Українська мова - Морфологія збірник вправ. Частина 2 - 2015

ДІЄПРИСЛІВНИК

ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА

Вправа 91. Прочитайте. Укажіть слова, що називають основну дію, і слова, що називають додаткову дію. На яке питання відповідають останні? Спробуйте змінювати їх за числами, особами, родами, відмінками. Чи можливо це? Зробіть морфемний розбір їх. А хліб... Паляниці лежали поміж купами бурштинового винограду, смагляво-зелених кавунів-туманів, палахкотючих помідор, як великі ранкові сонця: висококруглі, рум’яні і теплі, як мамині груди. Були високі подвійно, бо господиня, яка їх пекла, вклавши у форму з хвилястими краями, вже перед тим, як посадити в піч, двома плавними рухами підрізала паляницю над самісіньким кругом цієї форми. Наче подолавши земне тяжіння і вирвавшись з останньої скованості, паляниці шугали вгору, ще й не встигши загнітитися. І росли потім довго, доки й пеклися, так що надрізані місцини рвалися, витончуючись і перетворюючись на хрумкотливі ласощі, що гей! Не було й немає більших ласощів на світі. Так робили моя мама і всі матері по південних степових селах, благословляючи Бога, свій труд, свою добру працю на ниві (О. Сизоненко).

· Визначте, які художні засоби використав письменник. Розкажіть, удавшись до метафоричного мовлення, про те, як ви чи ваша мама готуєте обід.

Вправа 92. Прочитайте. Визначте в текстах дієприслівники. Укажіть їх морфологічні ознаки та синтаксичну роль.

Текст 1

Осінь відходила. Вона вже зробила своє. Косим ніжним промі.. ям сонця визолотила на деревах листя, рясними дощами, як дитину, викупала його, тихими ночами і в морозні ранки посріблила кожен листочок, вкриваючи його ніжним візерунками ін..ю. Потім, награвшись листям досхочу, буйними вітрами, мов (не)зримою рукою зняла з д..рев ро..кішне багря..е вбра..я і, встеляючи ним, мов строкатим килимом, землю, пішла за гори (Ю. Збанацький).

Текст 2

Потрапивши на околицю міста, природжену луку чи узлі..я, він [сщюринхій гірський] може (де)який час існувати там у дикому стані. Висипаючись з коробочки, його: насі..я засмічує ґрунт і в дощову погоду з брудом налипає до ніг птахів. Враховуючи це, вчені мали змогу пояснити причину появи сщюринхію гірського у віддалених місцях серед дикої природи (З підручника).

· Визначте стиль мовлення текстів. Поясніть орфограми.

Вправа 93. Розгляньте таблицю, доберіть приклади, які б ілюстрували тему. Підготуйте за таблицею лінгвістичне повідомлення «Дієприслівник — особлива форма дієслова».

Дієприслівник

Що означає

На які питання відповідає

Граматичні ознаки

дієслова

прислівника

Додаткову дію або стан

Що роблячи?

Що зробивши?

1) вид (доконаний/ недоконаний);

2) перехідність/неперехідність;

3) час (теперішній, минулий);

4) може мати залежні слова

1) незмінюваний;

2)виконує роль обставини

Вправа 94. Прочитайте текст. Знайдіть дієприслівники. Доведіть свою думку, з’ясувавши їх дієслівні та прислівникові ознаки.

ШЕВЧЕНКО-ХУДОЖНИК

Щедро обдарувавши Тараса Шевченка хистом співця, обдаруванням художника, талантом поета, могутня природа забула дати йому щасливої долі. Саме як художник привернув до себе увагу видатних людей кріпак-маляр артілі Ширяєва, син убогого українського селянина. Уже в п’ятнадцять років, перебуваючи при поміщикові Енгельгарі у Відні, Тарас відвідував малярські школи професора Рустема та портретиста Ламні. Захопившись рисуванням античних статуй, він поступово відходить від копіювання неграмотних, наївних лубків. Тарас зумів оцінити виховну вартість тих залишків античної культури, коли, потрапивши у Петербурзі до цехового маляра Ширяєва, забігав до Літнього саду, щоб там змалювати паркові скульптури. Щасливий випадок дав змогу Шевченкові познайомитися з художником-земляком Сошенком. Побачивши малюнки Тараса, той зробив усе, що було в його силах, щоб врятувати молодий талант від загибелі. Опинившись на волі у квітні 1838 року, Шевченко вступає до Академії мистецтв до класу знаменитого Карла Брюллова (М. Голубець).

· Поясніть за тлумачним словником значення виділених слів.

· З’ясуйте, чи мають дієприслівники залежні слова. Як відокремлюється дієприслівник із залежними словами в реченні?

· Поясніть орфограму «Велика буква».

Вправа 95. Спишіть текст. З’ясуйте, яким членом речення виступає дієприслівник, відповідно підкресліть. У дужках запишіть питання, на яке відповідає дієприслівник. Виділіть графічно (прямокутником) слово, що позначає того, хто (що) виконує додаткову дію, позначену дієприслівником.

Дуже скоро Шевченко виходить за межі класичних художніх форм. Його картини «Борець», «Хлопчик, що ділиться хлібом з собакою», «Циганка», відзначені академічними преміями, написані у романтичному стилі.

Побувавши в Україні по закінченні Академії мистецтв, Тарас Григорович задумує створити альбом «Живописна Україна».

Переглядаючи сьогодні його картини «Судна рада», «Дари в Чигирині», «Старости», «У Києві», «Видубицький монастир», можемо чітко уявити собі зміст і характер нереалізованої мрії художника.

У 1847 році Шевченко думав поїхати до Італії, щоб там завершити свою мистецьку освіту, й, повернувшись, заснувати художню школу в Києві. Будучи членом Археографічної комісії у Києві, Тарас Григорович об’їхав Полтавщину, Чернігівщину, Київщину, Волинь та Поділля, скрізь зарисовуючи пам’ятки мистецької старовини (М. Голубець).

· Поясніть орфограму «Ненаголошені е, и в коренях слів».

· Доберіть синоніми до слова нереалізованої, з’ясуйте частиномовну приналежність його.

Вправа 96. Прочитайте. З’ясуйте, у якому з речень головна дія, а в якому додаткова. Утворіть речення з дієприслівником та залежними від нього словами (за зразком).

Зразок: 1. Шевченко відвідує відкритий для публіки Ермітаж.

2. Він опинився після заслання в Петербурзі.— Опинившись після заслання в Петербурзі, Шевченко відвідує відкритий для публіки Ермітаж.

1. Тарас Григорович повністю віддається гравюрі. Він оволодів таємницями граверної техніки.

2. Шевченко виконує низку гравюр зі своїх та чужих картин. Час від часу він пробує малювати історично-побутові картини.

3. Художник вирішив попробувати свої сили в різьбярстві. Він перебував на засланні і не мав дозволу писати й малювати.

4. Протягом кількох років Шевченко вирізав з гіпсу безліч статуеток і барельєфів. Він роздаровував їх друзям, людям з найближчого оточення (З «Історії української культури»).

Вправа 97. Складіть речення, використовуючи з кожної пари дієслів одне для позначення головної дії, а одне для позначення другорядної (додаткової) дії.

1. Схилитися, розглядати. 2. Малювати, притримувати. 3. Дивитися, зображувати. 4. Спостерігати, відтворювати.

Вправа 98. Спільнокореневі слова в цьому реченні — різні форми дієслова.

Щоразу розбурхують уяву хлопців ці палаючі простори, коли бачать, як догорає край степу, кострищем палаючи в багряних туманах (За О. Гончаром).

Вправа 99. З’ясуйте головну і додаткову дію. Відредагуйте речення.

1. Слухаючи екскурсовода, на Петра дивилися з картини засмучені очі матері. 2. Проходячи залами музею, картини Т. Шевченка дивилися на нас. 3. Підійшовши до гравюр, наші очі широко розкрилися від здивування. 4. Виходячи з музею, нас переповнювали почуття.

Вправа 100. Складіть діалог на тему «Шевченко-художник». Вживайте дієприслівники.

Вправа 101. Визначте вид дієслів і дієприкметників у наведених реченнях. Поясніть хід міркування. Підкресліть дієприслівники (ксерокопії текстів дати на кожну парту).

Над Голубою паддю, над горами ліловими, над буйними нетрями стояв сліпучий сонячний ранок, граючи всіма кольорами веселки. Мільярди перлин мерехтіли на всьому, випромінюючи маленькі сонця, розсипаючи спектри, на лапатім листі дубів і ліщини, на травах, на квітах, на тисячолітніх, укритих мохом пнях і колодах, і на вершинах височенних кедрів та осик... Вони мерехтіли нечутно і летіли вниз, блискаючи межи стовбурами і прошиваючи синій холод глибоких сутінків гущавини. Буйна роса була на всьому, тяжіла гронами, згинаючи стеблини трав та одгортаючи пелюстки квітів. Було напрочуд тихо. Ні шелесне лист, ані ворухнеться травинка (І. Багряний).

· Поясніть розділові знаки в тексті.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити