Українська мова - Морфологія збірник вправ. Частина 2 - 2015

ДІЄПРИКМЕТНИК

ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ

Вправа 30. Утворіть дієприкметники від наведених дієслів. Будувати, фарбувати, заливати, побілити, знати, працювати, керувати, експериментувати.

Вправа 31. Замініть словосполучення синонімічними з дієприкметниками, складіть з ними речення.

Посмутніли в небі зірки. Завмирають звуки музики. Радіють променям сонця. Розквітло дерево персика.

Вправа 32. Провідміняте словосполучення (усно): згоріле покручене листя.

Вправа 33. Об’єднайтеся в групи по 4 особи, виконайте завдання. «Читай — міркуй — роби висновки!». Спишіть, визначте граматичну основу в реченнях. Знайдіть дієприкметники. З’ясуйте, чи мають вони при собі залежні слова.

1. До великого ставу спускаються три алеї, обсаджені кущами калини. 2. Біля однієї з них — стародавня чумацька криниця, невідомо ким і коли викопана. 3. Хата, збудована в 1871 році батьком драматурга, стала йому захистом від усіх світових бур. 4. Прибита на дверях табличка свідчила, що тут знаходиться музей.

· Проведіть дослідження. Запишіть поряд (ІІ) речення без дієприкметників і залежних від них слів. Порівняйте речення. Яку роль відіграє дієприкметник із залежними словами в реченні? Яке слово в реченні він пояснює? Яке питання ставиться до словосполучення «дієприкметник + залежне слово»? Яке місце це словосполучення може посідати в реченні? Які розділові знаки ставляться при ньому? За яких умов? Яким членом речення є дієприкметниковий зворот?

Вправа 34. Прочитайте. Визначте дієприкметникові звороти і їх синтаксичну роль у реченні. Поясніть розділові знаки.

ПРИХІД ВЕСНИ

Зеленіє обабіч дороги перша ніжна весняна травичка, ще не налита густим соком. Дикі груші, що стоять на пагорбах ще не випустили своїх листочків, гілки їх чорніють, ніби викувані із заліза. Але вже струмлять по них весняні соки, уже вирує життя, приховане від людських очей. Степ, залитий сонцем, привільний, широкий і безконечний. Огорнутий голубими димками весняних випарів, він навіває на людину віковічне почуття ще більшої жадоби до життя (Гр. Тютюнник).

· Поясніть орфограму «Одна -н- у суфіксах дієприкметників пасивного стану».

Вправа 35. Запишіть текст, виділяючи, де треба, дієприкметникові звороти комами. Доведіть доцільність розділових знаків.

БАРВІНОК

Благословенним і чарівним вважається той край, де барвінок росте. Прекрасна, осяйна ця рослина невибаглива до ґрунту, не боїться морозу. Поширений по всій Україні й оспіваний народом барвінок став символом непереможності, назавжди ввійшов у побут, звичаї й обряди українців.

Вважається, що дівчата купані в наварі з барвінку мають незвичайну вроду. Безліч легенд та повір’їв створених про барвінок у стародавні часи розповідають про його чаровладну силу. Кажуть, що барвінок повішаний над дверима та вікнами оберігає від нечистої сили.

Милозвучну назву красивої рослини дали люди своїм поселенням, як-то: Барвінкове, Барвінки, Барвінівка, Барвінківка... (А. Кондратюк).

· Перекажіть текст, виділяючи дієприкметникові звороти паузами.

· Поясніть правопис -н- і -нн- у прикметниках та дієприкметниках.

Вправа 36. Замініть подані словосполучення двома варіантами словосполучень з дієприкметниковими зворотами — невідокремленими і відокремленими.

Зразок: Земля, яку вмив дощ — вмита дощем земля; земля, вмита дощем, ...

1. Нива, яку напоїв дощ. 2. Хмари, які нависли над обрієм. 3. Земля, яку розбудив перший грім. 4. Дерева, які вкрились листочками. 5. Веснянки, які склав народ. 6. Вітер, який нагріло сонце.

· Складіть кілька речень з дієприкметниковими зворотами у різних позиціях щодо пояснюваного слова.

Вправа 37. Прочитайте. Проведіть дослідження: з’ясуйте, від чого залежить правопис не з дієприкметником. У ході дослідження з’ясуйте:

а) чи має дієприкметник при собі залежне слово;

б) чи є в реченні протиставлення;

в) від якого дієслова утворений: з не чи з недо-;

г) яким членом речення є; ґ) чи вживається без не.

Не разом

Не окремо

1. Непрочитана повість лежала на столі.

1. Не прочитана Олегом повість лежала на столі.

Не прочитана досі повість лежала на столі.

2. Повість недописана.

2. У класі висіла дошка не фарбована, а лакована.

3. Невгаваючий крик стояв над стадіоном.

3. Роман не прочитаний.

· Зробіть висновок, коли треба писати не з дієприкметниками разом, а коли — окремо. За потреби зверніться до таблиці.

Вправа 38. Доповніть речення самостійно дібраними дієприкметниковими зворотами. Поясніть розділові знаки або їх відсутність.

1. Тепла ніч ... пропливала над селом. 2. Бринять берези ... 3. Ось і шлях знайомий ... 4. У церкві ... пахло степом і ладаном. 5. У веснянках закарбувались звичаї й традиції народу ... 6. Із темряви Космосу випливла Земля .

Вправа 39. Прочитайте. Порівняйте з власними висновками.

НЕ з дієприкметниками пишеться:

окремо

разом

1. Якщо дієприкметник має при собі залежне слово: Залишилось одне не з’ясоване учнями питання.

2. Коли в реченні є протиставлення: Рукописний альманах не склеєний, а зшитий.

3. Коли дієприкметник є присудком: Задача не розв’язана.

1. Якщо дієприкметник не має при собі залежних слів: Залишилось одне нез’ясоване питання.

2. Якщо дієприкметник утворений від слів з префіксом недо-: Замовкла недоспівана пісня.

3. Якщо дієприкметник утворений від дієслова, що без не не вживається: Нещадний до ворога, добрий до друга.

Вправа 40. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть правопис не з дієприкметниками.

1. Обід без солі не/смачний, а без хліба не/ситний. 2. Не/проханому гостю не/мита ложка. 3. Ліпше свій хліб не/допечений, як чужий перепечений. 4. Не завжди учений мудрий, а не/вчений — дурний. 5. Де хата не/метена, там дівка не/плетена. 6. Не/доспілий колос не жнуть (Нар. творчість). - Поясніть правопис суфіксів у дієприкметниках.

Вправа 41. Накресліть схему в зошиті. Доберіть власні приклади. Розкажіть, що нового ви дізналися про дієприкметник.

Вправа 42. перебудуйте словосполучення так, щоб префікс не перетворився на частку.

Зразок: Непомічені помилки.— Вчасно не помічені помилки.

1. Невпізнаний гість. 2. Недописаний твір. 3. Нерозв’язані проблеми. 4. Незрозуміле завдання. 5. Неполита розсада. 6. Нерозгадані таємниці.

· Складіть речення з утвореними словосполученнями.

Вправа 43. Доберіть до поданих дієприкметників їх антоніми з префіксом не. Поширте антоніми пояснювальними словами, складіть з ними речення.

Зразок: загублений — незнайдений — ніким (досі) не знайдений — Я прочитав цікаву книжку про досі ніким не знайдений скарб гетьмана Полуботка.

1. Відчинений. 2. Заборонений. 3. Прохололий. 4. Початий. 5. Відімкнений. 6. Занедбаний.

Вправа 44. Вмотивовано виправте помилки в написанні не з дієприкметниками.

1. Не скошене жито гнулось до самої землі. 2. Так і залишилось ніким непромовлене слово правди. 3. У ледачого Мишка книги не обгорнуті, зошити нескладені у портфель, а уроки завжди невивчені. 4. Не причесане волосся і не підстрижені нігті свідчать про неохайність.

Вправа 45. Побудуйте діалог-доведення. «Дієприкметник із залежним словом, з яким не пишеться окремо,— це дієприкметниковий зворот».

Вправа 46. Спишіть. Підкресліть дієприкметникові звороти і пояснювані ними слова. З’ясуйте, яка роль дієприкметникових зворотів у поетичному тексті.

· Визначте морфологічні ознаки дієприкметників (усно).

Вправа 47. Випишіть дієприкметники, зробіть морфологічний розбір їх за наведеною нижче схемою.

Ні, немає на світі кращого неба, ніж небо України. Високе, мов наш дух, воно благословляє свою Україну...

Бачу в самому центрі матінки-Європи воскреслу державу Україну — бачу землю, бережно обведену хвилястою, ламаною лінією... Ця звивиста свята стрічка, справіку існуюча, вросла в нашу землю, кровно єднає нас з Україною, як зв’язує природа матір і дитину.

А через усю Україну, посеред щедротних степів і ланів широкополих бандурно пливе Дніпро-Славутич, мов та оспівана народом голуба стрічка в русій косі, що спадає аж до пояса,— історичний символ і образ України. Всеперемагаюча любов наша до рідної України воскресить її на зорі третього тисячоліття, і, осяяна щастям і сонцем, піде вона у віки (За Я. Гояном).

Вправа 48. Розгляньте схему розбору дієприкметника, проведіть колективний аналіз зразків (по групах).

Розбір дієприкметника як особливої форми дієслова

Порядок розбору:

I. Частина мови (особлива форма дієслова).

II. Початкова форма (називний відмінок однини чоловічого роду).

III. Постійні ознаки:

1) час;

2) вид;

3) стан (активний чи пасивний).

IV. Непостійні ознаки:

1) рід;

2) число;

3) відмінок;

V. Синтаксична роль (яким членом речення є).

Зразок розбору

1. Долинка, вишита сонцем, пускає у вічі дітям веселі, засліплюючі зайчики.

Усного

Письмового

1. Вишита — особлива форма дієслова —дієприкметник, початкова форма — вишитий, минулого часу, доконаного виду, пасивного стану, вжитий у жіночому роді, в однині, в називному відмінку; у реченні є означенням.

2. Засліплюючі — особлива форма дієслова — дієприкметник, початкова форма засліплюючий, теперішнього часу, недоконаного виду, активного стану, вжитий у множині, у знахідному відмінку; у реченні є означенням.

1. Вишита — дієприкметн., поч. ф.— вишитий, мин. ч., док. в., пас., с. р., в одн., наз. відм.; означ.

2. Засліплюючі — дієприкметн., поч. ф.— засліплюючий, тепер. ч., недокон. в., актив., у множ., знах. відм., означ.

Вправа 49. Перебудуйте речення так, щоб дієприкметникові звороти виділялися комами. Виділені дієприкметники розберіть за схемою.

Запізнилася весна в цьому році. Причаєна у сірій корі ґрунту, у деревах, у воді весна не поспішала виходити на світ. Налиті соками бруньки круглішали і ледь-ледь лопали, виказуючи очам торжествуючу зелену барву майбутньої весни. Облиті байдужим промінням дерева стояли голі і смутні. Лиш на де-не-де вкраплених у хаос дубів берізках вирізьблювалось перше листячко. Буйний шал весни заховався десь, позирає на світ цей добродушним спокійним зором розквітлих по озерцях та калюжках жовтих латашків... (За Є. Гуцалом).

· Провідміняйте словосполучення причаєна весна.

Вправа 50. Спостережливе око.— Допитливий розум.— Влучне слово. Виправте помилки у вживанні дієприкметникових зворотів.

1. У лісі дрімають окутані ялини місячним сяйвом. 2. Шумів вкритий степ зеленим житом. 3. Назустріч висипали оповиті сади вишневим цвітом. 4. Поблискувало на сонці вмите листя дощем.

Вправа 51. Заповніть таблицю прикладами з поданих речень і власними.

Написання частки не з дієприкметниками

Дієприкметник-означення пишеться

Дієприкметник- присудок пишеться

разом

окремо

окремо

без залежних слів (виступає як прикметник)

із залежними словами

є протиставлення

1. Той Сон і Син не/гойдані ніким. Мій день народження — це ти. Повите муками у тебе є минуле. В огні буденної людської суєти у мене є майбутнє не/заснуле. 2. Думки не/виказані стали за порогом. Рости моя розбуджена тривого! 3. Не/меркнучий Дніпре! В якім переброді народ переходить в майбутні світи? 4. На Псло, на Ворсклу, на Сулу, на юні води не/початі ліг золотий осінній сум. 5. В душі моїй печаль стоїть не/ждана, в проміннях пам’яті обличчя дорогі (З тв. М. Вінграновського).

Вправа 52. Прочитайте уривки з поезій, правильно наголошуючи виділені слова. Визначте, до якої частини мови вони належать.

Вправа 53. Спишіть, поставте розділові знаки. Поясніть їх уживання.

1. І захолонувши у дивній грації, зітхають свіжістю дівочою акації вітрами обціловані до ніг (В. Симоненко). 2. Я сидів на березі охоплений солодким хвилюванням і слухав вічну музику природи (А. Пашкевич). 3. Хіба можна собі уявити українську хату не заквітчану рушниками? У хаті тихо німували дбайливо припасовані на стінах мамині рушники, на покуті прикритий доморобною скатертиною запрошував до застілля ясеновий стіл вимайструваний трудовими батьковими руками (В. Скуратівський). 4. Листя вимите рясним дощем поблискувало на сонці (М. Коцюбинський). 5. Налиті пурпуром плоди звисають тяжко з віт зелених (М. Рильський). 6. Полем котиться місяця диня. Птах сполоханий трактором крикнув вгорі (Г. Коваль). 7. Сінешні важкі і візерунчасті двері роблені ще молодим батьком на довгі літа; відчиняються туго і неохоче (О. Сизоненко).

Вправа 54. За 5 хвилин запишіть у дві колонки словосполучення з прикметниками та дієприкметниками. Свій вибір обґрунтуйте.

Печена картопля, печена картопля, пекучий біль, учений ступінь, учений вірш, невблаганний батько, невблаганий батько, палаюче сонце, сипучий пісок, варені яйця, спіла вишня, зріла ягода, варена курка, нездоланий народ, нездоланний народ, квітучий сад, розквітлий сад, битий шлях, солоний піт, солені огірки, сіяне борошно, нездійснена мрія, нездійсненна мрія.

Вправа 55. Уведіть у речення дієприкметниковий зворот так, щоб він стояв на початку, всередині та в кінці речення. Поясніть уживання розділових знаків.

Підписаний документ. Укладена угода. Проголошений закон. Надрукований посібник.

Вправа 56. Прочитайте. Випишіть дієприкметники, зробіть морфологічний розбір їх за схемою: 1) дієприкметник для розбору; 2) початкова форма; 3) активний чи пасивний; 4) час; 5) вид; 6) число; 7) рід (в однині); 8) відмінок; 9) спосіб творення; 10) правопис; 11) синтаксична роль.

Роса потягла з вологих трав густий дух вимороженої бугили і пожухлого мокрого сіна, що позалишалося в кущах по торішній косовиці. Пахла чорна земля на пагорбах між заплавами — пахла весняною жагою родити і вимерлими травами, трухлявіючим сухостоєм і молодим пагіллям — пахла вічністю і скороминучою порою...

І серед тих запахів Андрій ніяк не міг упізнати одного, що нагадував йому дитинство, пасьбу на купині з пляшкою холодного молока і окрайцем хліба в торбині, перший вечір з Клавою отут, посеред лук, клечані святки в бабусиній хаті, примазаній ради празника і струшеній різучою осокою,— запах нагадував йому все життя, крім служби на морі.

Андрій перестав гребти, кілька разів глибоко вдихнув повітря, ширшаючи в грудях, і німів, немов прислухаючись до якогось тихого-тихого звуку (Григорій Тютюнник).

· Накресліть схему речення другого абзацу тексту.

Вправа 57. Складіть діалог «Телебачення в моєму житті». Використовуйте дієприкметники.

Вправа 58. Напишіть твір-роздум за наведеним початком, уживаючи дієприкметники.

Подарунок — це прекрасна можливість порадувати людину, виявити любов і повагу до неї. Зроблений своїми руками, він завжди цінніший за куплений...


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити