Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

Морфологія

Рекомендації до виконання тестових завдань

Службові частини мови

1. Зауважте, що сурядні сполучники (єднальні, розділові, протиставні) поєднують рівноправні компоненти — однорідні члени у простому реченні або частини складних речень у складносурядному реченні, однак пунктограми в цих реченнях відповідають різним принципам. Порівняйте: Зошити і книжки лежали на столі. Прийшла весна, і сонце зігріло землю.

2. Класифікація підрядних сполучників (з’ясувальні, порівняльні, часу,

причини, мети, умови, допустовості, наслідку) пов’язана із класифікацією типів підрядних речень.

3. Пам'ятайте, що прийменник і підрядний сполучник виражають підрядні відношення, однак прийменник відтворює підрядні відношення (часу, місця, причини, мети тощо) у словосполученні, а сполучники — у складнопідрядному реченні.

4. Формотворчі частки беруть участь утворенні різних словоформ (хай зробить — форма наказового способу, зробив би — форма умовного способу); словотворчі частки творять нові слова (абикуди, ніколи, що-небудь, неволя); модальні частки виражають різні значення та відтінки значень у реченнях (Хіба ревуть воли, як ясла повні? (відтінок імовірності, сумніву)). Зверніть особливу увагу на правопис часток.

5. Будова мовних одиниць (числівників, прийменників, сполучників, часток та форм майбутнього часу) відповідає одному принципу. Вони бувають прості (основа складається з одного кореня), наприклад, сім, в, бо, не, зроблю; складні (до складу основи входять два корені), наприклад, одинадцять, з-поза, немов, невже, робитиму; складені (складаються із кількох слів): двадцять сім, незважаючи на, незважаючи на те що, ну і, буду робити.

6. Важливо вміти розрізняти сполучник що і сполучне слово (відносний займенник) що, сполучник щоб і сполучення слів що б, сполучник якби і сполучення слів як би тощо. Порівняйте: Книжка, що (яка) лежала на столі, ще не прочитана. Він сказав, що прочитає її. Сказав, щоб усі чули. Що б ви відповіли на такі зауваження?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити