Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

Морфологія

Рекомендації до виконання тестових завдань

Займенник

1. Запам’ятайте розряди займенників. Проведіть умовну паралель між присвійними прикметниками типу мамин, батьків, лисячий і присвійними займенниками на зразок мій, наш, твій, ваш, його, її, їх, їхній, які співвідносяться з особовими займенниками.

2. Зверніть увагу на означальні займенники. Деякі з них мають короткі форми кожний — кожен, всякий — всяк тощо. Ця граматична особливість успадкована від якісних прикметників, порівняйте: зелений — зелен, дрібний — дрібен, певний — певен.

3. Від питально-відносних займенників (хто, що, який, чий, котрий, скільки) за допомогою часток, які в структурі слова стають префіксами або постфіксами, творяться всі неозначені та заперечні займенники, наприклад: хто (пит.) — хтось, будь-хто, хто-небудь, абихто, дехто (неознач.) — ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки (запереч.).

4. Неозначені та заперечні займенники відмінюються як і питальні, від яких вони утворилися. Питально-відносні, неозначені та заперечні займенники можуть замінювати іменники (що, що-небудь, ніщо), прикметники (який, -а, -е, -і; абиякий, -а, -е, -і, ніякий, -а, -е, -і) та числівники (скільки, абискільки, аніскільки).

5. Пам’ятайте, що відносні займенники у складнопідрядному реченні виконують роль сполучних слів. Наприклад: Тому, хто йде попереду, найважче.

6. Пам’ятайте, що особові, питально-відносні займенники хто, що відмінюються за відмінками. Форми непрямих відмінків займенників хто, що, як і особових займенників я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони, творяться від іншої основи.

7. Візьміть до уваги, що словозміна займенника різна: займенники, які замінюють прикметники, змінюються за родами, числами, відмінками; займенники, що співвідносяться з іменниками і числівниками, змінюються лише за відмінками.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити