Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

Будова слова і словотвір

Рекомендації до виконання тестових завдань

Способи словотворення

1. При встановленні способу словотвору потрібно вміти визначати твірну основу. Пам’ятайте, що є такі похідні слова, в яких суфікси і префікси не виділяються. Це слова, при утворенні яких змінюється лише значення: липа (дерево) — непохідне, липа (фальшиві документи) — похідне слово.

2. В українській мові є чимало похідних слів, які співвідносяться не з одним твірним словом, а з кількома: похідне слово невірність можна зіставити з твірними вірність (префіксальний спосіб словотвору) і невірний (суфіксальний спосіб).

3. При префіксальному способі похідне слово твориться за допомогою лише одного префікса і частина мови похідного не змінюється: перерозподілити (твірне слово — розподілити).

4. Суфіксальним способом нове слово твориться за допомогою одного суфікса: доповідачка (похідне слово утворене від твірного доповідач за допомогою суфікса -к).

5. Суфіксально-префіксальним способом словотвору утворюється похідне слово за допомогою одночасного приєднання суфікса і префікса до твірного. Зважайте, що наявність у слові суфікса і префікса не свідчить про те, що слово утворене префіксально-суфіксальним способом. Щоб правильно визначити спосіб творення слів, наприклад, рідновити та переписати, потрібно знайти твірне слово. Слово переписати співвідноситься із твірним писати (префіксальний спосіб), а похідне відновити — з твірним новий (суфіксально-префіксальний спосіб).

6. При безафіксному способі (усічення) слова утворюються без застосування твірних суфіксів чи префіксів. Найчастіше так утворюються віддієслівні іменники (біг від бігати, а не навпаки), відприкметникові іменники (синь від синій).

7. У складних словах, що утворюються способом основоскпадання, основи можуть поєднуватися за допомогою сполучних голосних о, е (овочесховище) або без них (стопкран). У складних словах вищезгаданий, малонаселений, легковимовний сполучного голосного немає, адже перша частина цих слів — вищий ступінь прислівника, а не прикметника (вище), а слова мало, легко — прислівники з суфіксом -о. Не всі складні слова утворені основоскладанням. Порівняйте слова залізобетон і залізобетонний. Похідне залізобетон утворене від двох слів залізо і бетон (способом основоскладання), а слово залізобетонний утворене від твірного залізобетон за допомогою суфікса -н- (суфіксальним способом).

8. Окрему групу складних слів становлять абревіатури, тобто складно- скорочені слова (ООН, АТС, філфак).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити