Українська мова - Морфологія збірник вправ. Частина 2 - 2015

ДІЄПРИКМЕТНИК

ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА

ВІДМІНЮВАННЯ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

АКТИВНІ ТА ПАСИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ, ЇХ ТВОРЕННЯ

ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ

ПЕРЕХІД ДІЄПРИКМЕТНИКІВ У ПРИКМЕТНИКИ ТА ІМЕННИКИ. НАПИСАННЯ -Н- У ДІЄПРИКМЕТНИКАХ ТА -НН- У ПРИКМЕТНИКАХ ДІЄПРИКМЕТНИКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ

БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ НА -НО, -ТО

ДІЄПРИСЛІВНИК

ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА

ВИД І ЧАС ДІЄПРИСЛІВНИКІВ. ДІЄПРИСЛІВНИКИ ДОКОНАНОГО І НЕДОКОНАНОГО ВИДУ, ЇХ ТВОРЕННЯ

ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ

ПРАВОПИС ДІЄПРИСЛІВНИКІВ

ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ У РІЗНИХ СТИЛЯХ МОВЛЕННЯ

ЧИСЛІВНИК

ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

ГРУПА ЧИСЛІВНИКІВ ЗА БУДОВОЮ

ВІДМІНЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ

ВІДМІНЮВАННЯ ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ

ВЖИВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ З ІМЕННИКАМИ В УСІХ ВІДМІНКАХ

ПРИСЛІВНИК

ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

РОЗРЯДИ ПРИСЛІВНИКІВ

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

ТВОРЕННЯ ТА ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

ПРИЙМЕННИК

СПОЛУЧНИК

СПОЛУЧНИКИ Й ОДНОЗВУЧНІ СЛОВА

СПОЛУЧНИКИ-СИНОНІМИ

ЧАСТКА

ГРАМАТИКА. МОРФОЛОГІЯ

ЧАСТИНИ МОВИ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити