Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

Будова слова і словотвір

Коротко про основне

Основа — частина слова, яка виражає його конкретне лексичне значення. Вона виділяється зіставленням форм слова. Спільна частина таких форм становить основу слова. Непохідна основа — основа, що не поділяється на окремі морфеми [рука). Похідна основа — основа, яка поділяється на морфеми [рученька).

Закінчення — значуща змінна частина слова, що утворює нові словоформи і слугує для зв’язку слів у реченні. Нульове закінчення — відсутність закінчення змінного слова в одній із відмінкових чи особових форм (син, але сина, синові, сином).

Спільнокореневі слова — слова зі спільним коренем, але різним лексичним значенням.

Корінь — спільна частина спільнокореневих (споріднених) слів, яка виражає їх загальне значення.

Префікс — частина слова, яка стоїть перед коренем і слугує для утворення слів [історія — праісторія).

Суфікс — частина слова, розміщена після кореня і слугує для утворення слів із новим значенням.

Форма слова — єдність граматичних значень і способів їх вираження.

Словотвір — розділ мовознавства, що вивчає способи творення слів. Розрізняють такі морфологічні способи словотвору: суфіксальний, префіксальний, суфіксально-префіксальний, безафіксний, основоскпадання. Окрему групу становлять неморфологічні способи словотвору: перехід одних частин мови в інші (молоді (прикметник) ЛЮДИ] молоді (іменник) вклонилися батькам); злиття словосполучень у слова (зрощення): перекотиполе, натщесерце; зміна значення слова (омонімія): [Роман — роман).

Похідне слово — слово, утворене від іншого слова.

Твірна основа — основа, від якої утворюється інше слово.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити