3. На ... дерево й кози скачуть. 4. Три речі ніколи не повертаються: ... стріла, ... слово і ... дні. 5. За ... двох ... дають. 6. ... три роки ждуть. 7. ... заєць і пенька боїться. 8. ... коню в зуби не дивляться. 9. Не поможе воронові мило, а ... кадило. 10. ... дівка всім хороша. 11. ... кусок горло дере. 12. Говорив би, та рот ... 13. ... кінця нема. 14. Під ... камінь вода не тече (Нар. творчість).

Довідка: битий, обіцяний, посолений, полоханий, вмерлий, засватаний, випущений, сказаний, дарований, проханий, казаний, утоптаний, лежачий, похилий, минулий, небитий, замазаний.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити