Українська мова - Морфологія збірник вправ. Частина 2 - 2015

ДІЄПРИСЛІВНИК

ВИД І ЧАС ДІЄПРИСЛІВНИКІВ. ДІЄПРИСЛІВНИКИ ДОКОНАНОГО І НЕДОКОНАНОГО ВИДУ, ЇХ ТВОРЕННЯ

Вправа 102. Випишіть дієприслівники, виконайте їх словотвірний розбір. Зробіть висновок про способи творення дієприслівників доконаного і недоконаного виду.

Зразок: 1. Думаючи - думають + -ючи (суфіксальний). 2. Віддавши віддати + -вши (суфіксальний)

ГОМЕР З УКРАЇНИ

Видзвонювала-голосила тужливим криком чайки кобза, піднімаючи на гребенях хвиль бентежний голос співака: «Ізо дна моря сильно хвиля вставала, Судна козацькі-молодецькі на три часті розбивала...». Схрестивши руки, стояли, немов приворожені, славетний професор, майбутній міністр освіти франції Альберт Рамбо зі своїм земляком-славістом Луї Леже, поруч з ними були міністр освіти Югославії Стоян Новакович, всесвітньо відомий славіст з Відня В. Ягнич... Виконуючи думи та пісні, Остав Вересай відкривав зарубіжним гостям всю велич поетики, глибину української пісенної стихії. Концерт прийшов з величезним успіхом.

Завдяки цій зустрічі Луї Леже стане великим прихильником нашої культури, започаткувавши у вищому навчальному закладі Колеж де Франс викладання української мови. А Альберт Рамбо, повернувшись до Франції, одразу написав хвилюючу статтю «Гомер в українській свиті».Відтак Остап Вересай першим серед українських кобзарів вийшов на широку світову арену (В. Скуратівський).

· Визначте час дієслів, що називають у реченні головну дію. Чи збігаються в часі головна і додаткова дія?

· Розкажіть, що ви знаєте про кобзарство в Україні, вживаючи дієприслівники. Чи житиме кобзарство в Україні ХХІ століття?

Вправа 103. Прочитайте. З’ясуйте вид дієприслівників, спосіб їх творення (усно).

КОБЗАР ІЗ ПРИКАРПАТТЯ

Була осінь 1946 року. Юрко, розряджаючи гарматний снаряд, втратив зір. Куди подітися сліпому? Послухавши порад односельців, батько відвів сина до знайомого кобзаря Ю. Сінгалевича і попросив навчити його гри на кобзі. А вже через три місяці Юрій Данилів виступав уперше в складі капели бандуристів на шевченківському вечорі-концерті. Пізніше, виступаючи в ансамблі бандуристів «Чорногора», він бере уроки гри на бандурі в Ярослави Дамарчук.

У 1958 році, ставши зрілим кобзарем, Юрій Данилів засновує капелу бандуристів «Карпати» і керує нею. У багатьох містах і селах України та за її межами виступала ця капела. Лунали пісні і думи, розсипаючись в мереживі струн, а кобзар усе грав та грав... (В. Жеплинський).

· З’ясуйте за тлумачним словником значення виділеного слова.

· Які національні музичні інструменти ви знаєте? Чому, на вашу думку, треба знати минуле свого народу? Запишіть дієприслівники, які ви використаєте, відповідаючи.

Вправа 104. Від поданих дієслів утворіть дієприслівники обох видів, обґрунтовано доведіть правильність обраного словотвірного засобу (суфікса).

Поліпшити, осмілитись, підвищити, скоротити, осмислити, вглядатися, збагатити, пожвавити, ростити, летіти, співати, оголошувати, оголосити, виспівувати, живити, оживити, розстилати, розстелити, розкошувати, сурмити, називати, назвати, зеленіти, позеленіти, братися, побратися, лити, вилити, хвилюватися, розхвилюватися.

· Складіть кілька речень з утвореними дієприслівниками обох видів.

Вправа 105. Випишіть кілька приказок і прислів’їв з фольклорних збірок, у складі яких є дієприслівники. Графічно позначте спосіб творення.

Зразок: Сидячи на печі, не їстимеш калачі (Нар. творчість).

Вправа 106. Доберіть до поданих дієслів дієприслівники, які б уточнювали, пояснювали, увиразнювали головну дію. Виділіть у дієприслівниках словотвірні засоби, визначте вид.

Зразок: Розповідати — жестикулюючи, сміючись, плачучи, збиваючись, побиваючись.

Грати, танцювати, бігти, читати, стояти, малювати, говорити.

Вправа 107. Прочитайте текст. Зробіть морфологічний аналіз дієприслівників (за схемою).

Виконуючи у супроводі бандури думи та пісні, оспівуючи героїв визвольної боротьби, кидаючи заклики до повстання, запалюючи на перемогу, кобзарі підіймали народ проти іноземного панування, кріпосницького гніту. Вони пробуджували і розвивали в українцях національну самосвідомість. Ставши виразниками дум і сподівань народу, вони були улюбленцями його і такими залишились на віки (О. Апанович).

· Як ви розумієте вираз «національна самосвідомість»?

· Доведіть, що залежне слово (іменник, займенник) ставиться при дієприслівнику в тому ж відмінку, що й при дієслові, від якого він утворений.

Вправа 108. Розгляньте таблицю, доповніть її власними прикладами. За таблицею зробіть усне лінгвістичне повідомлення «Особливості творення дієприслівників».

Творення дієприслівників

Вид

Що означає

Від якої основи творяться

За допомогою яких суфіксів

Приклади

Недоконаний

Доконаний

незакінчену додаткову дію завершену додаткову дію

від основи теперішнього часу дієслів від основи інфінітива дієслів доконаного виду

-учи (-ючи) -ачи (-ячи)

-вши -ши

Вправа 109. Від дієслів утворіть дієприслівники.

Перевірити, перевіряти, згадати, згадувати, читати, чути, почути, підіймати, підняти, штовхати, штовхнути.

· Складіть з дієприслівниками речення так, щоб їх можна було використати в тексті офіційно-ділового стилю.

Вправа 110. Випишіть окремо дієприслівники доконаного і недоконаного виду. Виділіть у них твірну основу і суфікс. прикрасивши, моделюючи, асоціюючись, систематизуючи, вирядивши, символізуючи, пробігши, виконавши, проаналізувавши, стосуючись, дивлячись, принісши, створивши, розгорнувши.

· Використавши дієприслівники, складіть текст «Екологія і здоров’я людини».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити