Українська мова - Морфологія збірник вправ. Частина 2 - 2015

ДІЄПРИКМЕТНИК

БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ НА -НО, -ТО

Вправа 66. Перепишіть текст. Підкресліть дієслівні форми на -но, -то за їхньою синтаксичною роллю в реченні.

ХЛІБ

Хліб! Скільки про нього сказано добрих слів, складено віршів, проспівано пісень! Із хлібом пов’язано багато казок, легенд, які прославляють добротворення, вічну працю землі-годувальниці.

Слово «хліб» нерозривно пов’язане зі словом «праця». Скільки хліба вирощено, виплекано трудовими руками селян! Скільки землі підкорено, відвойовано у бур’янів! Хліб — це звитяжний подвиг комбайнерів, трактористів, сіячів... До нього прикуті думки багатьох учених. Виведено нові, більш урожайні сорти пшениці, жита, які не бояться ні холодів, ні спеки.

Недарма поет Максим Рильський писав: «Не кидайсь хлібом, він святий!» Так, його освячено трудом багатьох людей. І коли сьогодні ти береш скибку хліба, згадай ці слова («Український народний календар»).

· Випишіть дієприкметники і зробіть їх морфологічний розбір.

· Поясніть орфограми «не з дієсловами», «М’який знак», «Апостроф».

· Які асоціації викликає у вас слово «хліб»? Складіть асоціативний словник.

· Чому М. Рильський назвав хліб святим?

· З якою метою автор кілька речень починає словом «хліб»? Як називається такий зв’язок речень у тексті? Чому в тексті вжито дієслівні форми на -но, -то?

· Продовжте текст, вживаючи дієслівні форми на -но, -то.

Вправа 67. Утворіть від наведених слів дієслівні форми на -но, -то, поширте їх залежним словом і складіть речення.

Зразок: Відкритий — відкрито шляхи — Перед нами відкрито всі шляхи до знань.

Установлений, здійснений, створений, закінчений, оточений, прикрашений, розказаний, повідомлений.

· Поясніть правопис -н- у дієприкметниках.

Вправа 68. Стилістичний експеримент. Замініть у тексті дієприкметники безособовими дієслівними формами на -но, -то. Як змінився текст? З якою метою вживають дієслівні форми на -но, -то? Добре працює гурток «Золоте перевесло», відкритий при нашому Будинку творчості. Тут зібрані шедеври народного мистецтва, накопичений цінний досвід їх виготовлення. Для роботи гуртківців створені всі умови: кімнати обладнані необхідними меблями, інструментом. Юні умільці забезпечені потрібними матеріалами. Щодня тут іде активна, творча праця (З газети).

Вправа 69. Прочитайте текст.

Засперечалися двоє семикласників. Один висунув гіпотезу, що в українській мові дієприкметників минулого часу немає. На підтвердження своєї думки він навів такі речення: Мій тато — посивілий. Мій тато буде посивілий через років тридцять... Другий учень доводив, що дієприкметники минулого часу є. Він наводив такі аргументи...

· Доберіть аргументи на користь другої думки. Поміркуйте, хто з учнів має рацію. Аргументовано обстоюйте власну позицію. (Дотримуйте схеми: позиція — обґрунтування — приклади — висновки).

Вправа 70. До наведених дієслівних форм на -но, -то доберіть антоніми, складіть з ними речення.

Відкрито рахунок. Увімкнуто телевізор. Знайдено розв’язок. Навантажено зерном. Програно матч. Дотримано слова.

· Поясніть правопис не з дієслівними формами на -но, -то.

Вправа 71. Доберіть до схеми власні приклади.

Вправа 72. Утворити активні і пасивні дієприкметники від наведених слів.

Квітувати, бачити, почервоніти, виконати, нести, палати, напоїти, синіти, насинити, в’янути, зів’янути, панувати, подобріти, чорніти.

Вправа 73. Перший учень починає складати речення з дієприкметниковим зворотом, останній закінчує. Дієприкметники подані. (Групи по 6-8 чоловік, відповідна кількість балів). Позолочений; просіяний; тертий; митий; зароблений; закручений; сяючий; вируючий.

Вправа 74. У якому рядку всі слова — дієприкметники?

1. Обсаджений, притихлий, полонений, тихий.

2. Підбілений, червоний, прив’язаний, пекучий.

3. Порослий, сидячий, занесений, пробитий.

4. Здійснений, здоровенний, похилий, грізний.

Вправа 75. Скласти алгоритм «Написання не з дієприкметниками.

Вправа 76. Скласти опорну таблицю до теми «Дієприкметник».

Вправа 77. Робота у групах. Протягом двох-трьох хвилин представити повідомлення на теми «Кома в реченні з дієприкметниковим зворотом».

Вправа 78. У наведених реченнях виправити помилки у відокремленні дієприкметникового звороту.

1. Роздягнуті дерева, також мерзлякувато щулились (Є. Гуцало). 2. З-під гори порослої виноградною лозою дзюрчав струмок (В. Петльований). 3. На скошених травах жовтіла прошита срібним павутинням, стерня (О. Гончар). 4. Голубе небо вкрите рідкими хмарками, щедро лило ясне світло на лани... (О. Гончар).

Вправа 79. Відгадати загадки, виписати дієприкметники.

1. На рогожці розіслані горошки, а в середині півбублика. 2. Повна ложка жита п’ятачком накрита. 3. Що можна бачити із заплющеними очима. 4. Сто один брат — всі в один ряд зав’язані стоять. 5. Сидить баба на грядках, вся закутана в хустках.

Довідка: місяць і зорі, мак, сон, паркан, капуста.

Вправа 80. Розкрити дужки, обґрунтувати правопис. Індивідуальне завдання (п’ять балів).

На Чаїному острові літо й зиму живе на привіллі безліч дикої птиці, ніким (не) стріляної, (не) полоханої. У зелених заплавах річки ховаються ситі, (не) полохані крижні (З тв. О. Гончара).

Вправа 81. У реченнях знайдіть віддієслівні безособові форми на -но, -то і з’ясуйте їхню синтаксичну роль.

1. Багато лиха зазнало тихівське жіноцтво за дні окупації. Оселі їх зруйновано, господарство пограбовано, а самих примушувано каторжно робити на німецькі потреби (Ю. Смолич). 2. Про нас забуто, наче ми й не пройшли тридцять п’ять кілометрів (В. Земляк). 3. Декілька стебел було зламано, а качани, які найповніші, погризено (О. Донченко). 4. Постріл — і Микола падає. Але знову підводиться. Праву руку йому перебито, груди прострелено, але Красношапка лівою рукою хватає з землі гранату і б’є по ворогові. Німецьку атаку відбито (Остап Вишня).

· Складіть невелике оповідання з безособовими реченнями.

Вправа 82. Виконайте тестові завдання.

1. У якому рядку всі слова — дієприкметники?

А Зшитий, холодний, посіяний, теплий.

Б Підбілений, вимитий, прив’язаний, порослий.

В Пекучий, печений, занесений, грізний.

Г Несказаний, жарений, червоний, полонений.

2. У якому рядку всі дієприкметники активного стану?

А Задуманий, прочитаний, літаючий, сидячий.

Б Посивілий, падаючий, крокуючий, сяючий.

В Посинілий, лежачий, підбитий, знесений.

Г Заражений, замислений, стоячий, забруднений.

3. У якому рядку всі дієприкметники доконаного виду?

А Розбитий, зламаний, скошений, забутий.

Б Спалений, зігнутий, згасаючий, бажаючий.

В Працюючий, побачений, стиснутий, волаючий.

Г Читаючий, помолоділий, стомлений, співаючий.

4. У якому рядку всі дієприкметники пасивного стану?

А Змелений, схвалений, зварений, малюючий.

Б Зволожений, зів’ялий, знесилений, зібраний.

В Пожовклий, осяяний, почорнілий, випечений.

Г Розв’язаний, змелений, дихаючий, діючий.

5. У якому рядку всі дієприкметники недоконаного виду?

А Позолочений, напоєний, молотий, змелений.

Б Палаючий, плачучий, тертий, ламаний.

В Вишитий, написаний, атакуючий, зламаний.

Г Шитий, просіяний, битий, зораний.

6. У якому рядку всі дієприкметники пишуться з не окремо?

А Не/зарослі чагарником береги; не/затоплена долина; ніким не/читана книга; не/завершена робота.

Б Ще не/скошене жито; не/просохла земля; не/розсідланий кінь; не/підбілені дерева.

В Не/зірване яблуко; не/побілена хата; не/пришитий ніким ґудзик; не/побачений фільм.

Г Не/намальована художником картина; не/скошена мною клумба; не/здоланий ворогом народ; не/написаний учнем твір.

Вправа 83. Списати, поставити, де треба, розділові знаки, підкреслити дієприкметниковий зворот.

1. Сонце натомлене за день лягало спочити. 2. Хіба можна уявити собі українську хату не заквітчану рушниками? 3. Загублена коником срібна підкова півмісяцем впала на збитий поріг (М. Ткач). 4. Мовчать каштани стомлені і мляві (В. Симоненко).

Вправа 84. Уведіть дієприкметникові звороти у складені вами речення так, щоб перший стояв на початку, другий — у середині, а третій — у кінці речення.

Намальована художником; прибрана для музею; оспівана в думах і піснях.

Вправа 85. Складіть невеликий твір-розповідь, використовуючи дієприкметники, за наведеним малюнком «Маленькі колядники».

1. Складіть алгоритм написання не з дієприкметниками.

1. Розкрийте дужки і запишіть речення, обґрунтувавши правопис не з дієприкметником.

1. Хлопці щодня сідлали коні і їхали (не)прохідними нетрями. Гнали, пригинаючись до трави, опановані (не)переможним, диким інстинктом пращурів. 2. Сікач розкришив би пня, якби не сталася (не)зрозуміла несподіванка... 3. Цілими арміями мандрує по тайзі ніким (не)полохана ходова вивірка. 4. На (не)замерзлій ще річці бродили по коліна у воді (З тв. І. Багряного).

Вправа 86. Скласти алгоритм написання -н- у суфіксах пасивних дієприкметників.

Вправа 87. Уставити у слова -н- чи -нн- на місці крапок. Обґрунтувати свій вибір правилом.

Небо тільки трохи зарожевіло, як із Сіркового подвір’я рушив підготовле..ий похід.

Попереду собаки вистрибом. Три здорове..і звірові пси. Потім два Грицьки з рушницями за плечима, обидва в добрих ічагах із закоче..ими вниз халявами, в легкім, але добрім мисливськім одязі.

Потім двоє нав’юче..их коней — сірий і вороний. Потім Наталка в «уніформі», подіб..ій до літунського комбінезона, зробле..ій з «чортової шкіри»... Потім ще двоє осідла..их коней — буланий і гнідий. Всі йдуть черідкою (І. Багряний).

Вправа 88. Розставити розділові знаки в реченнях з дієприкметниковим зворотом.

1. Місяць стояв, мов вогненний щит низько прибитий до брами в нові світи. 2. Глянув просто себе — рясно на покутті купчаться святі прибрані королівськими рушниками. 3. Цікаві світлини. Дівчата у вишиваних сорочках та намисті, у чоботях чудних, хутрових. Ось хлопці верхи оточені зграєю здоровенних гостровухих собак (І. Багряний).

Вправа 89. Придумати речення з дієприкметниковим зворотом, використавши наведені дієприкметники.

Засаджений, танцюючий, писаний, зіпсований, посіяний, запряжений працюючий.

Вправа 90. Зробити граматичний розбір дієприкметників.

1. На голу, осяяну сонцем сопку, виметнувся кінь з мисливцем.

2. Експрес мчав своїх пасажирів в омріяний край — в царство Дерсу Узала (І. Багряний).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити