Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

Морфологія

Самостійні частини мови

Прикметник

Програма 2

Картка № 1

І. Продовжте речення: «Прикметник — це частина мови, яка вказує на...».

1. .. .дію або стан і відповідає на питання що робить предмет? що з ним робиться?

2. ...назву предмета і відповідає на питання хто? що?

3. ...ознаку предмета або його належність і відповідає на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?

4. ...число, кількість предметів, їх порядок при лічбі і відповідає на питання скільки? який? котрий?

5. ...предмети, ознаки, кількість, але не називає їх.

II. З’ясуйте, у якому рядку всі прикметники належать до м’якої групи.

1. Повні, готові, зелені, дрібні, здорові.

2. Верхні, середні, зелені, безкраї, Маріїні.

3. Авангардні, братові, богатирські, ближні, умовні.

4. Радісні, бадьорі, веселі, запашні, житні.

5. Середні, художні, вчорашні, колишні, торішні.

III. Визначте, у якому рядку допущено помилку в правописі присвійних прикметників.

1. Маріїн, доччин, доньчин, Софіїн, Валин.

2. Танин, Тетянин, Олин, Ольжин, тітчин.

3. Ірин, Парасчин, нянин, Галин, няньчин.

4. Онисьчин, Мелащин, Миколин, свашин, Колин.

5. Юльчин, Толин, Гальчин, Юлін, Лесин.

IV. Позначте речення, у яких вжито прикметник у формі вищого ступеня порівняння.

1. Найвища скеля лише тоді вінець почесний має, коли зів’є гніздо на ній орлиця (Леся Укаїнка).

2. Я знаю силу слова, вона гостріш щита (В. Сосюра).

3. Краю, ти мій краю, кращого за тебе я в житті не знаю (В. Сосюра).

4. Любов відкрити важче, ніж Америку (Л. Костенко).

5. Пшениця видалася дрібніша бажаної (В. Бабляк).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між прикметником, ужитим у реченні, і його характеристикою (одне з речень зайве).

1. Промчався вершник по німій Полтаві... (Л. Костенко).

2. З Дніпра тягло прісною прохолодою (О. Гончар).

3. І знов уже над містом вечори

Прядуть осіннє прядиво...

(Д. Фальківський).

4. Ти гіршії біди видав (І. Котляревський).

5. Мозолями трудовими славні люди між людей (М. Рильський).

А. Якісний прикметник, вжитий у знахідному відмінку.

Б. Якісний прикметник, вжитий у місцевому відмінку.

В. Якісний прикметник, вжитий у орудному відмінку.

Г. Відносний прикметник, вжитий у орудному відмінку.

1

2

3

4

5

         

Картка № 2

I. Визначте, у якому рядку всі прикметники належать до твердої групи.

1. Рішучі люди, дрібні гроші, незабутні роки, майбутні вчителі, східні вітри.

2. Довгі вечори, високі дерева, близькі друзі, сучасні пісні, солодкі сни.

3. Веселі діти, пахучі квіти, солов’їні гаї, торішні клопоти, безкраї лани.

4. Криві дзеркала, освітні канали, круті береги, пташині гнізда, дорожні знаки.

5. Домашні клопоти, літні вечори, мужні люди, давні традиції, внутрішні зв’язки.

II. Укажіть рядок, у якому всі прикметники вжито у формі ступенів порівняння.

1. Менший, найвищий, щонайважчий, кращий від усіх, м’якенький.

2. Новенький, білуватий, мовчазніший, більш детальний, щонайсолодший.

3. Ліпший, якнайглибший, найменш вдалий, більш прогресивний, яскравіший від усіх.

4. Більш модний, жирнющий, предовгий, найменш упевнений, відважніший.

5. Багатший, задовгий, дуже повільний, помітніший, кисліший за усе.

III. Оберіть рядок, у якому допущено помилку в правописі прикметників.

1. Петрів, Шевченків, шевченківський, Іванів, Ігорева.

2. Зоїна, Василів, Василинин, Василева, Максимові.

3. Скрипалів, товаришева, Андріїв, Світланин, майстрів.

4. Пушкінові, пушкінські, Улин, Андрієва, Асин.

5. Дмитрів, Софіїн, Ігорев, Валентинів, Валин.

IV. Укажіть речення, у яких вжито неправильні форми вищого чи найвищого ступенів порівняння прикметників.

1. Сіно пахне дужче, ніж трава, згадка більш тривожною бува (П. Воронько).

2. Перше питання було висвітлено більш глибше, тому відповідь визнана кращою (3 розмови).

3. Самий дорогий спогад для мене — це прощання з батьком (З розмови).

4. Новозбудована споруда гарніша всіх у цьому районі (3 розмови).

5. Найвища у світі трава — бамбук (3 розмови).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між прикметником, ужитим у речень його характеристикою (одне з речень зайве).

1. Спить у блакитній льолі наша земля дитинно (Б. Олійник).

2. Крізь дощову сітку запаленіли ізмарагди нив... (Є. Плужник).

3. Прийди, візьми мене за руку і в край щасливий поведи (О. Олесь).

4. І була любов моя взаємною (Г. Світлична).

5. Луги цвітуть у придорожній смузі (Л. Костенко).

А. Відносний прикметник, ужитий у формі місцевого відмінка.

Б. Відносний прикметник, ужитий у формі знахідного відмінка.

В. Якісний прикметник, ужитий у формі місцевого відмінка.

Г. Якісний прикметник, ужитий у формі знахідного відмінка.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці прикметник, утворений від іменника Кривий Ріг за допомогою суфікса -ськ-.

                             

Картка № З

I. Оберіть рядок, у якому всі прикметники належать до м’якої групи.

1. Білі сніги, високі будинки, ясні дні, сині тумани, солодкі сни.

2. Лікувальні заклади, домашні страви, орлині крила, рідні ниви, дальні дороги.

3. Сині гори, колишні сусіди, придорожні будяки, порожні бочки, справжні друзі.

4. Освітні заклади, давні друзі, незабутні спогади, теплі дні, славні діла.

5. Зелені ліси, відважні воїни, цікаві передачі, бадьорі співи, короткі Дні.

II. З’ясуйте, у якому рядку подано тільки ті прикметники, від яких неможливо утворити ступені порівняння.

1. Лагідний, стійкий, грандіозний, величний, мовчазний.

2. Босий, оранжевий, злющий, премудрий, порожній.

3. Лисий, чалий, надпотужний, біленький, вразливий.

4. Голий, фіолетовий, вороний, замалий, запопадливий.

5. Мертвий, бордовий, малуватий, відважний, бережливий.

III. Укажіть, у якому рядку допущено помилку в правописі відмінкових закінчень прикметників.

1. На кістлявім, на круглолицім, на заднім, на безкраїм, на братовім.

2. Кістлявому, круглолицьому, задньому, безкрайому, братовому.

3. Кістлявого, круглолицого, заднього, безкрайого, братового.

4. Кістлявим, круглолицим, заднім, безкраїм, братовим.

5. На кістлявому, на круглолицьому, на задньому, на безкрайому, на братовому.

IV. Позначте рядки, в яких усі прикметники якісні.

1. Зелена трава, білий сніг, білий вірш, старший лейтенант.

2. Старший брат, веселі діти, старанний учень, ясний день.

3. Морське повітря, легкий вантаж, добра душа, вишневий сад.

4. Ніжна посмішка, темна ніч, важливе завдання, срібний голос.

5. Гарний настрій, чарівна квітка, блискучий успіх, важкий вибір.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між прикметником, ужитим у реченні, і його характеристикою (одне з речень зайве).

1. Я вийду з хати у срібний вечір до яворів (Б. Олійник).

2. Пісня пташина дзвеніла — лилася (Б. Грінченко).

3. Хай розвіває по долині осінній вітер листя знов (В. Сосюра).

4. В осінній день, мов смолоскип, багріє липа (А. Малишко).

5. Похилились верби в воду тихої ріки (І. Франко).

А. Присвійний прикметник, ужитий у формі називного відмінка.

Б. Відносний прикметник, ужитий у формі знахідного відмінка.

В. Якісний прикметник, ужитий у формі родового відмінка.

Г. Відносний прикметник, ужитий у формі називного відмінка.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці прикметник, утворений від іменника Прилуки за допомогою суфікса -ськ-.

                             

Картка № 4

І. Зазначте, у якому рядку всі прикметники можуть мати коротку форму.

1. Поганий, мудрий, ниций, дешевий, бідний.

2. Ясний, радий, зелений, годний, вартий.

3. Дрібний, здоровий, славний, певний, яскравий.

4. Благословенний, винний, згодний, ладний, веселий.

5. Повний, правий, живий, добрий, лагідний.

II. Укажіть, у якому рядку в усіх прикметниках при творенні вищого ступеня порівняння відбуваються зміни приголосних.

1. Легкий, боязкий, слизький, ковзкий, різний.

2. Довгий, сторожовий, в’язкий, кавказький, тугий.

3. Дорогий, близький, низький, дужий, вузький.

4. Вологий, важкий, грузький, вагомий, старезний.

5. Свіжий, довжелезний, порожній, важкий, дорожній.

III. З’ясуйте, у якому рядку всі прикметники вжито в прямому значенні.

1. Лебединий пух, лебедина вірність, лебедина пісня, лебедина хода, лебедине крило.

2. Весняний ранок, весняна роса, весняний настрій, весняний вітер, весняне сонце.

3. Молочна каша, молочна імла, молочні ріки, молочний коктейль, молочна ріка.

4. Скляний посуд, скляні очі, скляний погляд, скляне повітря, скляні прикраси.

5. Дерев’яна парта, дерев’яний стіл, дерев’яна підлога, дерев’яні поручні, дерев’яне ліжко.

IV. Позначте рядки, у яких усі прикметники є відносними.

1. Мармурова колона, крижана оболонка, кришталевий посуд, оксамитове плаття.

2. Солом’яний капелюшок, залізні двері, шовкова хустка, воскове обличчя.

3. Медовий торт, медові уста, пшеничний хліб, пшеничне волосся.

4. Діамантовий перстень, театральний сезон, сталевий дріт, студентський квиток.

5. Завтрашній день, вечірні сутінки, весняні води, тополиний пух.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між розрядами та рядами прикметників, які до них належать (один із рядів зайвий).

1.Якісні.

2. Відносні.

3. Присвійні.

4.Проміжні.

А. Братове поле, заячий хвіст, учительчине слово,учителеве пенсне.

Б. Довга путь, широка дорога, важкий шлях, вузька стежка.

В. Металевий брухт, випускний вечір, дорожня карта, вечірня газета.

Г. Металевий голос, заяча душа, важка металургія, малинова сукня.

Ґ. Юлині справи, доньчин вибір, зелений борщ, милі очі.

1

2

3

4

       

Картка № 5

I. Укажіть, у якому рядку всі прикметники є якісними.

1. Прозорий, тверезий, досконалий, вільний, картонний.

2. Мудрий, величний, помпезний, грандіозний, виноградний.

3. Білолиций, свіжий, дальній, ранній, ковалів.

4. Привітний, терпимий, оригінальний, потужний, приємний.

5. Жорстокий, дбайливий, смачний, солодкий, морський.

II. Оберіть рядок, у якому подано прикметники, ступені порівняння яких утворюються від інших основ.

1. Прозорий, страшний, скромний, рішучий, вдалий.

2. Свіжий, молодий, дешевий, блідий, дерев’яний.

3. Великий, малий, поганий, гарний, добрий.

4. Щирий, високий, гіркий, сміливий, радісний.

5. Страшний, розумний, хитрий, кривий, холодний.

III. З’ясуйте, у якому рядку всі прикметники позначають зовнішню ознаку людини.

1. Привабливий, миловидний, гарний, вродливий, сварливий.

2. Худий, повний, стрункий, кульгавий, добрий.

3. Безвусий, носатий, довговіїй, блідолиций, білозубий.

4. Світловолосий, беззубий, короткошиїй, окатий, злий.

5. Довгоносий, зубастий, тонкогубий, кароокий, вільний.

IV. Позначте рядки, у яких усі прикметники є присвійними.

1. Надіїн зошит, казковий персонаж, батьківське слово, дідусева хата.

2. Лисяча нора, ластів’яче гніздо, матусине навчання, Миколин твір.

3. Заячий хвіст, ведмеже лігво, Ольжин портфель, братова машина.

4. Материн біль, доньчине весілля, лакейські звички, начальницький тон.

5. Піратський корабель, хижацьке ставлення, лицарський вчинок, риб’ячий корм.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між прикметником і його характеристикою (один із рядів зайвий).

1. Веселі (ігри).

2. Білолиці (діти).

3. Сині (олівці).

4. Мармурові (пам’ятники).

5. Сьогоднішні (часи).

А. Якісний прикметник, відмінюється за зразком твердої групи.

Б. Якісний прикметник, відмінюється за зразком м’якої групи.

В. Якісний прикметник, відмінюється за зразком мішаної групи.

Г. Відносний прикметник, відмінюється за зразком м’якої групи.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці прикметник, утворений від іменника казах за допомогою суфікса -ськ-.

                             

Картка № 6

I. Укажіть, у якому рядку всі прикметники відносні.

1. Залізний, лимонний, пластмасовий, торф’яний, плаксивий.

2. Морквяний, трав’янистий, бетонний, учорашній, зручний.

3. Дощовий, грошовий, дійовий, нульовий, терпимий.

4. Літній, ситцевий, березневий, алюмінієвий, грушевий.

5. Овочевий, зимовий, кварцовий, грайливий, суттєвий.

II. З’ясуйте, у якому рядку до складу всіх словосполучень входять якісні прикметники в короткій формі.

1. Босий хлопець, німий чоловік, прездоровий козак, синенька хустка, старий замок.

2. Ранній сніг, уранішній туман, дружний сміх, городня культура, царський палац.

3. Столярна майстерня, молода дівчина, безкраїй степ, синє море, квітчасті луги.

4. Дрібен дощик, ясен місяць, зелен цвіт, повен човен, благословен день.

5. Права щока, сухенький очерет, біла криниця, свята вода, височенні дуби.

III. Укажіть рядок, у якому допущено помилку в правописі суфікса прикметників.

1. Невблаганний, здоровенний, блаженний, старанний, жаданий.

2. Несказанний, силенний, огненний, тьмяний, оліїстий.

3. Неоціненний, священий, значеннєвий, горобиний, торф’яний.

4. Нескінченний, страшенний, качиний, грушевий, палацовий.

5. Незрівнянний, морквяний, зміїний, бджолиний, картинний.

IV. Позначте рядки із зайвим словосполученням за лексико-семантичним розрядом прикметника.

1. Соковиті плоди, відоме ім’я, джерельна вода, рідне місто, щаслива мати.

2. Бронзова статуя, грибний суп, кроляча шапка, курячий бульйон, присадибна ділянка.

3. Яблуневий сад, підготовчі курси, морська хвиля, карпатські ліси, фарфоровий посуд.

4. Бурштинове намисто, кришталева вода, паперовий змій, шовкова хустка, скляний посуд.

5. Золота пора, оксамитовий голос, срібні скроні, металевий дріт, кам’яне серце.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами прикметників і їх характеристикою (один із рядів зайвий).

1. Зеленуватий, прадавній, буланий, завеликий.

2. Дорогий, низький, високий, рідкий.

3. Розумний, гарний, щасливий, приємний.

4. Чудовий, надпотужний, яскравий, тонесенький.

5. Повний, потрібний, радий, ясний.

А. Якісні прикметники, у яких при утворенні ступенів порівняння не відбувається чергування приголосних.

Б. Якісні прикметники, які не утворюють ступенів порівняння.

В. Якісні прикметники, у яких при утворенні ступенів порівняння відбувається чергування приголосних звуків.

Г. Якісні прикметники, які мають коротку форму.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці прикметник, утворений від іменника Лейпциг за допомогою суфікса -ськ-.

                             

Картка № 7

I. Укажіть, у якому рядку всі прикметники належать до присвійних.

1. Учителів портфель, мамина хустка, батькові речі, сусідчині діти, ясен місяць.

2. Іванів син, материна сумка, парубкові штани, Василева донька, бабина онучка.

3. Маріїна сукня, тітчина коса, дядькові вуса, Ігореві олівці, радісна усмішка.

4. Степанів батіг, майстрові інструменти, сторожева рушниця, Шевченкові твори, літній дощ.

5. Олексіїв ніж, доньчина краса, товаришеві книжки, робітникова рука, кожний учень.

II. Укажіть, у якому рядку не всі прикметники належать до одного розряду.

1. Батьків, сестрин, Софіїн, дідів, Тарасів.

2. Фермерський, нічний, гірський, технічний, науковий.

3. Дерев’яний, паперовий, лагідний, братів, чарівний.

4. Математичний, геометричний, фізичний, біологічний, медичний.

5. Могутній, тяжкий, величний, довгий, кривий.

III. Оберіть рядок, у якому від усіх прикметників можна утворити ступені порівняння.

1. Туристичний, мужній, героїчний, материн, оксамитовий.

2. Блакитний, океанський, вовчий, сибірський, радісний.

3. Український, місцевий, хлібний, метушливий, польовий.

4. Бородатий, широкий, визначний, овочевий, життєвий.

5. Розкішний, кислий, розумний, сміливий, чесний.

IV. Позначте речення, у яких прикметник виконує функцію присудка.

1. Що може бути прекраснішим за усміх дитини? (О. Гончар).

2. Дарма що стояло тихе, сонячне безвітря, листя тріпотіло на деревах вздовж шляху (Ю. Смолич).

3. Чи страх пропорційний до маси тіла? (Я. Костенко).

4. Буду різьбить на чорному камні ночі багрові, буйні бої, спогади милі, свіжі і давні, очі, уста і руки твої (А. Малишко).

5. Кожна людина неповторна (Гр. Тютюнник).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами прикметників і їх характеристикою (один з рядів зайвий).

1. Величезний, довший, більший, престарий.

2. Найкращий, наймиліший, найсвітліший, щонайтепліший.

3. Більш активний, менш уживаний, більш уразливий, менш рішучий.

4. Відоміший, світліший, глибший, дужчий.

5. Найбільш удалий, найменш чутливий, найменш гордий, найбільш шанований.

А. Проста форма вищого ступеня порівняння прикметників.

Б. Складена форма вищого ступеня порівняння прикметників.

В. Проста форма найвищого ступеня порівняння прикметників.

Г. Складена форма найвищого ступеня порівняння прикметників.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці прикметник, утворений від іменника француз за допомогою суфікса -ськ-.

                             

Картка № 8

І. Укажіть, які прикметники мають ступені порівняння.

1. Тільки якісні.

2. Тільки відносні.

3. Тільки присвійні.

4. Якісні й відносні.

5. Відносні й присвійні.

II. Оберіть рядок, у якому всі прикметники належать до м’якої групи.

1. Ранні, спідні, порожні, осінні, Ігореві.

2. Самобутні, самотні, пізні, останні, глухі.

3. Безодні, будні, верхні, ближні, шевцеві.

4. Художні, вчорашні, зовнішні, тутешні, передні.

5. Безкраї, довговії, братні, круглолиці, довічні.

III. Зазначте рядок, у якому всі прикметники вжито у переносному значенні.

1. Зміїне слово, бараняча впертість, орлиний погляд, глухий кут, поміщикова земля.

2. Вовча зграя, декоративне панно, холодна вода, холодний погляд, каштанове дерево.

3. Атласна шкіра, суха відповідь, скляні очі, металевий голос, оксамитова трава.

4. Дзвінкий приголосний, ділові якості, історичні науки, північний вітер, атомний реактор.

5. Легка промисловість, курячий дощ, зелений борщ, зелений кущ, горда дівчина.

IV. Укажіть рядки, у яких усі складні прикметники пишуться разом.

1. Східно/європейський, лісо/степовий, народно/господарський, військово/полонений.

2. Прісно/водний, західно/український, військово/зобов’язаний, науко- во/технічний.

3. Воле/любний, вагоно/ремонтний, вище/згаданий, мовно/стильовий.

4. Контрольно/вимірювальний, історико/культурний, шести/денний, семи/годинний.

5. Жовто/гарячий, старо/слов’янський, приватно/власницький, всесвітньо/відомий.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між виділеним прикметником і варіантами морфологічного аналізу (одне з речень зайве).

1. Найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це його мова, ота жива схованка людського

духу... (Панас Мирний).

2. Рідна мова моя, материнська, чудова, на далекі зірки у піснях полетить (С. Литвин).

3. Стоїть на землі Мати, вища і святіша від усіх богинь (Я. Гоян).

А. Якісний прикметник, твердої групи, найвищий ступінь порівняння (складена форма), ужитий у Н. в. однини, жін. роду, у реченні — відокремлене означення.

Б. Відносний прикметник, твердої групи, ужитий у Р. в. однини, чол. роду, у реченні — означення,

В. Якісний прикметник, твердої групи, ужитий у Н. в. однини, жін. роду, у реченні —означення.

1

2

3

     

VI. Від іменника Юрій утворіть присвійний прикметник чоловічого роду і впишіть його до таблиці.

                             

Картка № 9

I. Укажіть рядок, у якому всі прикметники вжито у простій формі вищого і найвищого ступенів порівняння.

1. Найважчий, миліший, зручніший, упевненіший, більш досконалий.

2. Щонайдужчий, міцніший, кумедніший, мовчазніший, найбільш корисний.

3. Глибший, найгостріший, найповільніший, якнайповніший, щонайрозумніший.

4. Талановитіший, працьовитіший, якнайясніший, щонайближчий, дуже вдалий.

5. Галасливіший, найактивніший, якнайдавніший, щонайдовший, ледь уловимий.

II. Зазначте, у якому рядку до складу всіх словосполучень входять присвійні прикметники.

1. Студентський квиток, пряма лінія, лякливий характер, виноградна лоза, добра людина.

2. Сестрин приїзд, олов’яний солдатик, осіннє листя, солодке яблуко, гірка доля.

3. Шевченкове слово, кобзарева пісня, козацькі думи, історична повість, цікава розповідь.

4. Батьківське майно, заяча лапка, високий тиск, поганий настрій, швейний цех.

5. Оксанина відповідь, татова розмова, мамина хустка, собачий гавкіт, чаплине гніздо.

III. Оберіть рядок, у якому всі прикметники належать до м’якої групи.

1. Повнолиці, Олексієві, крайні, нові, гарячі.

2. Безкраї, сині, довгошиї, ранні, вечірні.

3. Миколині, яснолиці, обідні, вороні, правдиві.

4. Сталеві, відважні, дорожні, вівсяні, Петрові.

5. Житні, виховні, зимові, рухливі, мужні.

IV. Позначте рядки, у яких усі складні прикметники пишуться через дефіс.

1. Молочно/білий, північно/західний, контрольно/пропускний, залізо/бетонний.

2. Науково/технічний, атомно/молекулярний, культурно/освітній, яскраво/червоний.

3. Темно/шоколадний, темно/шкірий, рожево/золотий, суспільно/політичний.

4. Колісно/гусеничний, вокально/інструментальний, усесвітньо/історичний, ремонтно/будівельний.

5. Вітро/енергетичний, логіко/граматичний, суспільно/шкідливий, зерно/збиральний.

V. Знайдіть відповідність між виділеним прикметником і варіантами морфологічного аналізу (одне з речень зайве).

1. Можна потрапити просто в осінь,

А там відшукати дупло пташине

(М. Матіос).

2. І на землі так тепло і пречисто,

мов у колисці маминих долонь

(Т. Севернюк).

3. Жовте листя моє —

Наче стужений голос лелечий

(В. Вознюк).

4. Немає болю за материн біль,

І щастя немає — за материнське... (Г. Тарасюк).

5. Б’ється мороз в посивілому інеї, роду,

Мерзнуть шибки у Малишковій хаті (А. Малишко).

А. Присвійний прикметник,твердої групи, ужито у Р. в. множини, у реченні —означення.

Б. Присвійний прикметник,твердої групи, ужито у 3. в.однини, середнього роду, у реченні —означення.

В. Присвійний прикметник, твердої групи, ужито у Н. в. однини, чоловічого у реченні — означення.

Ґ. Присвійний прикметник, твердої групи, ужито у М. в. однини, жіночого роду, у реченні — означення.

1

2

3

4

5

         

VI. Від іменника сестра утворіть присвійний прикметник чоловічого роду і впишіть його до таблиці.

                             

Картка № 10

І. Зазначте, у якому рядку всі прикметники виражають ознаку за дією.

1. Випускний, проїзний, будівельний, заготівельний, хвастливий.

2. Мовчазний, лайливий, передплатний, купівельний, сьогоднішній.

3. Дбайливий, виїзний, пестливий, переможний, квадратний.

4. Улесливий, фрезерувальний, відповідальний, пискливий, празький.

5. Чуттєвий, поливальний, геніальний, мастильний, життєвий.

II. Оберіть рядок, у якому всі прикметники належать до м’якої групи.

1. Учорашні, домашні, дружні (погляди), братні, сусідні.

2. Гіркі, глухі, сизі, сліпі, веселі.

3. Червоні, високі, будні, осінні, задні.

4. Мужні, величні, тугі, свіжі, старші.

5. Готові, давні, прудкі, народні, середні.

III. Оберіть рядок, у якому допущено помилку в правописі відмінкових закінчень прикметників.

1. Короткошийого, на Степановім, Василевим, ницому, широколицим.

2. Довговіїм, Ігоревому, дружнього (потиску), дружному (співу), білолицього.

3. Довголицим, безкраїх, безмежного, пізньої, порожньому.

4. Блідолицого, останньому, творчим, роботящою, мирними.

5. Мужньому, на дорожнім, здорових, східної, на хворобливім.

IV. Позначте рядки, у яких порушено норми ступенювання прикметників.

1. Свідоміший, найніжніший, пречудовіший, сивіший.

2. Величезніший, довший, приємніший, найпередовіший.

3. Чистіший, менший, гучніший, солодший.

4. Досвідченіший, стрункіший, темніший, фізичніший.

5. Активніший, конкретніший, важчий, яскравіший.

1

2

3

4

5

         

V. Утворіть (усно) від поданих іменників присвійні прикметники і знайдіть відповідність між ними та їх характеристикою (один з рядів зайвий).

1. Зоя, Марія, Надія, Софія.

2. Ректор, Ігор, батько, дідусь.

3. Микола, Марта, мати, сойка.

4. Заєць, верблюд, орел, качка.

5. Мавпа, собака, миша, лис.

А. Присвійні прикметники чол. роду, утворені за допомогою суфікса -ів-.

Б. Присвійні прикметники чол. роду, утворені за допомогою суфікса -ин-.

В. Присвійні прикметники чол. роду, утворені за допомогою суфікса -ач- (-яч-).

Г. Присвійні прикметники чол. роду, утворені за допомогою суфікса -їн-.

1

2

3

4

5

         

VI. Від іменника орел утворіть присвійний прикметник чоловічого роду і впишіть його до таблиці.

                             

Картка № 11

I. Укажіть, у якому рядку подано прикметники, від кожного з яких можна утворити ступені порівняння.

1. Урочистий, барвистий, легкий, новий, голий.

2. Променистий, вірний, дужий, вогкий, величезний.

3. Корисний, міцний, дорогий, малий, завеликий.

4. Теплий, мілкий, вузький, гнідий, оранжевий.

5. Важкий, кволий, солодкий, поганий, добрий.

II. З’ясуйте, у якому рядку всі прикметники виражають ознаку за місцем.

1. Приміський, зарічний, гірський, запорізький, літній.

2. Криворізький, московський, донецький, річний, нічний.

3. Калуський, владивостоцький, присадибний, паризький, прикарпатський.

4. Заліський, міський, андоррський, казахський, вечірній.

5. Калузький, бразильський, меккський, лейпцизький, голосистий.

III. Оберіть рядок із правильним варіантом морфологічного аналізу виділеного слова.

На дніпрових схилах пробудилася зі сну весняна квітка — мати-й-мачуха, або підбіл (В. Пархоменко).

1. На дніпрових (схилах) — прикметник, початкова форма — дніпровий, якісний, твердої групи, ужито в називному відмінку однини, у реченні є означенням.

2. На дніпрових (схилах) — прикметник, початкова форма — дніпровий, відносний, твердої групи, ужито в місцевому відмінку однини, у реченні є означенням.

3. На дніпрових (схилах) — прикметник, початкова форма — дніпровий, відносний, твердої групи, ужито в місцевому відмінку множини, у реченні є означенням.

4. На дніпрових (схилах) — прикметник, початкова форма — дніпровий, присвійний, твердої групи, ужито в місцевому відмінку множини, у реченні є означенням.

5. На дніпрових (схилах) — прикметник, початкова форма — дніпровий, якісний, м’якої групи, ужито в орудному відмінку множини, у реченні є означенням.

IV. Позначте речення, у яких ужито короткі форми прикметників.

1. Ніч темна людей всіх потомлених скрила під чорні широкії крила (Леся Українка).

2. Горить моє серце, його запалила гарячая іскра палкого жалю (Леся Українка).

3. Ой, лютий бій, останній бій, — щаслив, хто переможе (Леся Українка).

4. Заступила чорна хмара та білую хмару (Т. Шевченко).

5. Синій простір на обрії повен голосами пташиних сердець (М. Ткач).

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами прикметників і правилами їх написання (один ряд зайвий).

1. Кисло/солодкий, темно/зелений, м’ясо/молочний, жовто/гарячий.

2. Суспільно/політичний, північно/західний, військово/спортивний, історико/культурний.

3. Лісо/степовий, радіо/фізичний, народно/поетичний, східно/слов’янський.

4. Діаметрально/протилежний, різко/окреслений, суспільно/корисний, хімічно/зв’язаний.

А. Складні прикметники пишуться разом.

Б. Складні прикметники пишуться через дефіс,

В. Усі слова пишуться окремо.

1

2

3

4

       

VI. Від іменника Параска утворіть присвійний прикметник чоловічого роду і упишіть його до таблиці.

                             

Картка № 12

I. З’ясуйте, у якому рядку тільки ті прикметники, від яких не можна утворити ступенів порівняння.

1. Далекий, довгий, гострий, рідний, сухий.

2. Високий, близький, здоровезний, дорогий, німий.

3. Твердий, низький, босий, холодний, смисловий.

4. Кам’яний, жовтогарячий, ясен, хворий, предобрий.

5. Сучасний, дужий, науковий, солодкий, сивий.

II. Укажіть, до якої групи відмінювання належать присвійні прикметники батьків, орлиний, Миколин.

1. М’якої.

2. Твердої.

3. Мішаної.

4. Не відмінюються.

5. Як до м’якої, так і до твердої.

III. Оберіть рядок, у якому морфологічний аналіз виділеного слова зроблено правильно.

То, хай було б це звично чи не звично,

У мене скрізь ласкаве слово «Хліб»

Обов’язково, строго, безумовно Писалося б із букви заголовної (Г. Савич).

1. Граматичні (закони) — прикметник, початкова форма — граматичний, якісний, у короткій формі, твердої групи, ужито в родовому відмінку множини, у реченні є означенням.

2. Граматичні (закони) — прикметник, початкова форма — граматичний, присвійний, м’якої групи, ужито у називному відмінку однини, у реченні — присудок.

3. Граматичні (закони) — прикметник, початкова форма — граматичний, відносний, м’якої групи, ужито в орудному відмінку множини, у реченні є означенням.

4. Граматичні (закони) — прикметник, початкова форма — граматичний, відносний, твердої групи, ужито в знахідному відмінку множини, у реченні є означенням.

5. Граматичні (закони) — прикметник, початкова форма — граматичні, присвійний, твердої групи, ужито в називному відмінку множини, у реченні є підметом.

IV. Позначте речення, у яких ужито прикметники, що перейшли в іменники.

1. Не завидуй багатому: багатий не має ні приязні, ні любові, — він все те наймає (Т. Шевченко).

2. Доле, глухоту з глухих зніми! Доле, дай побачити незрячим! (Б. Бунчук).

3. Він доброго роду був, доброї вдачі (Г. Тарасюк).

4. Добрий все бачить лиш добре...(І. Франко).

5. Камінь слова тяжкий, камінь погляду темний в тихі плеса душі впав з далекого неба (Г. Тарасюк).

V. Від поданих іменників утворіть присвійні прикметники жіночого роду і знайдіть відповідність між ними та їх характеристиками.

1. Бригадир, школяр, директор, майстер.

2. Гриць, лікар, Ігор, бондар.

3. Інженер, столяр, Іван, Семен.

4. Ольга, мачуха, Галина, Неля.

5. Анатолій, Сергій, Валерій, Андрій.

А. Усі присвійні прикметники жін. роду утворюються за допомогою суфікса -ев-.

Б. Усі присвійні прикметники жін. роду утворюються за допомогою суфікса -ин-.

В. Усі присвійні прикметники жін. роду утворюються за допомогою суфікса -ов-.

Г. Усі присвійні прикметники жін. роду утворюються за допомогою суфікса –єв

1

2

3

4

5

         

VI. Від іменника синичка утворіть присвійний прикметник чоловічого роду і упишіть його до таблиці.

                             

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити