Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

Морфологія

Рекомендації до виконання тестових завдань

Прикметник

1. Зверніть увагу, що прикметники — здебільшого багатозначні слова. Якщо вони вживаються у прямому значенні, то належать до одного із трьох розрядів — якісні, відносні, присвійні, наприклад: жовтий колір, дерев’яна лава, куряча лапа; якщо у переносному — до проміжних розрядів (жовта раса (якісно-відносний), дерев’яна хода (відносно-якісний), курячий дощ (присвійно-якісний)).

2. Якісні прикметники мають ступені порівняння. Проте не від усіх якісних прикметників їх можна утворити, наприклад: препоганий, голий, сніжно-білий, бордовий, гарненький, гнідий, мертвий. Вищий ступінь порівняння здебільшого твориться за допомогою суфікса -іш-: біліший, квапливіший. У невеликій кількості прикметників формотворчим суфіксом вищого ступеня порівняння є суфікс -ш- (швидший, легший); для невеликої групи прикметників у формі вищого ступеня порівняння характерне буквосполучення -жч- (ближчий, дужчий, вужчий). В українській мові виокремлюють також невелику групу прикметників, у якій форма вищого ступеня порівняння твориться суплетивним способом (від іншої основи): добрий — ліпший, гарний — кращий, поганий — гірший, малий — менший тощо.

3. Пам’ятайте, що в українській мові є складні за будовою прикметники, другий компонент яких -лиций (білолиций, круглолиций, темнолиций тощо), що мають закінчення твердої і м’якої груп відмінювання. Тому вони належать до мішаної групи.

4. Запам’ятайте, якщо прикметник утворений від словосполучення на основі сурядного зв’язку, то він пишеться через дефіс; якщо прикметник утворений від словосполучення на основі підрядного зв’язку — разом. Порівняйте: військово-морський — військовий і морський; гіркувато-солоний — гіркуватий і солоний, але західноукраїнський — Західна Україна, сільськогосподарський — сільське господарство.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити